Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1912

£ (o% A CISZTERCI REND EGRI KÁTH. FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE 1912-1913. TANÉVRŐL. Közli SfassuSa Qomofios c. tanker, kir. főigazgató, a főgimnázium igazgatója. \ EGER. AZ ÉRSEKI LÍCEUM KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents