Állami gimnázium, Eger, 1904

AZ EGRI MAGY. KIR. ÁhlxAMI FŐREÁHSKOLA XV. AZ 1904—1905. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: V I G H BÉLA ID. IGAZGATÓ. EGER NYOMATOTT A LÖW-KÖNYVNYOMDÁBAN. 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents