Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1914

■■■■I-• 13 0 A CISZTERCI REND EGRI KATII, FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESlT0 JE AZ 1914-1915. TANÉVRŐL. Közli e/íassuóa £)oinofics c. tanker, kir. főigazgató, a főgimnázium igazgatója.-----------------------e----------------------­E GER. AZ ÉRSEKI LÍCEUM KÖNYVNYOMDÁJA. 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents