Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1913

f (03» A CISZTERCI REND EGRI KATH. FŐGIMNÁZIUMÁNAK Értesítője AZ 1913-1914. TANÉVRŐL. Közli Síassuéa Qomofios c. tanker, kir. főigazgató, a főgimnázium igazgatója. EGER. AZ ÉRSEKI LÍCEUM KÖNYVNYOMDÁJA. 1914. ‘V; r. -:l as

Next

/
Thumbnails
Contents