Collectanea Ecclesiastica Memorabilia EOL, AGE V. 49 Tomus 18.

Collectanea . Jos. Schulek . anno 1796—1800 congesta. Tomus XVIII. Ecclesiastica Memorabilia, 33 db cikk, köztük - a besztercebányai ev. gimnázium anyakönyve, törvényei, rendtartása 1617-től fogva - kivonat a felsőmagyarországi öt száll. kir. város superint. anyakönyvéből: az 1614—1741 években felszentelt lelkészek nacionáléja - XIII. Kelemen pápa levele Mária Teréziához 1768. jún. 29. - az erre adott felelet; kivonat a szepesi ev. egyházak üldöztetésének történetéről 1676-ban megjelent ném. könyvecskéből - a trencséni ev. egyházak, lelkészeik és tanítóik lajstroma a XVI. századtól fogva - a nagy-honti esperesség esperesei és lelkészei a XVII. századtól fogva stb.

Next

/
Thumbnails
Contents