Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1902

CISTEECI REND A EGRI KATH. EÖGYMNASIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1902-1903. TANÉVRŐL. Közli SfassuSa Qomofios igazgató.------------------------&----------------------­E GER. AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYVNYOMDÁJA. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents