Bocza Banyensia Memorabilia EOL, AGE V. 69 Tomus 39.

Collectaneorum Tomus XXXIX: Bocza-Bányensia Memorabilia: - 1. Historica Descriptio Montano-Privilegiati Oppidi Boczabányensis, per. Rév. condam Paulum Rebery, Evangelicum Loci ministrum delineata [töredék] - 2. Connotationes nonnullae ex Diario Authentico Rév. Andreae Wozar primum Wazseczensis dein Widernikensis, ac tandem Bocza-Bányensis Pastoris, transumptae [tót] - 3. a boczabányai egyház történetére vonatkozó s ugyanazon egyház levéltárából lemásolt akták [másolás ideje 1794] - 4. kivonatok a boczabányai egyház anyakönyvéből

Next

/
Thumbnails
Contents