Állami gimnázium, Eger, 1918

£ tool » AZ EGRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIX. ÉS XXX. ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1918-19. ÉS 1919-20. TANÉVRŐL. KÖZLI: DR- HABÁN MIHÁLY KIR. IGAZGATÓ. EGER. NYOMATOTT ÄZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1920.

Next

/
Thumbnails
Contents