Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1950-1953 (HU ELTEL 8.a.52.)

1950. szeptember 14.

az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 195o. évi szeptember hó 14-én tartott f. tanévi I. rendes /ezidei 1./ üléséről. DEj.ÁN: Tamás Lajos ny.r.tanár / PEQDEKÁN: Zsirai Miklós ny.r.tanár JEGYZŐ: Lutter Tibor h.tanár Jelen vannak: Németh Gyula, Eckhardt Sándor, Gerevich Tibor, Moravcsik Gyula, Pais Dezső, Ligeti Lajos, Kniezsa István, Bulla Béla, Turóczi- Trostler József, Oroszlán Zoltán, Banner János, Ortutay Gyula, Marót Károly, Eogarasi Béla, Waldapfel József, Trencsényi Waldapfel Imre,Szabó Á Bóka László ny. r.tanárok és Kar. os Tibor tsz®", int. tanár. I. ELNÖKI BEJELENTÉSEK. A dékán meleg szavakkal üdvözli Trencsényi Waldapfel Imre és Bóka László ny.r. tanár okát kinevezésük és kari ülésen való első részvételük alkalmából, Trencsényi Waldapfel Imre meg­köszöni a dékán üdvözlő szavait.Igyek­szik a várakozásnak megfelelni, a rá- bizott tanszéket a marxizmus-leninizmus szellemében, a nagyjelentőségű szovjet tudomány útmutatása alapján vezetni. Bóka László megköszöni a dékán üdvözlését, majd arra kéri a kart,hogy munkáját - amelyhez a Lárt adja a leg­főbb támogatást - a kartársak is kemény kritikával támogassák. JEGYZŐKÖNYV

Next

/
Thumbnails
Contents