Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1926

A CISZTERCI REND EGRI SZENT RERNÁT-GIMNÁZIÜMÁNAK értesítője AZ 1926-1927. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI KÜRTI MENYHÉRT DR. C. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ, IGAZGATÓ. EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1927.

Next

/
Thumbnails
Contents