Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1917

Tartalomjegyzék

■■■ REV *$ ! REV 2010 TARTALOM I. Adatok az 1917/I8. iskolai évről. II. Tanári kar. III. Szertárak. IV. Ifjúsági egyesületek. V. Ösztöndíjas, jutalmazott, segélyezett tanulók. VI. A tanulók névsora. VII. Statisztikai táblázat. VIII. Jelentés az érettségi vizsgálatokról. IX. Tájékoztató az 1918/19. iskolai év kezdetére.

Next

/
Thumbnails
Contents