Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tud. Közleményei. 1987. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Nova series ; Tom. 18/13)

Csillag László — Toroczkay Zsolt: Egyszerű demostrációs készlet

- 3 ­CSILLAG LÁSZLÓ -- TOROCZKAY ZSOLT EGYSZERŰ DEMOSTRÁCIÓS KÉSZLET FÉNYTANI ALAPKÍSÉRLETEK BEMUTATÁSÁHOZ (Elhangzott a "Lézerek demonstrációja — demonstrációk lézerekkel" c. szinpóziumon 1984. augusztus 25-én Egerben) Abstract: (A simple demonstration kit for basic optical experiments) A demonstration kit without optical benches, fine adjustment screws and special optical surfaces has been developed, on the basis of applying a He-Ne laser beam which uses only small surfaces and shows always the right alignment. Multi-purpose mechanical elements (dia-holders, mounts etc.), simple glass surfaces and photographically made slits, diaphragms etc. are applied. The basic phenomena of geometrical optics can be demonstrated on a Hartl-disk placed in a plexi smoke-box, while demostration of the basic interference and diffraction phenomena can be achieved with the aid of 20 additional simple optical elements (mirrors, slits etc.) placed in standard dia frames. With these elements, among others, the Young and Michelson interference experiments can be shown. I. A demonstrációhoz használt lézerek A lézer is elektronmágneses sugárforrás, lényegét tekintve tehát nem különbözik hagyományos fényforrásainktól; sugárzásának jellemzői azonban azokénál lényegesen kedvezőbbek. A lézerekből irányított, keskeny fény­nyaláb lép ki, mely monokromatikus, időben és térben koherens, intenzív — s bizonyos esetekben polarizált. Említésre méltó viszont, hogy e ked­vező tulajdonságok az egyes lézertípusoknál és üzemmódoknál igen eltérő mértékben jelentkeznek. Az optikai demonstrációnál jelenleg szinte kizá­rólag a vörös színű fényt sugárzó, kis teljesítményű, folytonos üzemű hé-

Next

/
Thumbnails
Contents