Mixta Memorabilia EOL, AGE V. 50 Tomus 19.

Collectanea Jos. Schulek anno 1781-1793. compilata. Tomus XIX. 64. cikk, köztük: a Pozsonyban fogságban tartott mindkét felekezetbeli prot. papok és tanítók kérelme I. Lipóthoz 1674; a 3 Krmann János, id. és ifjabb Dániel életrajza; üdvözlő beszéd késmárki gróf Thoekoelyi Imréhez, mikor az eperjesi collegiumba belépett 1608-ban; Cassay Mihály végrendelete, alapító levele

Next

/
Thumbnails
Contents