Neograd Nitr T Danub EcclHift EOL, AGE V. 58 Tomus 28.

Js. Schulek : Collectaneorum Tomus XXVIII., összeszedte 1800—1807-ben - a kis-lionti esperesség törvényei (1617) a lelkészek (másolati) aláírásával - a nyitrai ev. egyházak történetére vonatkozó töredékes feljegyzések - kivonat a nagy-honti esperesség 1626-tól 1672-ig vezetett jegyzőkönyvéből, Petian Dániel által 1804 - az ev. vallásügyet érdeklő rendeletek, végzések, leiratok kivonatai - rövid jegyzet az erdődi, tornai, beregszászi és óvári zsinatról - a gömöri esperesség kiküldötteinek, mikor 1700-ban Csetnekre gyűlésre jöttek össze, üdvözlése Sartorius Elias rector által - a két Ostrosith, Miklós és Mátyás, verses üdvözlése Guttovieni József által 1656 - lakodalmi vers Frölich Dávid menyegzőjére Késmárkon 1635; lakodalmi gratulációkra való rövid utalások s egyéb apróságok - a nógrádi ev. egy házak és lelkészeik - pótlék a nógrádi egyházak lelkészeinek sorozatához

Next

/
Thumbnails
Contents