Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1910

A CISZTERCI REND EGRI KATE FŐGIMNÁZIUMÁNAK Értesítője AZ 1910-1911. TANÉVRŐL. Közli SfassuSa Qomofios c. tanker, kir. főigazgató, a főgimnázium igazgatója.-----------©----------------------­E GER. AZ ÉRSEKI LTCEUM KÖNYVNYOMDÁJA. 1911. •T IH

Next

/
Thumbnails
Contents