Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1863

REV 2010 A nmélt. magy. kir. Helytartótanács 186o-ki febr. 17-én 10097, sz. a. k. intézvénye által a tanulók előmenetelének kifejezésére minden közép tanodánál a következő fokozatos kitételek használata rendeltetett el: Fokozat Jellemzésére Az erkölcsi viseletnek A figyelemnek A szorgalomnak A tanulmányokban! előmenetelnek a. Kitűnőség b. i példás rövidítve p. feszült röv. f. ernyedetlen röv. e. kitűnő =1 | dicséretes röv. (1. jeles =2 1 a. Első rend b. törvényszerű röv. t. kellő röv. k. kellő röv. k. jó—3 kevésbbé törvény- szerű röv. k.t. változó röv. v. hanyatló röv. li. elégséges=4 Másod rend nem törvényszerű röv. n. t. szórakozott röv. sz. csekély röv. cs. elégtelen — 5 Harmad rend — semmi röv. s. rósz=6 Az érdemsorozatban előforduló egyéb rövidítések magyarázata: kit. kitűnő; — jel. jeles; ■— e. r. első rendű; — m. r. másod rendű ; — h. r. harmad rendű. g. görög katholikus ; — ng nem egyesült görög; — á. ágostai vallású; — h. héber. — A romai katholikus ifjak vallása nincs kitéve. — ö. ösz­töndíjas ; — i. ismétlő. — c. cisterci rendű növeudék. — F. Foglárról nevezett érseki vallásos finöveldei növendék.

Next

/
Thumbnails
Contents