Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1919-1920 (HU-ELTEL 8.a.25.)

1919. szeptember 1. választó

19/IS 19-20. D.sz. JEGYZŐK ÖN YV a budapesti magyar tudományegyetem bölcsészettudományi káránab 1919.szeptember hé 1—én d.e.l/2 12 órakor tartott prodékant válas " 3 j té üléséről., ELNÖK: Angyal Dávid ny.r.tanar, dékán. .4 - r JEGYZŐ: Hekler Antal ny.r.tanar. JELEN VOLTAKÉ Fröhlich, Beöthy, Eaüagi-, Simon yi., Hegedűs, Asbéth, Szinnyei, Marczali, Fejérpataky, Fináczy, Petz G., ,K"vesligethy Riedl, Winkler, Czirbusz, Siegescu,~Kuzsinszky, Aldásy, Némethy, Bugars Mahler, Domanovszky, Buchbcck, Szegedy, Méhely ny.r., Tuzson, Mauritz, < < - • : j ■ Papp, Heinlein ny.rk.tanárok, Zimmermann és Toldy magántanári képvisel” . ELNÖK az ülést megnyitva ^ r ' J-elenti, hogy Goldziher Ignácz ny..r.tanár levelet intézett *a . V Karhoz, melyben hosszas beteges— kedésére és Jelenlegi no.g*yf okű- tu- * dcmányos elfoglaltságára valé tekin­tettel prodékáni tisztségéről le- . mond. JEGYZŐ: fel oly/- osa. Goldziher I„ ' c le level‘ tjGc 1 dziher le­rnend?, si szándéka nem mai keletű.Már ez év februárjában gondolt a lemon­dásra és csak barátii képiére tar­totta meg t \ n« tq Vrc^'SfPanl tisz­t6t’ 7/0 ' , * fnyli , hogy nincsen ' i a karbán, akinek az volna a fel­fogása, Goldziher azcncsithaté a letűnt rendszerrel, Goldziher az 5 hazafiságának rag 8 példáját Szolgál- t-t -ci, időnjkülföldi egyetemekre kapva ‘elhívást, továbbra Í3 körünkben maradt é3 világra szélé nevének dicsőségét a

Next

/
Thumbnails
Contents