Duwodné Wyswetleni kfest'anského Uceni… 1814 EOL AGE V. 165.

Duwodné Wyswetleni kfest'anského Uceni. – Modlitební knizecka k napomození náboznosti chrámové y domowní. (Kálé és imakönyv.) Cenzúrapéldány, Pest, 1814. 204. 203 pp. 200 x 130 mm. Poss.: LT (LKM).

Next

/
Thumbnails
Contents