Állami gimnázium, Eger, 1907

AZ EGRI MAGY. KIR. ÁblxAMI FÓREAIxISKOIxA XVIII. AZ 1907—1908. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: VÍGH BÉLA IGAZGATÓ. 4f mm **44 r« > «*> v"l EGER NYOMATOTT A LÖW-KÖNYVNYOMDÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents