Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1879

£•; . ■ ;­Tartalom. I. A bor vegytanilag kezelve. Horváth Zsigmondiéi. Adatok az egri fögymnasium 18?9-iki meteorologiai észleletéiből. II. A fögymnasium állapotrajza 1879—80 tanévben. I. Tanárkar. II. Tanterv. III. Szertári növekedés. IV. Önképző egyesület. V. Ösztöndíjas, jutalmazott, segélyzett tanulók, 1879—80. VI. A tanulók érdemosztályzata 1879—80 tanév végén. VII. Statistikai táblázatok. VIII. Az intézet 1879—80 évi életéből az igazgató értekező beszédével. IX. Az 1880—81 iskolai év kezdete.-

Next

/
Thumbnails
Contents