Dunántúli Napló, 1971. szeptember (28. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-19 / 221. szám

Heti jegyzetünk ♦ Keszthelyi Mihály; „Háromesélyes a Komló—Csepel mérkőzés“ A hajrában felülkerekedett a Vasas Fél tucat és egy gól Hogyan lehet hét gólt kapni kilencven perc alatt? Csak hagyni kell játszani az ellen­felet, és kész. Dehát erre nem is igen keli szót vesztegetni, lát­hatta szerdán aki végignézte a komlói kupamérkőzést. A belg­rádi fiúk mint vidám iskolásgye­rekek hancuroztak a komlói gyepen, a komlóiak pedig mint munkában fáradt öregurak néz­ték, miként száguldozzák végig a pályát a jókedvű fiatalok és rugdossák a pettyes labdát a nem éppen csúcsformában védő komlói kapusak hálójába. Szerda óta már jónéhány vé­lemény napvilágot látott a Komló enyhén szólva is ka­tasztrofális vereségéről, de azok megismétlése nélkül még jóné­hány papírra kívánkózik. A mérkőzés előtt mindenki tisztában volt azzal, hogy a Crvena Zvezda jobb csapat, mint a Komlói Bányász. A pa­pírforma szerint kevés esélye volt a Komlónak arra, hogy to­vábbjusson. Arra azonban volt esélye, hogy tisztes eredmény­nyel vonulhasson le a pályáról. És végeredményben a tisztes eredmény eléréséért kellett vol­na az első perctől az utolsóig küzdeniök a komlóiaknak. Ezt kívánta volna az egyesület és nem utolsó sorban a magyar labdarúgás hírneve. Ehelyett, úgy tűnt, a Komló lerohanni akarta a Zvezdát. Igaz, sikerült is megszerezniük a vezetést, és több kínálkozó helyzetet is tud­tak teremteni. De már ekkor látszott, hogy kétélű fegyvert forgatnak. A középpályások is a belgrádiak kopuja felé hú­zódtak fel, és amikor Krivakucsa megindult a komlói térfél felé, szinte szabad utat kapott a Zvezda egész támadósora. A védők megzavarodva nézték a felfutó csatárokat, akik valóban iskolajátékot produkáltok már a negyedik góljuk után. Tehet­ték, hiszen alig akadályozta őket valaki is ebben. Külön téma lehet még sokáig a küzdeni tudás és akarás hiá­nya is. Főleg ilyen rangos kupa- mérkőzésen, és főleg okkor, ha egy nagyobb tudású ellenféllel kell megbirkózni, az utolsó le­heletig - és ezt szó szerint kell érteni! — kell küzdeni. Népie­sen szólva: szét kell harapni még a labdát is a pálya köze­pén, nehogy a kapu elé jut­hasson az ellenfél. Ehhez persze nagyfokú taktikai fegyelemre is szükség van. Egy percre sem le­het senkinek a saját emberéről „leszállni", mert minden rövid­zárlat gólt jelenthet. Mintahogy jelentett is. Így utólag is érde­mes végiggondolni: vajon Kri­vakucsa felfuthatott volna akkor is rendszeresen, ha az első gól után valaki, pontosabban aki ezt feladatul kapta, kullancs­ként ráakaszkodik, és minden lépését zavarja? Azt is meg kell persze: mon­dani, hogy igazi kupameccs nincs közönség nélkül. Komlón pedig sajnos a közönség is in­kább hétközi edzőmérkőzésnek tartotta a KEK-találkozót, mint Európa második legrangosabb kupa-sorozatának. ' Ezért volt üres talán az állóhely fele? A több hétközi vélemény kö­zül azzal mindenesetre egyet lehet érteni, hogy nem a Komló tehet arról, hogy nyakába sza­kadt ez a KEK-mérkőzés. Dehát hol voltak az élcsapatok, ami­kor az MNK mérkőzéseket ját­szották? De ez már valóban az MLSZ-re tartozik... Labdarúgás, NB I. mérkőzések: Komlói Bányász-Csepel, Komló, 15.30, Ferencváros—Pécsi Dózsa, Nép­stadion, 15.30, NB I. tartalék mérkő­zések: Komlói Bányász—Csepel, Kom­ló, 13.30, Ferencváros—Pécsi Dózsa, Népstadion, 13.30, NB I. B mérkő­zés: Pécsi Bányász—Ganz-MÁVAG, Pécsújhegy, 15.00, NB II. mérkőzések: Pécsi Ércbányász-Ajka, Üjmecsekalja, 14.30, PVSK—Táncsics SE (Kaposvár), PVSK pálya, 15.30, NB III. mérkőzé­sek: Kaposvári Vasas—Pécsi Helyi­ipari, Kaposvár, 10.00. Kaposvári Rá- kóczi-Pécsi Porcelángyár, Kaposvár, 15.30, PEAC—Dombóvári VSE, Pécsúj­hegy, 13.00, Pécsi BTC—Nagymányoki Brikett SK, BTC pálya, 10.00, megye­bajnoki mérkőzések: István-aknai Bá­nyász-Boly, Pécsszabolcs, 15.30, Va­sas II. Bányász—Mágocs, Vasas II. Bányatelep, 15,30, Pécsi Kesztyűgyái- Sásd, BTC pálya, 15.30, Pécsi Bá­nyász ll.-Véménd, Pécsbányatelep, 9.30, Szigetvári Cipőgyár-Pécsi Di­namó, Szigetvár, 9.00, Beremend— Pécsi Vasas, Beremend, 15.30, Szi­getvári Kinizsi—Siklós, Szigetvár, 15.30, Töttös-Pécsi Kinizsi, Töttös, UJfi. A Crvena Zvezda után újból | nehéz mérkőzés vár a Komlói Bányászra. Vasárnap délután a kökönyösi pályán a Csepel együttesét fogadják. A csepe­liek már szombaton délután megérkeztek Komlóra és a vár­ható esélyekről Keszthelyi Mi­hály edzővel beszélgettünk. — Legutóbb Egerben gyen­gén ment a Csepelnek — mond­ta Keszthelyi Mihály. — Nem tudtunk alkalmazkodni a csú­szós talajhoz és védelmünk könnyelmüsködéseiből két gólt kaptunk. Az egyik pontot csu­pán küzdeni akarásunknak kö­szönhetjük. Hbonyi átvette a vezetést a fogathajtó EB-n Az első fogathajtó Európa- bajnokság második napján 28,5 kilométeres távon a fogatok te­repversenyét rendezték meg. A szépszámú nézőközönség a harmadiknak induló magyar Fü- löpöt nagy tapssal jutalmazta, mivel kitűnő eredményt ért el. A negyediknek rajtolt Abonyi Imre kitűnően szerepelt, s holt­versenyben a lengyei Szimoniak- kal az első helyen végzett. Ez­zel a két nap után az összetett­ben is átvette a vezetést A szombati terepverseny vég­eredménye: 1.—2. Abonyi (ma­gyar) és Szimoniak (lengyel) 30—30 pont. 3. Papp (magyar) 29,5. Az összetett verseny állása: 1. Abonyi (Magyarország), 11 hsz. 2. Fülöp (Magyarország) 18 hsz. 3. Lage (NSZK) 22 hsz. 4. Papp (Magyarország) 23 hsz. KÉZILABDA NB L Pécsi Bányász-Tatabányai Bá­nyász 21 :20 (14:7), férfi mérkő­zés. Bp. Spartacus-Pécsi Bányász 15:11 (9:4), női mérkőzés. Kézilabda: NB I. B mérkőzések: Tisza Cipőgyár—Pécsi Tanárképzés nők, Martfű. 11.00. Gyöngyösi Vasdl Izzó—Pécsi Ércbányász, Gödöllő, 11.00. NB II. mérkőzések: Pécsi Kesztyű­gyár—Ganz-Vil lány, férfiak. Postás pálya, 10.00, Pécsi Porcelángyár—Pá­pai Vasas, nők, Porcelángyári pálya, 10.00, Székesfehérvári KÖFÉM—Pécsi Vörös Meteor, nők, Székesfehérvár, 9.15. Kosárlabda: NB I. mérkőzések: PVSK-TF SE, nők, PVSK csarnok, 9.00, BKV Előre—Szigetvári ÁFÉSZ, nők, Budapest, 11.40. NB I. junior mérkőzések: PVSK-TF SE. nők. PVSK csgmok, 10.20, BKV Előre—Sziaetvá rí ÁFÉSZ, nők, Budapest, 13.00. NB II. mérkőzés: Pécsi Ércbányász—Táncsics SE (Kaposvár), férfiak, Üjmecsekalja, Építők útja, 10.30. Röplabda. NB II. mérkőzések: Fer- roglobusz—PEAC, nők, Budapest, 9.00, BNA—PEAC, férfiak, Budapest, 11.00, Teke NB II. mérkőzések: Baranyai Émtők-Scproni FAC, férfiak, Üjme- csekblja, Építők csarnok, 8.30, Bé­késcsabai MÁV—Pécsi BTC, nők, Bé­késcsaba, 8.09. — Mit vár a Komlói Bányász elleni mérkőzéstől? — Nem örülök a Komló szer­dai vereségének. Egyrészt azért, mert magyar csapat szenvedett vereséget, másrészt nehéz jó eredményt elérnünk a Komló ellen. Ha kikapunk, akkor szur­kolóink felróják, hogy olyan csapat ellen veszítettünk, amely pár nappal ezelőtt hetet kapott. Ha győzünk például egy góllal, akkor meg azt mondják, hogy csak ennyire tellett erőnkből az ellen a Komló ellen, amely hét gólt kapott a Zvezdától. Nagyobb arányban nemigen győzhetünk, hisz a középme­zőny rendkívül kiegyensúlyozott. Az NB ll-ben eddig öt for­dulót bonyolítottak le. Az Érc­bányász labdarúgó-csapata nem kis meglepetésre öt mér­kőzésből csak négy pontot szerzett és ezzel a teljesítmény­nyel a 11. helyen állnak a táb­lázaton. A csapat hagyomá­nyait és az előkészületeket fi­gyelembe véve a szakvélemény és a szurkolók joggal vártak jobb rajtot az Ércbányásztól. Az eddigi szereplés értékelésé­re a legilletékesebbet, dr. Du­nai Jánost, a csapat edzőjét kértük fel. — Valóban, a bajnoki raj­tunk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna — kezdi a be­szélgetést Dunai dr. — Az első meglepetés már az első for­dulóban megszületett, hazai pályán csak döntetlent értünk el a Zalaegerszegi Dózsa ellen. — Mivel magyarázható a gyengébb kezdés? — Az elmúlt évben az Érc­bányász heti négy edzést tar­tott, a nyáron áttértünk a heti hat, esetenként hét edzésre. Ez legalább 25 százalékos többlet- terhelést jelent a játékosoknak. Mint minden újat, ezt is meg kell szokni, a szervezetnek al­kalmazkodni kell a plusz mun­kához. Természetesen a na­gyobb megterhelés után elke­rülhetetlen a hullámvölgy. En­nek elképzelésem szerint o szovjet túrán kellett volna be­következnie. A fiúk a felkészü­lés során meglepően jól bír­ták a terhelést és így a fáradt­ság csak később jelentkezett. Sajnos, egybeesett a bajnok­ság kezdetével. — Nem volt korai a rutinos játékosok elengedése? Elsősor­ban — Vinczére, Szigetire és Györkő dr.-ra gondolunk. — Nem akarunk minden áron bajnokságot nyerni. Sokkal fontosabbnak tartjuk egy olyan fiatal csapat kialakítását, akik majd négy-öt éven át az Érc­bányász gerincét alkotják és eredményesen képviselik az egyesületet. Ezért engedtük el azokat a játékosokat, akik’ől már nem várhattunk fejlődést. — Mi az, amin változtatni kell az eredményesebb szereplés ér­dekében? Szerintem háromesélyes a Kom­ló—Csepel mérkőzés. Ha sor­rendbe kellene raknom a há­rom tippet, akkor az X-et ven­ném elsőnek. A Komló javítani szeretne, mi is szívesen feled­tetnénk az egri gyengébb játé­kot, ezért nagy küzdelem vár­ható. — összeállítás? — Már kijelöltem a kezdő csapatot, amely a kővetkező: ( Fatér — Vellai, Sándor, Molnár, Faludi, Rottenbiller, Kelemen, Varga, Kalmár, Losonczi, Csor­dás. Tartalékként készenlétben áll Török, Pető és Takács. (Lázár) — A csatársor játékát kell feljavítani. Fokozni kell a gyor­saságot. többet kell kapura lő­ni, egyszóval gólképessé kell tenni a csatársort. Ezért változ­tatok az összeállításban is, Csőre és Karel ismét visszake­rül a kezdő csapatba. A tervünk az, hogy a következő négy mér­kőzésen - Ajka, Savária, Szek- szárd és Győri Dózsa - 5-6 pontot szerezzünk és felzárkóz­zunk az élmezőnyhöz. VASAS-DIOSGYOR 3:1 (1:1) Diósgyőr, 14 ezer néző, ve­zette: Bircsák. Góllövők: Pus­kás dr. (2). Vidáts, illetve Föl- desi. Változatos játék után a 9. percben a Diósgyőr szerezte meg a vezetést. Vasstól Udva- revhez került a labda, ő egyből Földesi elé továbbított, aki tíz méterről nagy erővel, laposan a hálóba lőtt (0:1). Egy percen belül egyenlített a Vasas. Fá­bián vitte fel a labdát jobb szélen, Puskás dr. elé adott, aki a tétovázó diósgyőri védők kö­zött kiugrott, majd a kimozduló Veréb mellett az üres kapuba gurított (1:1). Változatos küz­delem alakult ki ezután. Oláh 30 méterről a felső lécet találta el. A 24. percben a Diósgyőr 16-osánál Váradi fejelte a lab­dát, Nemes eltalálta Váradi fe­jét. A Vasas-játékos rövid ápo­lás után tovább játszott. Kezdés után Fábián három méterről csúnyán kapu mellé lőtt. A 63. percben játékvezetői Kínos dolog, mikor az ember ül a lapok előtt és biztosan tudja, hogy a jókerek az ellen­fél kezében vannak. Az eredeti „osztás" szerint az „aduk” így jönnének sorba: Banna, Gyu- I rasits, Pálvölgyi, Tahi, Rabb, Sáfrány .. . Sajnos, azóta már újrakevertek és a hatból csak három került ide — sőt az sem biztos, mert Sáfrány a napok­ban vonult be katonai szolgá­latra. Szép lassan játékosait, most pedig egyszerre a szívét vesz­tette el a csapat, Erdősi Lajos leült a kispadra! A huszonhá­hiba után esett a gól. Váradi Béla beadása Verébről Váradi Ottó lábára, majd az alapvona­lon túlra jutott. A játékvezető meglepetésre szögletet ítélt, amelyből Vidáts a hálóba fejelt 3 méterről (2:1). A gól után kiegyenlített játék folyt, majd a Vasas került mezőnyfölénybe. Már-már mindenki belenyugo­dott az eredménybe, a 90. perc­ben Váradi Béla beadását Pus­kás dr. értékesítette (3:1). * A labdarúgó NB I. állása • 6. fordulóból a szombaton le­játszott Diósgyőr—Vasas mérkő­zés után: a Ferencváros és Va­sas áll a 10 pontos U. Dózsa mögött a 2—3. helyen, 7—7 pont­tal. LABDARÚGÓ nb in. Mohácsi SZTE—Szigetvári Vo­lán 2:2 (0:0), Mohács, 800 né­ző, vezette: Sümegi. Góllövők: Oláh (2), illetve Bagó és Telek. rom év alatt láthattuk esetleg rosszul játszani, helyzeteket ki­hagyni, kipontozódni, feleselni - de szív nélkül küzdeni soha. Pályára lépésekor az egész csapat motorja zakatolni kez­dett, pezsgőbbé vált a hangu­lat, pergőbbé a játék, az ilyen típusra mondják: életet visz az eseményekbe. — Két év múlva negyven éve* leszek, de komolyan mondom, még legalább két évig szeret­tem volna játszani. Nem a ne­gyedszázados jubileum miatt, hanem mert nagyon szeretek kosárlabdázni. Huszonhárom év a pályán kitörölhetetlen do­log. Csak a csapat érdekében vállalom az edzősködést, hiszen tizenhét évet töltöttem el a PVSK mezében és mindvégig elsőosztályú pontokért. Szereti a munkát. Mint játé­kos, de főleg mint edző. — Megmondom őszintén, pór év óta ki-kihagytam az edzés­ből, ebben a korban már ke­vesebbet kell dolgozni. Azon­ban nem nagyon tartozhattam a lazsálok közé, hiszen hajtá­somról is közismert voltam. Ezt pedig edzettség nélkül nem le­het. — Mi jön ezután? — Remélem bentmaradósl Ugyan a tizedik hely nem sej­tet nagy veszélyt, de ősszel nyolc alkalommal utazunk ide­genbe és csak ötször fogadjuk az ellenfelet. A Vasas Izzót ki­véve, valamennyi riválisunkhoz el kell menni. Soha ennyire nem vártuk a közönséget, hogy segítsen, hiszen itthon kell vá­ratlan pontokat szereznünk. Szégyen lenne, hogy végre a lányok ismét első osztályban vannak, mi meg kiesnénk. Nem is merek rágondolni. Hogy rohan az idő! Erdősiné Tolnai Mártától, a tornásztól tavaly búcsúztunk, most íme Erdősi Lajos, a kosárlabdázó is távozik. A helyszín nem válto^ zott, csak a feladat, továbbra is mindössze egy ajtó választja el munkahelyüket. Márta a kis­teremben a tornászlányokkal, Lajos a nagyban a kosaras fi­úkkal. Csak Márta már a szer mellett - Lajos már a kispa­Ezt a felvételt egy PVSK—Honvéd mérkőzésen készítette a fotóriporter. A képen balról, a háttérben Szamosi, Bánhegyi, felugorva fekete mezben: Erdősi, hátul fekete mezben. Banna és fehér mezben Balogh, a Honvéd mostani edzője — K — A mai sportműsor A vadászati világkiállítás lovaspályáján rendezték meg az I. hajtó Európa* bajnokság négyes fogatainak díjhajtását. Az Egyesült királyság, Anglia szürke oldemburghi négyese. Tulajdonosa a királynő. Pécsi sportolók külföldön Modellezők az NSZK-ban Kerékpárosok Lengyelországban A magyar körrepülő váloga­tott az NSZK-beli Bochumban nemzetközi versenyen vesz részt Az együttes tagjaként elutazott Mohai István és Markotai Ti­vadar, az MHSZ Ércbányász két túramodellezője is. Visszaút- ban Ausztriában is „megállnak" egy versenyre. A Pécsi Spartacus négy főnyi kerékpáros küldöttsége Lengyel- országba utazott. A küldöttség tagjai: Rajnai, Hirt, Sturm, va­lamint az ifjúsági Varga. A csa­pat kedden érkezik haza. Az Ércbányász többre képes Cél: felzárkózni az élmezőnyhöz 23 év a kosárlabdapályán Egy régi kép, amikor Banna Valér Is még PVSK játékos voft. A képen ónnak balról jobbra: Mikuska intéző, Talló, Bátor, Banna, Masszi edző, Páncxól, Varga, Szamosi, Körmöczi szakosztályvezető. Ülő sorban: Gombos 11., Gombos L, Füzes, Erdősi, Frank A i

Next

/
Thumbnails
Contents