Dunántúli Napló, 1986. november (43. évfolyam, 301-329. szám)

1986-11-06 / 306. szám

Dunántúlt napló 1986. november 6., csütörtök 1V86. NOVEMBER e.T CSüTORiOK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LÉNÁRD nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.35 — nyugszik .16.21 órakor A Hold kél 12.00 — nyugszik 19.36 árakor Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 14—16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságiró: l. CSÉPANYI KATALIN Ma délelőtt 9—12 óráig panaszügyekben fogad, telefonon hívható a 10-046-os telefonszámon HETÉNYI JANOSNÉ Szerkesztőségi hirügyeletes NAGY ISTVÁN 16-19 óráig a 10-053-as telefonszámon CB-rádió hivójelünk Napló I. a 25-ös csatornán. Napirenden a településfejlesztés Országos tanácskozás Szom­bathelyen. Az MTA pé­csi székhelyű Regionális Ku­tatások Központja kétnapos konferenciát szervezett több szervvel közösen a sajátos helyzetű térségek terület- és te­lepülésfejlesztésének témájá­ban. Az országos eszmecserére nagy létszámmal utaztak pécsi előadók és érdeklődők. A határ menti és speciális térségek problémáinak megvitatására kedden került sor, szerdán Vas megyei településeket kerestek fel a konferencia résztvevői. Á sajtó dolgozóinak kitüntetése A nagy októberi szocialista forradalom 69. évfordulója alkalmából szerdán a Parla­mentben kitüntetéseket adtak át a sajtó dolgozóinak. Az ünnepségen Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának el­nöke köszöntötte a megje­lenteket, közöttük Berecz Já­nost, az MSZMP KB titkárát, Lakatos Ernőt, az MSZMP KB agitációs és propagandaosz­tályának vezetőjét, Megyeri Károlyt, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének főtit­kárát és Lux Jánost a Nyom­da-, a Papíripar és a Sajtó Dolgozói Szakszervezetének fő­titkárát. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a nagy októ­beri szocialista forradalom 69. évfordulója alkalmából a stíj- tó területén kifejtett eredmé­nyes munkájuk elismeréséül kitüntetéseket adományozott. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát tizennégyen, a bronz fokczatct kilencen, a Kiváló Munkáért kitüntetést hetven­hetén kapták meg. .Kiváló Munkáért kitüntetés­ben részesült Gáldonyi Magdol­na, a Dunántúli Napló rovat­vezető-helyettese. Új középhullámú adóállomást avattak tegnap Kozármislenyben. Az ünnepségen részt vett dr. Dányi Pál, az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának titkára, Varga Sándor, a Pécsi Pos­taigazgatóság vezetője, valamint az építők, a tervezők és a beruházók képviselői, akiknek je­lenlétében dr. Valter Ferenc, a Magyar Posta elnökhelyettese helyezte üzembe a 60 milliós költséggel létesített új adót. A 115 méter magas adótorony Magyarországon elsőként alkalma­zott műszaki megoldásokkal működik, egyidőben két műsort is sugároz. Az adóállomás a Petőfi műsort 873 kHz-en, a pécsi körzeti műsort pedig 1350 kHz-en sugározza. Az emberi közreműkö­dés nélkül üzemelő adóállomáson három tíz kilowattos adó sugározza a műsorokat. — Kitüntetés. Nyugdíjba vo­nulása alkalmából a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki Istókovics Józsefet, a Pécsi Bőrgyár állami-díjas főművezetőjét. A kitüntetést szerdán a Parlamentben nyúj­tották át. — Reklámfotók. A lakossági szolgáltatások mellett reklám- • fotókat is készít a Baranya Me­gyei Fényképész Szövetkezet. Múlt hét óta a Petőfi mozi film­vetítései előtt mutatják be eze­ket a baranyai, illetve pécsi cégek termékeiről készült rek­lámfotókat. — Húznak a szalonkák. A tél közeledtét jelző madárven- dégek jelentek meg a Duna— Tisza közén. A nagy folyók vo­nalát követve szalonkák húznak északról dél felé, s ideiglene­sen tanyát ütnek a háborítat­lan szigeteken, valamint a Holt-Tisza menti erdőkben. Mi­vel vadászatuk tilos, így senki sem zavarhatja nyugalmukat. Megérkeztek a vadlibák is, amelyek nagy csapatokban le­pik el a frissen kelő vetéseket. Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapám, apósom, nagy­apám, ID. TELL VILMOS súlyos betegségben, 75 éves korá­ban elhunyt. Temetése 7-én 1 óra­kor lesz az egerági temetőben. A gyászoló család. Időjárás Előrejelzés az ország területére csütörtök estig: késő déltől észak felől csökken a felhőzet, egyúttal az északi szél megerősödik, a Du­nántúlon és Dél-Alföldön gyakorta viharos lesz. A legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet általában 0 fok körül, a keleti országrész szélvédett területein mínusz 3 és mínusz 4 fok körül, a legmagasabb nappali hő­mérséklet csütörtökön 5 és 10 fok között alakul. Szerda reggeli vízállás. Barcs —60 cm, változatlan, vizhő 7,4 fok, Drávaszabolcs 26 cm, apadó, vizhő 7,8 fok, Mohács 244 cm, apadó, viz- hő 9,6 fok. — Baranyaiak sikere So­mogybán. Az országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat Somogy megyei értékelésén Je­li József somogyi pásztorok életéről, Nagyberki községről, Kiss József Kutas község pa­raszti gazdálkodásáról, állattar­tásáról, állatneveiről írt dolgo­zatáért harmadik díjban része­sült. — Járda társadalmi munká­ban. A pécsi 8. sz. tanácskozási központ területén a Bókay Já­nos és a Kertváros utcákban 890 négyzetméternyi járda ké­szült el 216 ezer forint érték­ben társadalmi munkában. Az idősebb lakóknak a kertvárosi általános iskola diákjai segítet­tek. — Házi jellegű készítmé­nyek. Pécsett, a Sarohin tábor­nok út 63. alatti vegyeskereske­désben a barcsi házi jellegű füstölt áruk forgalmazása mel­lett megkezdték a bólyi, dávo- di és szilágyi készítmények áru­sítását is. — CASCO. Megkötötték az ezredik CASCO-biztosítást az Állami Biztosító Baranya me­gyei Igazgatóságánál. A két hónappal ezelőtti kettéváláskor a korábbi állomány teljes egé­szében a Hungária Biztosítóhoz került. Csőtörés Trabanttal nem lehetett át­menni azon az utcaszélesség­ben hömpölygő vízfolyáson, melyet egy 200-as PVC főveze­ték törése okozott tegnap délelőtt Pécsett, a Megyeri út — József Attila utca — At- hinay út kereszteződésben. A Pécsi Vízmű helyszínre érkező munkásai délre a meghibáso­dott szakaszt lezárták, s neki­láttak a legalább tizenkét órás munkának. Víz nélkül maradtak a Csend utca, Atlé­ta utca lakói, az Athinay út családi házaiban élők, vala­mint a laktanya. Ellátásukról tartálykocsikkal gondoskodtak. A csőtörés a 10-es buszmeg­állónál történt, közel ahhoz a részhez, ahol idén augusz­tusban egy hasonló. A 6-os főközlekedési úton a szélső sávot le kellett zárni, hogy a burkolatot felszedhessék a vízművesek, s hogy nekiállhos- sanak a hibamegállapításnak és elhárításnak. Lapzártakor még dolgozott 12 ember és 3 munkagép. Esküvő BAYER MARIA és SAROSI TAMÁS szeretettel értesítjük kedves isme­rőseinket, hogy 1966. november 6-án délután 2 órakor házasságot kötünk Szegeden, a házasságkötő teremben. — Találkozó Villányban. Az alsó-ausztriai St-Coronán járt turisták találkoznak a Mecsek- tourist szervezésében szomba­ton Villányban volt szállásadó­jukkal, az Orthof panzió tulaj­donosával és osztrák turisták­kal. A vendégeket kísérő hatta­gú zenekar vasárnap késő dél­előtt hangversenyt ad Pécsett, a Széchenyi téren. Mai névnap: Lénárd A mai Lénárd nevünk ófelnémet eredetű és Le­onhard vagy latin formá­jában Leonhardus volt az eredeti alakja. E szóban a lewo oroszlán, a hart, pedig kemény, erős jelen­tése révén, erős, mint az oroszlán értelmű. Etimoló­giai szempontból érdekes, hogy az ógermán népek­hez a rómaiakon keresztül juthatott csak el a név, ennek magyarázata az, hogy oroszlán nem élt az ógermán népek által la­kott területeken. A képző- művészetben a világ egyik legegyetemesebb zsenije, Leonardo da Vinci őrzi a név emlékét. — Segítség a tsz-eknek. A Baranya Megyei Tejipari Válla­lat a neki szállító mezőgazda- sági üzemek közül az aszály sújtotta mozsgói, szentlászlói, dobszaj tsz-ek negyedik ne­gyedévben várható tejtermelési értékének hatvan százalékát megelőlegezte. A tsz-eknek ki­fizetett pénz hétmillió forint, ezt már felhasználhatják műtrágya­vásárláshoz, s egyéb, ősszel fel­merülő költségek fedezésére. Ai 1966. november 4-én megtartott október havi lottó jutalomsorsolás- ról, valamint a „10 forintért plusz 10 lehetőség'1 jelmondattal meg­hirdetett akció keretében az októberi jutalomsorsoláson nyertes lottószel­vények között kisorsolt plusz 10 db 30 000 Ft-os vásárlási utalvány rend­kívüli sorsolásáról. A jutalomsorso­lásban a 42. heti szelvények vettek részt. Figyelem! a plusz 10 darab 30 000 Ft-os vásárlási utalványt a 1 832 175 80 541 422 3 522 117 81 041 264 9 099 719 81 176 142 77 054 429 81 640 281 77 764 522 83 048 566 szelvény nyerte. A nyereményjegyzékben az alábbi * rövidítéseket használtuk: A Vásárlási utafv. (3000 Ft) B Lada 1200 S tip. személygépko­csira szóló utalvány C Dacia 1310 tip. személygépko­csira szóló utalvány D Skoda 120 L tip. személygépko­csira szóló utalv. E Akai Vt 16 tip. videomagnó (118 000 Ft) F Philips szines tv computerrel (86 000 Ft) G Trabant Lim. Special személy- gépkocsira szóló utalvány H JVC mini hi-fi-torony (61 000 Ft) I Sharp GF 800 tip. rádiómagnó (39 000 Ft) J Privileg szolárium (35 000 Ft) K Bosch KGE 300 tip. hűtőszek­rény (28 600 Ft) L Hang-fény utalv. (50 000 Ft) M Szines tv I. (39 000 Ft) N Szerencseutalv. (40 000 Ft) O Szines tv. II. (44 300 Ft) P Otthon lakberendezési utalv. (30 000 Ft) Q Iparcikkutalv. (25 000 Ft) R Zenesarokutalv. (20 000 Ft) S Vásárlási utalv. (20 000 Ft) T Vásárlási utalv. (10 000 Ft) U Vásárlási utalv. (9 000 Ft) V Vásárlási utalv. (7000 Ft) W Vásárlási utalv. (5000 Ft) X Vásárlási utalv. (4000 Ft) A nyertes szelvényeket 1986. no­vember 25-ig kell a totó-lottó kiren­deltségek, az OTP-fiókok, vagy pos­ta útján a Sportfogadási és Lottó­igazgatóság címére (1875 Budapest, V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. 2 486 730 v 2 478 796 q 2 490 697 v 2 494 644 v 2 502 598 w 2 510 532 w 2 514 499 o 2 526 400 w 2 530 367 x 2 534 334 x 2 538 301 x 2 542 268 b 2 546 235 w 2 550 202 u 2 554 169 x 2 562 103 x 2 566 070 m 2 570 037 v 2 574 OnM v 2 581 938 t 2 589 872 t 2 593 839 w 2 597 806 t 2 601 773 x 2 605 740 o 2 609 707 x 2 613 674 j 2 617 641 w 2 641 443 m 2 645 410 o 2 649 377 x 2 696 981 n 2 700 948 w 2 704 915 w 2 708 882 w 2 712 849 x 2 728 717 t 2 736 651 o 2 744 585 n 2 748 552 u 2 752 519 q 2 756 486 u 2 760 453 w 2 764 420 t 2 843 760 s 2 847 727 v 2 851 694 x ' 2 863 595 r 2 871 529 s 2 875 496 s 2 887 397 w 2 903 265 x 2 919 133 x 2 923 100 t 2 931 034 s 2 935 001 n 2 942 935 I 2 946 902 o 2 958 803 v 2 966 737 u 2 974 671 I 2 665 245 v 2 669 212 k 2 677 146 v 2 681 113 V 2 685 080 n 2 689 047 u 78 002 542 x 78 010 476 v 78 018 410 o 78 042 212 x 78 069 981 w 78 073 948 x 78 085 849 t 78 093 783 n 78 097 750 n 78 101 750 n 78 109 717 u 78 113 618 t 78 121 552 w 78 125 519 x 78 141 387 x 78 169 156 x 78 177 090 r 78 188 991 v 78 212 793 w 78 216 760 x 78 224 694 x 78 228 661 u 78 232 628 n 78 240 562 w 78 248 496 x 78 264 364 x 78 308 001 q 78 315 935 r 78 331 803 v 78 343 704 q 78 395 275 s 78 403 209 t 78 407 176 x 78 423 044 t 78 446 846 t 78 486 516 w 78 490 483 t 78 510 318 I 78 518 252 x 78 522 219 x 78 530 *53 u 78 534 120 p 82 001 278 x Isi 15-000 Az új gazdasági jogszabályokat tartalmazó 41. számú Magyar Köz­löny hol vásárolható meg? - tette fel a kérdést több pécsi olvasónk. A Magyar Közlöny említett példánya személyesen beszerezhető Budapes­ten, a Bajcsy-Zsilinszky út 76. szám alatti Közlöny Boltban, illetve írá­sos megrendelésre utánvéttel, két- háromhetes átfutási idővel megkül­di a Hirlapelőfizetési, Lapellátási Iroda (HELIR) közönségszolgálati osztálya, címük: Budapest 1900. — Ponyva exportra. A Ken­derfonó- és Szövőipari Vállalat hatmillió négyzetméter festett impregnált ponyvaszövetet gyárt idén szovjet exportra, másfél millióval többet a tava­lyinál. A megrendelést decem­ber közepére teljesíti a szege­di gyár. A Pécsi Fonó- és Szö­vőgyár több mint kétmillió négyzetméter nyersponyvát ha­táridő előtt szállított Szegedre, hozzájárulva ezzel az exportkö­telezettség mielőbbi megvalósí­tásához. Tudományos ülés Mohácson Akut szívbetegségek címmel, az Intenzív Therápiás Társaság dél-dunántúli szekciója tartotta tudományos ülését tegnap Mo­hácson. A megjelenteket dr. Marosi Irén, Mohács város fő­orvosa köszöntötte, a nap prog­ramját dr. Ugocsai Gyula, az Aneszteziológus és Intenzív The­rápiás Társaság elnökhelyette­se ismertette. Énnek keretében négy meghívott előadó, külön­böző szemszögből megvilágítva szólt az akut szívbetegségről. Mellettük dr. Nemes Gyula, a Mohácsi Kórház-Rendelőintézet osztályvezető főorvosa tájékoz­tatót adott a városban 1984 óta folytatott intenzív therápiás munkáról. Ezt kerekasztal-be- szélgetés követte, majd elhang­zottak a korreferátumok. Hatvanadik születésnapja alkalmából tegnap Pécsett, a pártbizottság épületében köszöntötték Horváth Lajost, a Baranya Megyei Tanács elnökét. A köszöntőt Lukács János, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára mondta. * Borbély Sándornak, az MSZMP Központi Bizottság tag­jának, a Munkásőrség orszá­gos parancsnokának vezetésé­vel pártküldöttség utazott Ni­caraguába. A delegáció tagja Soós István, hazánk managuai nagykövete és Sólyom Antal, a KB külügyi osztályának mun katársa. A küldöttség részt vesz a Sandinista Nemzeti Fel- szabadítási Front megalakuló sa 25. évfordulójának ünnep ségein, valamint a szervezet megalapítója, Carlos Fonseca születésének 50., illetve halá­lának 10. évfordulójáról való megemlékezésen. * A nagy októberi szocialista forradalom 69. évfordulója al kalmából szerdán ünnepséget tartottak az ideiglenesen ha­zánkban állomásozó Szovjet Déli Hadseregcsoport Parancs nokságán. Anatolij Makunyin altábor- nagynak, a hadseregcsoport katonai tanácsa tagjának, po litikai csoportfőnöknek meg nyitóját követően Alekszej Gye- midov vezérezredes, a hadse­regcsoport parancsnoka mon­dott ünnepi beszédet. Az ünnepségen részt vett Horváth István, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra, Varga Péter, a Központi Bizottság osztályvezetője. Je­len volt Kárpáti Ferenc vezér- ezredes, honvédelmi miniszter. Kamara János belügyminiszter. Ott volt Nagy György vezér­őrnagy, a Munkásőrség orszá­gos parancsnokának első he- helyettese. Megjelent Borisz Sztukalin, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete, valamint Nyikolaj Szilcsenko vezérezre­des, a Varsói Szerződés tagál­lamai Egyesített Fegyveres Erői főparancsnokának magyaror­szági képviselője, továbbá a párt-, az állami- és társadalmi szervek számos képviselője, a Honvédelmi Minisztérium több vezető beosztású tábornoka. * ünnepi megemlékezést tar­tottak a Munkásőrség Országos Parancsnokságán, a Művelődé­si, az Igazságügyi és a Belke reskedelmi Minisztériumban, a Legfelsőbb Bíróságon, valamint a Termelőszövetkezetek Orszá gos Tanácsa székházában, s átnyújtottak az Elnöki Tanács által adományozott kitüntetése­ket is. Borbély Sándor, a Munkás­őrség országos parancsnoka példamutató szolgálatukért 65 pártmunkásnak, gazdasági, társadalmi szervek vezetőinek a Haza Szolgálatáért Érdem­érem különböző fokozatait, egynek a Fegyverbarátságért Érdemrendet adományozta, a Munkásőr emlékjelvényt pedig 75-en vették át. Az elismerése­ket Barta Gyula, az országos parancsok helyettese adta át. >■ Baranya megyei '■ l&efruaM Kereskedelmi ^ ^ ^Vállalat Új ABC-áruház nyílott Pécsett, Kertvárosban a Malomvölgyi u. II. sz. alatt NYITVA : hétfö-kedd 6.30-19.00, szerda ‘ 6.30-17.00, csütörtök-péntek 6.30-19.00, szombat 6.30-14.00. KERESSE FEL ABC-ARUHAZUNKAT, LEGYEN A VÁSÁRLÓNK!

Next

/
Thumbnails
Contents