Cornides Dánielnek írott levelek 2. kötet - Litterae ad Danielem Cornides datae V.36/2.

Cornidesiana, vol. I—V.; az I—IV. köt. Cornides Dániel leveles könyvei, még pedig az I —111. köt. a Cornideshez írott (Pray, Palma, Benczúr, Dobai Székely, Koller stb.) leveleket, a IV. köt. pedig Cornides saját leveleinek fogalmazványait tartalmazza; az V. kötetben másolatok, kivonatok, jegyzetek vannak, [lat. ném. fr. 1769—1790 évekből] (colligatum).

Next

/
Thumbnails
Contents