Bauhofer György naplója EOL AGE V. 112

Bauhofer György naplója, számos eredeti levéllel, melyek nagyrészt a napló ívei közzé vannak bekötve s melyekhez még 14 darab külön szabadon álló levél járul. [ném. folio köt. 127 1.] - A naplót az összes levelekkel egyetemben Bauhofer leányától, néhai Czékus István ev. püspök özvegyétől a magyarhoni ev. egyetemes egyház levéltára részére megszerezte Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő úr 1907 julius 7.

Next

/
Thumbnails
Contents