Dunántúli Napló, 1987. július (44. évfolyam, 179-209. szám)

1987-07-18 / 196. szám

Megérkezett Grazba a labdarúgó-válogatott Heti jegyzetünk Azt hiszem, nincs annál kel­lemetlenebb dolog, mint amikor baklövéseinket kell megmagya­rázni, pontosabban kimagya­rázkodással szépíteni azokat. Kellemetlen a dologban, hogy tudva tudjuk, úgysem igen hi­szik a kimagyarázkodást. Ha jóindulatúan tudomásul veszik is, csupán jóneveltségüket jel­zi és nem azt, hogy elhiszik a magyarázkodást. Szóra sem ér­demes - mondják -, de közben ■j magukban szent fogadalmat tesznek: na ezekkel sem kezdek semmiféle közös akcióba ... Itt van a Blohin-ügy. A télen felröppentették a hírt, hogy a kijevi aranylabdás csatár az Ú. Dózsához igazol (szerző­dik). Az optimisták már-rhár egy KGST-játékospiac kialakulá­sának az alapját vélték felfe­dezni az akcióban. A téli lel­kesedés aztán később lelohadt, a több ellentmondó nyilatkozat lassanként áttekinthetetlenné tette az egész ügyet. A nyár elején még azt olvashattuk, hogy Blohin mégsem kíván. Magyarországra költözni, Kijev- ben kívánja a pályafutását be­fejezni. A pénteki (tegnapi) la­pok, pedig kánikulai szenzáció­ként, egy vadonatúj Blohin nyi­latkozatot tálaltak fel az olva­sóiknak. E szerint az Újpest nem kezdett konkrét tárgyalá­sokat a kijevi játékossal, ő te­hát hiába akarna, nem jöhet, hiszen nincs aki hívja. Ugyan­ott az Újpest elnökhelyettese is nyilatkozott. E szerint, anyagiakkal nem bírták volna a kijevi játékos fogadását és foglalkoztatását, ezért nem kezdeményezték a tárgyaláso­kat. Tehát, Blohinnak van iga­za, és jogosan érzi magát be­csapottnak. Ez a blamázs. Bi­zony nem növeli a jóhírünket. Kérdés, elfelejtik-e addigra, amikor ténylegesen, anyagiak birtokában is, ismét szóbajön a kijeviekkel egy hasonló ügy­let. Mert ha nem felejtik el . .. Elmarad a Budapest—Elkon rali is. Elúszott 12 000 francia frank, semmiért. Ez a kisebbik baj. De mit szólnak mindeh­hez a lemondó táviratot kézhez kapó hazai és külföldi verseny.- zők. Harminc külföldi jött vol­na, lévén a verseny Mitropa Kupa forduló is. Nehezen fog­ják megérteni (velem együtt), hogy miért az utolsó pillanat­ban derült ki, hogy a Börzsöny útjain nem rendezhető termé­szetvédelmi érdekekből autóver­seny? Ha ezt a tényt mondjuk még a tavasszal közlik a ren­dezőkkel az OKTH illetékesei, nem kerülnek azok a verseny előtt lehetetlen helyzetbe. Most már feleslegesnek tűnik min­den vita a felek között arról, hogy kinek van igazg. Félő. hogy az anyagi veszteségeknél nagyobb az a presztízsveszte­ség, ami az autósportot érte. Pedig elkerülhető lett volna. Nem kerülték el. Blamázs.-K­Úszás Csúcseső, pécsi siker A Komjádi uszodában zajló országos úszóbajnokság pén­teki, második napjától minden­ki az első felnőtt csúcs meg­születését várta. Nem kellett sokáig várni. Az első számot, az 50 m-es férfi pillangóúszóst, Kálló István 26,27 mp-cel nyer­te, 3 századmásodperccel meg­javítva saját rekordját. Nagy küzdelmet hozott a 400 m-es férfi vegyesúszás. A két világ­bajnok, Darnyi Tamás és Sza­bó József párharcából az előb­bi került ki győztesen, megvéd­ve tavalyi bajnoki címét. A régi, országos csúcsnál jobb eredmény született a 200 m-es női mellúszásban is: Kovács Ju­dit (PMSC) saját, idén felállí­tott rekordját adta át a múlt­nak. A 100 m-es férfi gyors­úszás első két helyezettje, Ko­vács László és Szilágyi Zoltán, a régi hazai csúcsnál jobb idő­vel ért célba, áttörték az 53 mp-es határt. 200 mellen bajnok tehát, a pécsi Kovács Judit, országos felnőtt és ifjúsági csúccsal. Szombaton Grazban 18.30 órakor a magyar labdarúgó-; válogatott barátságos előké­születi találkozón lép pályára a Sturm Graz ellen. A magyar keret pénteken reggel az MLSZ-ben három újabb játé­kossal (Disztl L, Kovács E., Isi- borás) egészült ki, így össze­sen 18 labdarúgó utazott Grazba. A kora délutáni órákban megérkezett Verebes József csapata az esemény színhelyé­re, s a Hotel Weitzlerben fog­lalt szállást. Bolla Péter szö­vetségi edző telefonon elmond­ta az MTI-nek: minden jelölt) egészséges. A kicsit megkésett ebéd után pihentek a já­tékosok, majd este, a szom­bati találkozó időpontjában átmozgató edzést vezényelt a szövetségi kapitány/ A korábban említett három labdarúgó mellett Grazban még a következők lépnek pá­lyára: Gáspár, Farkas, Hires, Szalai, Pölöskei, Boda, Kékesi, Bognár, Varga I-, Szekeres, Vincze I., Platót, Lehota, Pre- szeller, Rubold. Elindultak a sakkórák Szirákon Pénteken Szirákon megnyitot­ták a Hungaroil férfi sakkvi­lágbajnoki zónaközi döntőt. Pakucs János, a szervező bi­zottság elnöke elmondta, hogy a Nemzetközi Sakk Szövetség­gel (FIDE) június 1-jén írták, alá a viadal lebonyolításáról szóló szerződést, s azóta egy' öttagú ministáb - a tulajdon­képpeni szervező bizottság — áldozatos munkája tette lehe­tővé, hogy a tervezett időben megindulhassanak a sakkórák: a Hotel Kastélyban. Délelőtt Florencio Campo- manes, a FIDE elnöke tartott sajtótájékoztatót. Az első kérj dés a jövőre kezdődő Grand Prix sorozatra vonatkozott. — Nem is én lennék a leg- ilfétékesebb a válaszra, ha­nem a Nagymesterek Tanácsá­nak jelenlévő két képviselője, Portisch Lajos és a jugoszláv Ljubomir Ljubojevics, hiszen az, ő testületük ötlete volt a GP létrehozása. Két év alatt hat viadalról van szó, amelyek egyenkénti pénzdíja 200 000 dollár. A sajtótájékoztatót déli 12 órakor az ünnepélyes megnyitó követte. üdvözölte a résztvevőket Szerényi Sándor, a Magyar Sakk Szövetség elnöke és Varga-Sabján László, az ÁISH elnökhelyettese. Az első forduló nyolc játsz­mája — a Beljavszkij — de la Villa partit a szovjet nagymes­ter betegsége miatt elhalasz­tották - délután 3 órakor kez­dődött. I fl witäg sportja | ^ LEEDS: Az angol második ligában szereplő Leeds United labdarúgó-csapata szeretné le­szerződtetni Diego Maradonát.- Ez az első pillanatban álomnak tűnik, de megpróbál­juk idehozni Maradonát — mondotta Bill Fotherby, a Leeds United igazgatója. — Több helyi vállalat anyagi se­gítséget ígért. Sok pénzre len­ne szükség. A Napoli 1984-ben 7,5 millió dollárért vásárolta meg Maradonát. Jelenlegi ér­téke több, mint 10 millió. A Leeds azért is reméli Maradona megszerzését, mert az argentin labdarúgó korábban úgy nyilat­kozott, hogy a Napoli után szeretne angol klubban játsza­ni. • LOS ANGELES: Egyelőre nem operálják meg Muhammad Alit, aki 1960-ban olimpiát, később pedig hivatásos ököl­vívó világbajnoki címeket nyert. A nehézsúlyú öklöző számára Mexikóvárosban tüzetes orvosi vizsgálat után, Ignacio Madra- zo specialista, műtétet java­solt. A világhírű sportoló 1984 óta szenved Parkinson-szindró- móban. Ez a Parkinson-kór eny­hébb változata. Ali Chicagó­ban más orvosokkal is meg akarja vizsgáltatni magát. Csak akkor engedi meg az agymű­tétet, ha más betegeken meg­figyeli a gyógyítási folyamatot Többen elmondták, hogy a bajnok az utóbbi napokban már vidámabbnak látszik. Ali örömmel újságolta :újból sike­rült felfordulást csinálni maga körül. BIELLA: Halálos baleset történt az olaszországi Lana rallye autóversenyen. Egy fran­cia sportoló autója a nedves úton megcsúszott, s az időmérő táblának ütközött. Az időmérő, Giuseppe Tacca életét vesztet­te, segítőtársát kórházba szállí­tották. a Pécsi Bőrgyár FELVESZ: $ Talpkészítő üzemébe nagy szakmai gyakorlattal rendelkező termelésirányító vezetőt. Bérezés megegyezés szerint. ® Termelő üzemébe targoncavezetőt. /* Jelentkezni lehet: A VÁLLALAT MUNKAÜGYI OSZTÁLYÁN, PÉCS, BOLGÁR NÉPHADSEREG ÚTJA 52. Röviden Úszás. Az országos felnőtt bajnokság első napján a féri fiáknál 100 m pillangón Gaj- dacsi (PMSC) 5. lett. Kézilabda. A Balaton Kupán, Fonyódon a PMSC-férfiak 26- 20-ra nyertek az Orosháza, a PMSC-nők 25-6-ra a Csurgó el-, len. A komlói férfiak 31-25-re, legyőzték a Balmazújvárost, 20-19-re pedig az Orosházát. Labdarúgás. A P. Gázmű SK értesíti a felnőtt és ifjúsági, futballistáit, hogy az edzések) számukra július 21-én, 15 óra­kor megkezdődnek. Kedden és csütörtökön úttörő korú gyer­mekek részére toborzót tarta­nak. Mészáros-búcsú. Vasárnap este 8-kor a harkányi művelő­dési házban a fürdőhely szur­kolói elbúcsúztatják a Belgium­ba távozó Mészárost. 0löröplabda Budai Sándor Szarajevóban járt Csak a jóindulat hiányzott az éremhez Bizony nem sok hiányzott ah­hoz, hogy a magyar férfi ülő­röplabda-válogatott a pécsi ezüstérem után, -idegenben is bebizonyítsa; igen is ott a he­lye a világ legjobbjai között. A tavaly Pécsett megrendezett világbajnokság után most Sza­rajevóban találkoztak Európa- bajnokságon a sportág leg­jobbjai. A magyar válogatott csupán egyetlen játszmával maradt le a dobogóról úgy, hogy ezúttal biztos, 3-1-es szett­aránnyal nyerte a tavalyi világ­bajnok. Irán elleni találkozó­ját. A világbajnokot tehát si­került kétvállra fektetni, sajnos a volt Európa-bajnok Hollan­dia ellen, már nem ment. Mint­hogy nem sikerült a házigazda Jugoszláviát sem legyőzni ...- A kettő összefügg - nyi­latkozta a jugoszláviai EB-ről hazatért magyar válogatott pécsi játékosa, Budai Sándor, aki a tavaly Pécsett, az Apá­czai Csere János Nevelési Köz­pontban megrendezett világ­bajnokságon ezüstérmet nyert magyar válogatott csapatkapi­tánya volt.- Az várható volt, hogy nagy versenyfutás lesz a hol­landok és közöttünk, ám arra nem számítottunk, hogy a ta­valyi pécsi mezőnyből torony­magasan kiemelkedett Irán­nak epizódszerep jut. Márpedig, hogy kikaptak tőlünk és a hol­landoktól, sőt a házigazda jugoszlávoktól is, eldőlt, hogy ezúttal nem terem számukra babér.. .- Apropó a jugoszlávok!- Nos, az előbb erre cé­loztam. A Jugoszlávia elleni- találkozót ugyanis nem mi vesz­tettük el, hanem a játékveze­tők nyerték meg a pláviknak. Rettenetesen letörte a társasá­got a vereség, de hát végül is kénytelenek voltunk belátni: a hazaiaknak ennyivel köny- nyebb . . .- Még Így is gondjaik vol­tak a kékeknek a dobogós he­lyezéssel . .. — így van, de hát aztán kinn- is tudnak számolni. Mivel a rettenetesen gyenge formát mutató találkozón a vendéglá­tók kikaptak a norvégoktól, nem volt más lehetőség, mint minimális vereség a később Európa-bajnok Hollandiától, míg nekünk „megtiltani” a jótszmaszerzést. — így alakult ki a hármas pontegyenlőség Jugoszlávia, Norvégia és Magyarország kö­zött. — Igaz, így alakult, csakhogy azt látni kellett volna, hogy mit műveltek ellenünk a bírók — ráadásul az egyik jugoszláv volt — a Hollandia elleni ta­lálkozón. Nem véletlen, hogy a végén a hollandok szövetségi kapitánya jött el hozzánk vi­gasztalni. — S akkor még semmi sem volt veszve. — Hogy 3-0-ra kikaptunk a Hollandiától, már veszni lát­szott minden számunkra. Csak­hogy közben a norvégok ellát­ták a hazaiak baját. Újra kez­dődött a számlálás. Sajnos ebbe kicsit belebuktunk. Amennyiben ugyanis nem adunk egy játszmát az NSZK- nak, akkor jobb lett volna a játszmaarányunk. így azonban megelőzött bennünket az ezüst­érmet szerzett Jugoszlávia, a bronzérmes Norvégia is. — Mégis ez volt a magyar csapat legjobb Európa-bajnoki helyezése. — Igen, mert két évvel ezelőtt Norvégiában az 5. helyen vé­geztünk, tavaly a világbajnok­ságon ezüstérmesek voltunk Irán után, most pedig a ne­gyedik helyen végeztünk rosz- szabb játszmaaránnyal. Igazán nincs miért szégyenkeznünk. Minthogy nincs szégyenkezni valója a pécsi Budai Sándor­nak sem, aki mindhárom al-, kólómmal tagja volt a három világversenyen helytállt ma­gyar válogatottnak. K. L. Tenisz Nagy Zoltán sikere A korosztályos seregszemlén a 73—74-es párosoknál pedig Budapesten, az'1975-ben szü- a Nagy Zoltán, Petrovics Szi- letett fiúknál a pécsi Nagy lárd duó a 2. helyet szerezte Zoltán végzett az első helyen, meg. Äti£3ZOläS Kakas: Ú. Dózsa Az MLSZ Átigazolási Bizott­ság pénteki ülésén — többek között — megegyezett a Va-t sas és az Ú. Dózsa. így a két­szeres válogatott Kakas László kapus 900 ezer forintért Angyal­földről Újpestre kerül. A 361 éves Csepecz Dorogról még­sem igazol az MTK-VM-hez. Erről az érdekeltek döntöttek! így — közösen. Góliás Róbert, az Átigazolási Bizottság elnöke elmondta az MTI munkatársának, hogy szer­dán 9 órakor négy ismert lab­darúgó ügyében folytatnak újabb tárgyalásokat. Gyimesi esetében a Bp. Honvéd és a Rába ETO egyezkedik majd. A középpályást fél évre köl­csönadták Győrbe, de Gyimesi szeretne továbbra is az ETO- ban játszani. Kiss L. francia­országi évek után az MTK-VM- ben akarja folytatni pályafu­tását. Ebben az ügyben a Va­sas és a bajnokcsapat tovább tá rgyal. Pénzügyi kérdésekről , kell megegyezni Farkas T. eseté­ben a Vasasnak és az MTK- VM-nek. Lehota ügyében a Vasas és az MTK-VM mellett; a Dunaújváros képviselője is jelen-lesz szerdán. Az olimpiai válogatott csatár még az NB ll-be kiesett Kohász igazolt labdarúgója. Áouita megdöntötte Cram budapesti világcsúcsát A nagy érdeklődéssel várt párizsi nemzetközi atlétikai via­dalon kedvezőtlen, esős idői ben is szenzációs események) történtek csütörtökön a késő esti órákban. A 2000 méteres síkfutásban az 5000 méter olimpiai baj­noka, a marokkói Said Aouita 4,50,81 percre javította az an­gol Steve Cram 1985. augusz­tus 4-én Budapesten elért 4,51,39 perces világcsúcsát. A 400 méteres gátfutásban egyeduralkodó amerikai Edwin Moses 10 év alatt második ve-, reségét szenvedte el, 122 győ­zelem mellett. Párizsban is biz­tos győztesnek látszott, az utol­só előtti akadálynál azonban hibázott, és helyezetten lett. A győztes nem az amerikai Danny Harris, Moses múlt hónapi le­győzője volt, hanem a szene­gáli Dia Ba. Mai sportműsor Vízilabda. PMSC—Külker SC, OB ll/B mérkőzés, Hullámfürdő, 11.00. Dunántúli naolö Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Sáling József és Lombosi Jenő Kiadja a Baranya Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: dr. Jádi János Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000 19 óra után: 15-726 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Farka* Gábor Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, u Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és tápellátási Irodánál (HELIRl Budapest, V., József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszáma. Előfizetési díj egy hónapra 43,— Ft, negyedévre 129,— Ft, egy évre 516,— Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133—2007

Next

/
Thumbnails
Contents