Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1930

A CISZTERCI REND EGRI SZENT BERNÁT-GIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1930—1931. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI KÜRTI MENYHÉRT DR. C. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ, IGAZGATÓ. EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents