Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1946

■M HHj Bg Ej 05 Állami Főfelügyeleti Hatóság : Miskolci tankerület. Katolikus Iskolai Főhatóság: Dunáninneni kerület. Infernáfus. A CISZTERCI REND EGRI SZENT BERNÁT GIMNÁZIUMÁNAK ES ALTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1946 — 47. ISKOLAI ÉVRŐL A GIMNÁZIUM FENNÁLLÁSÁNAK 258. ÉVÉBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 2. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: Dr. HEGYI KAPISZTRÁN GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ ÉS Dr. ÁGOSTON JULIÁN ÁLTALÁNOS ISKOLAI MB. IGAZGATÓ NYOMTATTA AZ EGYHÁZMEGYEI SZENT JÁNOS-NYOMDA, EGER ■ R HB RRR^^RRi *1• •ac,.W.ÜBB-vafC . I I • B IB11 .« B

Next

/
Thumbnails
Contents