Állami gimnázium, Eger, 1898

AZ EGRI MAGY. KIK. ÁLLAMI FŐ REáIíISKOIxA IX. AZ 1898-9. ISKOLAI ÉVRŐL * K Ö Z L I GROSZBAUERJÓZSEF Kill. IGAZGATÓ. EGER NYOMATOTT A7. KORI NYOMDA-I.MÍSZVtÍNYTÁRSASÁQNÁL . 1899 _ — ■ — - ■

Next

/
Thumbnails
Contents