Politische Vorschláge, wie die evangelische und catholische Kirche machte und könnte verglichen werden EOL AGE V. 22.

Politische Vorschláge, wie die evangelische und catholische Kirche machte und könnte verglichen werden. 18. sz. Másolat. 6 pp. 200 x 150 mm.

V.22. Szimonidesz Lajos megjegyzése: „Ez az irat német fordítása annak a ..Tentamina politica sua ratione Catholica et Evangelica Ecclesiae uniri possuit. Impress Moguntiae Anno 1691" című tervezetnek, amely Lampe: Historia ecclesiastica reformatorum in Hungaria et Transylvania (1728) 513—515. lapjain olvasható. A tizenhat pont magyar fordítása megvan a M. Nemz. Múzeum kézirattárában, az 1058. Quart. Hung. jelzésű gyűjt. I. Köt. 250—251. lapjain — azzal a feltűnő változtatással, hogy az egész akció II. Józseftől származott volna."

Next

/
Thumbnails
Contents