Ecclesiastica Memorabilia EOL, AGE V. 43 Tomus 12.

Collectanea Jos. Schulek ann. 1793—1795. compilata.Tomus XII. 55 db vegyes tartalmú irat másolatban, köztük: - libellus famosus, in vitám Super. Danielis Krman per Rév. Joh. Petlykó concinnatus - Krman több levele - Mária Terézia levele Barkóczy érsekhez - az érsek előterjesztése az evangélikusok jogainak megszorítása tárgyában 1763 - a pozsonyi rendkívüli törvényszék által elítélt ev. lelkészek ártatlansága ügyében I. Lipóthoz intézett emlékirata Hamel Brunaunx holland követnek 1675 - Thúri András diariuma és életrajza - Révai Péter búcsúirata fiához - a nógrádi és trencséni esperesség törvényei - Masniczius Tóbiás fogsága - Cassay György Mihály wittembergi alapítványa - Sztanovszky katholizált ev. lelkész beszéde 1761

Next

/
Thumbnails
Contents