Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1989. 19/10. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Nova series ; Tom. 19)

Szerkesz tőbi zot tság: Bodnár László, Franczia Tamás, Kiss Péter, ürfaán Sándor, Szerkesztő: RÁKOS ETELKA Főszerkesztő: VAJON IMRE HU ISSN 0239-1422 ISBN 963 7752 12 9 Felelős kiadó: Szöcs László főiskolai főigazgató

Next

/
Thumbnails
Contents