Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1920-1921 (HU-ELTEL 8.a.26.)

1920. szeptember 16. I. rk

1 '6 //*9 2 o -Z'f­* r^. j, Jegyzőkönyv a budapesti kir.magyar tudományegyetem bölcsészeti karának 1920.szeptember 16.-án, d.e. 10 órakor tar­tott I.rendkivuli üléséről. ELNÖK: Haraszti Gyula dékán JEGYZŐ: Hekler Antal ny.r.tanár JELENVOLTAK: Petz G. h. prodékán, Ballagi, Hegedűs, Szinnyei, Fejérpataky, Riedl, Goldziher, Winkler, Négyesy, Siegesei Fejér, Kuzsinszky, Suták, Áldásy, Némethy, Bugarszky, Mahler, Yolle Domanovszky, Buchböck, Szegedy, Tuzson, Heinlein, Németh ny.r., Melieh, Rybár, Zambra, Pogány, Kornis h.tanárok s Weszelszky és Hóman magántanári képviselők. TÁVOLMARADTAK: Fröhlich Izidor, Beöthy, Pecz V.Fináezj Mágócsy-Dietz S., Klupathy Jenő, Méhe.l$, Pauler, Mauritz, Papp K.,­ny.r.tanárok. ELNÖK: Ez első összejövetelünk alkalmából kartársi tisztelettel és szeretettel üdvözlöm úgy a megjelent, mint a távollevő kollega urakat, istentől segítséget kérve munkánk újból megkezdéséhez. Még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy ezt a nehéz tisztséget, melyet a Kar bi­zalma rám ruházott és melyet én nem-- v < I kerestem, de hódolattal elfogadtam, legjobb igyekezettel szándékom be* tölteni. Súlyos megpróbáltatások­kal fenyegető, mindenesetre igen bonyolultnak Ígérkező idők várnak reánk. A tek.Kar részéről a leg-í messzebbmenő támogatásra van szük­ségem: hálás köszönettel állapittom

Next

/
Thumbnails
Contents