Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1866

A ninélt. magy. kir. Főkormányszék 1863-ki febr. 17-én 10,097. sz. a. k. intézvénye által a tanulók előmenetelének jelzésére, a középtanodáknál, következő fokozatos kitételek használata rendeltetett el: J eile m z é s é r / e Fokozat az erkölcsi viseletnek a figyelemnek a szorgalomnak a tanulmányokban! előmenetelnek Kitűnőség a) példás röviditve p. feszült ernyedetlen kitűnő = 1 b) dicséretes röv. d. röv. f. röv. e. jeles = 2 Első rend a) törvényszerű röv. t. kellő röv. k. kellő röv. k. jó = 3 b) kevésbbé törvényszerű röv. k.t. változó röv. V. hanyatló röv. h. elégséges = 4 Másod rend nem törvényszerű röv. n. t. szórakozott röv. sz. csekély röv. cs. elégtelen = 5 Harmad rend — semmi röv. s. rósz = 6 Az érdemsorozatban elé forduló egyéb rövidítések magyarázata: kit. kitűnő; — jel. jeles; — e. r. első rendű; — m. r. másod rendű; — h. r. harmad rendű. — g. görög katholikus; — ág. ágostai hitvallású; — ht. helvét hitvallású; — h. héber. A római katholikus ifjak vallása nem jeleztetik. — ö. ösztöndíjas; — i. ismétlő. — c. cisterci rendű növendék. — fr. sz. ferenc-rendi növen­dék. — F. a Foglárról nevezett érseki vallásos finövelde növendéke.

Next

/
Thumbnails
Contents