Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1929

I A CISZTERCI REND EGRI SZENT BERNÁT-GIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1929—1930. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI KÜRTI MENYHÉRT DR. C. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ, IGAZGATÓ. EGE NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1930.

Next

/
Thumbnails
Contents