Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1914-1915 (HU-ELTEL 8.a.19.)

1914. szeptember 29. I. rendes

1. 282/1914-15.D.ez. JEGYZŐKÖNYV . Felvétetett 1914. évi szeptember hó 29-én a kir. magyar tudomány-egyetem bölcsészettudományi kara tanártes­tületének I. rendes üléséről. ELÜTÖK: Dr. Alexander Bernát dékán, ny.r. tanár. JEGYZŐ; Dr. Domanovszky Sándor ny.r. tanár. JELEN VOLTAK: Mágoosy - Dietz prodékán, Fröhlioh, Beöthy, Pauer, Ballagi, Simonyi, Pasteiner, Hegedűs, Asbóth, Szinnyei, Marczali, Fejérpataky, Peoz Vilmos, Fináczy, Petz Gedeon, Kövesligethy, Riedl, Goldziher, Klupathy, Angyal, Ha raszti, Winkler, Ozirbusz, Négyesy, Bleyer, Fejér, Suták, De meozky, Áldásy, Némethy, Bugarszky, Mahler, Lőrenthey, Buoh- böok ny.r.; Schmidt, Tuzson, Mauritz ny.rk. tanárok; továbbá Szinnyei Ferenoz és Soós Lajos a magántanárok képviseletében TÁVOL VOLTAK: Eötvös, Margalits, Beke, Siegescu, Kuzsinszky, Yolland ny.r. tanárok. I megalakulás 1./ Elnökló Dékán megnyitó szavaiban utal arra, hogy a kar végzetes időkben ült össze. Csak most emlékezhetik meg a trónörökös haláláról, hogy a kar részvétét ki­fejezze. A gyilkosság következté­ben keletkezett a világ-háború és fölmerült a kérdés vájjon ilyen kö­rülmények közt lehet-e előadást tartani. A vallás- és közoktatás-

Next

/
Thumbnails
Contents