Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1935

A CISZTERCI REND EGRI SZENT BERNÁT-GIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1935—1936. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI KÜRTI MENYHÉRT DR. C. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ, IGAZGATÓ. EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1936.

Next

/
Thumbnails
Contents