Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1993. Sectio Philosophica.(Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Nova series ; Tom. 21)

TARTALOM Hársing László: Hit és racionalitás 5 Koncsos Ferenc: Divat és modemitás 21 ' Pavel I 7obel: Social-philosophical aspects of modernizing vsociety 35 Karik(5 Sándor: Ifjúságfelfogások 44 R. A. Telecharova: Music as the language of concord 55 Bacsó Béla: Az ártatlan gondolkodás kívánalma 59 Loboczky János: Adalékok az ünnep és a művészet gadameri értelemezéséhez . 65 Tóth Vilmos: Gadamer viszonya a felvilágosodás előítélet-felfogásához 75 Hell Judit: Herdertől -- Pascalig 85 Mariska Zoltán: Böhm szintézisének kapcsolódási pontjai és filozófiatörténeti összefüggései 99 Lőrinczné Thiel Katalin: A hagyomány szerepe Hamvas Béla személyes filozófiájában 113 Törőcsik Miklós: A nemzeteszme Joó Tibor interpretációjában 127 Halmai István: A Kecskeméti Református Jogakadémia a polgári kori jogi főiskolák rendszerében 1875--1944 137 3

Next

/
Thumbnails
Contents