Dunántúli Napló, 1970. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-10 / 8. szám

Városi műlesikló* bajnokság l A sízők vasárnap Pécs város műlesikló bajnokságát rendezik meg a misinai le- siklópályán. A verseny dél­előtt 11 órakor kezdődik, majd délután 14 órakor foly­tatódik. A hóviszonyok válto­zatlanul nagyszerűek a Me­cseken, így érdekes, színvona­las versenyt ígér a városi mű. lesikló bajnokság. Közgyűlés a Pécsi Spartacusnál A Pécsi Spartacus Sport­kör vezetőségválasztó köz­gyűlését január 11-én, va­sárnap 9 órakor tartja a Bm. KISZÖV székházban (Megye utca 20.). Közgyűlés a PVSK-nál A labdarúgók kivételével a szakosztályok elismerést szereztek Szombaton nyolc, vasárnap tizenöt mérkőzést játszanak a kézilabda DNK első (ordu!ó ában A hét vége sportműsora SZOMBAT, JANUAR 10: Asztalitenisz: Megyei serdülő, ifjúsági leány és fiú egyéni baj­nokság. Építők-csarnok, Tüzér utca, 9.00. Kézilabda: Dunántúli Napló Kupa mérkőzések a pvSK-csar- nokban. Sportiskola A—Sportis­kola B ifjúsági fiúk, 14.30, PEAC —Beremendi Építők, II. o. fér­fiak, 10.05, Pécsi Bányász A— Pécsi Bányász B, I. o. nők, 15.40, Pécsi Bányász A—Pécsi Bányász B, I. o. férfiak, 16.15, Komlói Bányász—Pécsi Tanárképző, I. o. nők, 17.00, Komlói Bányász A— Komlói Bányász B, I. o. férfiak, 17.35, Komlói Bányász—Siklósi Kesztyűgyár, ifjúsági fiúk, 18.20, Pécsi Tanárképző A—Szentlőrinc, II. o. férfiak. VASÁRNAP, JANUAR 111 Asztalitenisz: Megyei felnőtt női és férfi egyéni bajnokság, Epitők-csarnok, Tüzér utca, 9.00. Kézilabda: Dunántúli Napló Kupa mérkőzések a PVSK-csar- nokban: Pécsi Bányász Pécsi Kesztyűgyár, ifjúsági fiúk, 8.00, Pécsi Vörös Meteor B—Hird, II. i. nők. 8-30, István-aknai Bá- nyász-^Hird, ft. o. férfiak, 9.00, Pécsi Kesztyűgyár—Siklósi Kesz­tyűgyár I. o. férfiak, 9.35, Pécsi Porcelángyár—István-aknai Bá­nyász, 1. o. nők, 10.20, Pécsi Ércbányász C—István-aknai Bá­nyász B, n. o. férfiak, 10.55, Pé­csi Porcelángyár—Pécsi Bányász, ifjúsági leány, 11.30, Pécsi Bá­nyász C—Pécsi Spartacus, II. o. nők, 12.30, Vasas II. Bányász- Pécsi Tanárképző B, II. o. fér­fiak 12.55. Sportiskola A—Sport­iskola B, ifjúsági lányok, 13.30, Pécsi Kesztyűgyár—Pécsi Tanár­képző B, II. o. nők, 13.55, Pécsi Ércbányász A—Pécsi Ércbányász B, I. o. férfiak, 14.30, PEAC— Pécsi Vörös Meteor, I. o. nők, 15.05, Boly—Pécsi Kesztyűgyár B, II. o. férfiak, 15.40. Sí: Pécs város műlesiklós baj­noksága, Misinai lesikló pálya, 11.00 és 14.00. A pécsi kispályás labdarúgó-bajnokság végeredménye Meteor csoport 1. Vegyesip. 24 16 6 2 72:27 38 2. Üzeméi. 24 17 3 4 65:34 37 3. Mezőber 24 14 5 5 40:31 33 4. Vendéglátó 24 15 1 8 75:44 31 5. N4dor Sz. 24 14 3 5 61:42 31 6. EL KISZ 24 13 2 9 50:41 28 7. FŰSZERT 24 10 4 10 49:36 24 8. R. Kisker. 24 9 3 12 40:67 21 9. Ü. Száll. 24 6 6 12 27:49 18 10. Cip. KTSZ 24 6 4 14 34:55 16 11. Eleim. L 24 7 2 15 44:69 16 12. Titán 24 6 3 12 29:56 15 13. T. Nker. 24 1 2 21 22:50 4 Az 1919-ben, a Tanácsköztár­saság evében alakúit féud ^szá­zados sportköri munkájáról, eredményeiről, sikereiről ta­nácskoztam; a PVSK vezetőség­választó küldöttközgyűlésén, v- Az elmúlt évben fennállásának 50. évfordulóját ünnepelt sport­kör nemes hagyományokkal rendelkezik. Sokáig a sportkör léte a minden áldozatot meg­hozó anyagi juttatások nélkül dolgozó, sportszerető vezető­kön és sportolókon' múlott. A felszabadulás után a pécsi vasutas sportolók is mindin­kább érezték azt a nagy anya­gi segítséget, azt a megbecsü­lést, melyben a testnevelés és sport ügye részesül Egymás után alakultak a klub új szak­osztályai Jelenleg labdarúgás, tenisz, sí, birkózás, atlétika, ko­sárlabda, torna ökölvívás sport­ágakban nyílik lehetőségük a versenyszerű sportolásra a vas­utas dolgozóknak és család­tagjaiknak. A LABDARÜGÖ SZAKOSZ­TÁLY az elmúlt évben kiesett az NB II-ből. A sportkör és a szakosztály vezetői okultak a hibákból és ha sikerül kialakí­tanak megfelelő kollektívát, jó szellemű együttest, nem ok nélkül bizakodnak, visszakerül­hetnek az NB II-be. AZ ATLÉTIKAI SZAKOSZ­TÁLY volt talán az elmúlt év­ben a legjobb eredményeket felmutató kollektíva a PVSK- nál. Az országos vidéká baj­nokságon a legutóbbi két év­ben 62 egyesület közül az első helyet szerezte meg a szak­osztály. A megyebajnokságon a vasutas versenyzők 40 bajnok­ságot nyertek. Hont! Róbert, a magyar válogatottban szerepelt, Regős József és Neducsin Mira az ifjúsági válogatott. Köves Mária és Ist.ókovics József az utánpótlás válogatott keret tag­jai voltak. A KOSÁRLABDA FÉRFI CSAPATOT az elmúlt évben nagy vérveszteség érte Gyura- sits és Pálvölgyi a Bo. Honvéd­hoz került. Tahy a Táncsics SE játékosa lett. Átszervezett, meg­fiatalított csapat célkitűzése, az NB I-ben a bentmaradás' ki­harcolása sikerült. Nem egy alkalommal vizsgáztak küzdő- képességből jelesre a PVSK férfi kosárlabdázói, nem kisebb ellenfeleket győztek le, mint a Sopront, a Csepelt és a Ba­ját. A női kosárlabdázók előbbre léptek. Az 1966. évi 6. hely után tavaiy a 2. neiyen végeztek az i\B íl-ben. Már-már úgy lát­szott, hogy a bajnokságot is megnyerik és sikerűi kinarcol- nioK az NB I-be jutást, de köz­bejött egy váratlan vereség a MAFOtói és az ezüstéremmel kellett megelégedniük a lá­nyoknak. A PVSK TORNA SZAKOSZ- I TÄLYA az .elmúlt évekhez ha­sonlóan 1969-ben is igen ered- j menyes munkát végzett. A fel- I nőtt I. osztályú női bajnokság- I ban 5. volt a csapat. A vidéki j egyéni bajnokságot immár 10 1 éve PVSK tornásznő nyerte. — Erdősiné Tolnai Márta, majd Tolnai Klára után legutóbb Pos- : gay Judit szerezte meg a vi­déki bajnok címet. Jól szere­peltek a PVSK ifjúsági lány tornászai is. Vidéki viszonylat­ban csak a PVSK tud kiállíta­ni felnőtt I. osztályú női csa­pat mellett, női ifjúsági I. osz­tályú csapatot. AZ ÖKÖLVÍVÓK az NB I-be jutottak. Remekül harcoltak a vasutas ökölvívók az elmúlt év versenyein. A csapatot a küz­deni akarás, a céltudatos ve­zetés. az egység jellemezte és a vezetők és versenyzők erő­feszítése meghozta a sikert. — Kovács IT. István személyében országos bainok. magyar vá­logatott versenyzővel rendelke­zik a szakosztály Az után­pótlás is 1ó kezekben van a PVSK ökölvívó szakosztályá­nál. A klub és a szakosztály vezetői most azon fáradoznak, hogy megerősítsék a gárdát, hogy az NB I-ben is helyt tudjon állni. A BTRküZÖK eredményeire is felfigyelt a közvélemény. A felnőtt csapat az NB II. csapat­bajnokság során az előkelő 4. helyet szerezte meg a kötött- fogásúak mezőnyében és a szabadfogású együttes a terü­leti bainokság megnverése után az országos döntőn szerzett 4. helyével jogot nyert az NB II- ben való részvételre. A TÁJÉKOZÓDÁSI FŰTÖK a mégyéb£rt a legfcrédménye- •sebfo szakosztállyal rendelkezi- nek. Az . együttes az elmúld évi" eredménvei alapján az I. osz­tályba került. A tenisz szak­osztály kizárólag az utánpót­lás nevelésével foglalkozik, a sízőknél az elmúlt évben a Megyebajnokság az asztaliteniszezőknél III. osztály, Cseh csoport 1. PIK 24 15 4 5 73:30 36 2. Cserkút 24 16 3 5 65:20 35 3. szikra 24 14 5 5 62:25 33 4. M. TBFF 24 11 8 5 40:33 30 5. Koh. Alap 24 12 4 8 37:39 28 6. Kesztyűs 20 10 7 7 56:38 27 7. Sz. Bker. 24 11 4 9 39:42 26 8. Höszolg. 24 9 6 9 44 :38 24 9. Ép.-gép). 24 9 3 12 39:43 21 10. MAV Pit. 24 6 9 9 44:49 21 11. Tan, Ep. 24 4 7 13 25:38 15 12. Posta II. 24 3 2 19 26:108 8 13. XIV. AJ. 24 3 1 20 20:67 7 14. Tervezők II. törölve Megjegyzés: A versenybíróság megváltoztatta az eredeti sor­rendet, a benyújtott óvásoknak helyt adott. Szombaton délelőtt az Épí­tők termében a serdülő és ifjúsági fiú és lány, vasárnap délelőtt pedig ugyancsak az Építők termében a felnőtt férfi és női megyei egyéni bajnokság versenyén talál­koznak a sportág képviselői. Érdekes versenyre van ki­látás. A serdülőknél és az ifjúságiaknál a Pécsi Ércbá­nyász fiataljai mellett a sás- di versenyzőktől várnak jó szereplést a szakemberek. A felnőtt bajnokságban a férfi egyesben a megye valameny- nyi számottevő asztalitenisze­zője rajthoz áll. Az elsőségre a legnagyobb eséllyel Balázs, dr. Horváth és Arató, az Ércbányász SC három kitűnő sége pályázik. Legutóbb a ti­zek bajnokságát Balázs nyer­te. Arató és dr. Horváth most visszavágásra készül. I A férfi párosban az Arató, dr. Horváth és a Koron ics, Balázs párosok között dől el előreláthatólag a bajnokság kérdése. A nőknél már közel sem ígérkezik ilyen színvo­nalasnak a viadal. A sásdi és bőrgyári versenyzők ké­szültek fel a legjobban, ők az esélyesek. mostoha hóviszonyok kevés versenyzési lehetőséget bizto­sítottak. A szakosztály az idei év versenyeire Jól felkészült, amit már az év első versenyein be is bizonyítottak a vasutas sízők. A vasutas sportklubban jó neveiőmunka folyik. Az elmúlt két évben csak egy esetben kellett a fegyelmi bizottságnak összeülni. Az egyesületben 19 mellék­foglalkozású és 8 társadalmi ed­ző foglalkozik a sportolókkal. Ebben az évben eggyel gyara­podik az edzők száma, a bir- | kózók másodedzőt kapnak. Az edzők tanácsa ugyan megala­kult, de működése csak formá­lis volt. Az edzők tanácsának sokkal aktívabbnak, tevéke­nyebbnek kellene lenni. A beszámoló önkritikusan ér­tékelte az elnökség munkáját. A kollektiv vezetés nem min­dig érvényesült. A lényegesen megsokasodott feladatok el­végzése csak néhány emberre i hárult. A PVSK vezetői, szurkolói megelégedéssel értékelhették a vasutas sportolók eredményeit. A labdarúgók kivételével, a szakosztályok elismerést, meg­becsülést szereztek a PVSK- nak. A klub még eredménye­sebb munkája érdekében ösz- sze kell fogniuk a vasutasok­nak, a vezetőknek, edzőknek, játékosoknak. Pécsett számon- tartiák a PVSK sportolók sze­replését és sokan kísérik fi- gvelemmel a vasutas sportkör munkáját. Szombaton délután fél 3- kor a Sportiskola A—Sport­iskola B. férfi ifjúsági talál­kozóval a PVSK tornacsar­nokában megkezdődnek a kézilabda Dunántúli Napló Kupa ez évi küzdelmei. Szom- j baton du. nyolc mérkőzést | játszanak, hat férfi és két női csapat lép pályára. Az alacsonyabb osztályú találko­zók mellett négy 1. osztályú összecsapást is láthatnak az érdeklődők. A Bányász A— Bányász B. női és férfi mér­kőzések után a Komló—Ta­nárképző A. női és a Komló A.—Komló B. férfi I. osztá­lyú mérkőzéseket játsszák. A vidéki csapatok közül a komlóiak mellett bemutat­koznak Beremend, Siklós és Szentlőrinc kézilabdázói is. Vasárnap reggel 8 órakor kezdődnek a mérkőzések a PVSK tornacsarnokában a Bányász—Kesztyűgyár férfi ifjúsági találkozóval. Ezen a napon 15 mérkőzés zajlik le a PVSK tornacsarnokában. Nyolc női és hét férfi csa­pat találkozik egymással. A délelőtti és délutáni órákban is lesznek I. osztályú mérkő­zések. Délelőtt a Kesztyűgyár —Siklós férfi és a Porcelán- gyár—Islván-akna női I. osz­tályú mérkőzések kerülnek sorra. Délután az Ércbányász A.—Ércbányász B. férfi és a PEAC—Meteor női I. osz­tályú mérkőzések felé fordul az érdeklődés. Különösen az Ércbányász csapatainak be­mutatkozását kíséri nagy fi­gyelem. Az Ércbányász játé­kos gárdája jelentősen meg­erősödött. Az NB I-et meg­járt és az elmúlt évben NB I. B-ben szerepelt Dózsa já­tékosai az Ércbányászt vá­lasztották ki egyesületüknek. Érdekes, változatos prog­ramot ígér a kézilabad DNK mérkőzések első fordulója. A férfi és női I. osztályú csa­patok mellett a férfi és női II. osztályú együttesek is pá­lyára lépnek, de játszanak a férfi és női ifjúsági csapa­tok is. A középiskolás csa­patok a téli vakáció miatt egy héttel később kezdenek. Készül a vb-re a kézilabda- válogatott A február 26-án Franciaor­szágban kezdődő férfi kézilab­da világbajnokságra készülő magyar válogatott hévízi tábo­rozása pénteken véget ért. A felkészülés Budapesten folytató­dik. majd egy hetet Tatán töl­tenek a játékosok, azután újra Budapesten gyakorolnak. A ma­gyar kézilabda válogatott feb­ruár 26-i első vb-mérkőzése előtt öt nemzetközi találkozón sze­repel. Január 29-én és 31-én a Játékcsamokban az NSZK vá­logatott lesz az ellenfél, feb­ruár 13-án Tatán és 14-én a Já­tékcsamokban Magyarország— Szlovákia, vagy Budapest—Bra- tiszlava mérkőzést rendeznek. A magyar csapat február 19-én indul a vb-re, útközben feb­ruár 21-én Maglingenben Svájc ellen is sor kerül egy országok közötti találkozóra. Végleges a magyar együttes vb programja is. Február 26-án Mulhouseben Izland —, február 28-án Stras- bourgban Lengyelország, már­cius 1-én pedig Metzben Dánia az ellenfél a csoporton belül. Megérkezett a Rimet Kupa Mexikóba Ma este sorsolják a vb csoportbeosztását Európai idő szerint pénte­ken reggel 7 órakor hosszú és titokzatos utazás után megérkezett a mexikói fő­városba a labdarúgó világ­bajnoknak járó Rimet Kupa. Dennis Follows, az Angol Labdarúgó Szövetség főtitká­ra és Andrews Stephens, az Angol Labdarúgó Szövetség egyik vezetője a legnagyobb titokban utazott el London­ból. A Rimet Kupát egy bar­na táskában helyezték el, s ké­zipoggyászként vitték. Kerü­lő úton először Bogotába mentek, majd önnön egy ar­gentin légitársaság gépén folytatták az utat Mexikóba. A mexikóvárosi nemzetközi repülőtéren rendkívüli biz­tonsági intézkedéseket tettek. Nyolcvanhét felfegyverzett rendőr helyezkedett el az épületek tetején, amikor a gép érkezését jelezték. A le­szállás után a biztosító társa­ság négy felfegyverzett ma­gánrendőre vette körül a Kupát hozó labdarúgó veze­tőket. Az újságírók és fotó- riporterek gyűrűjén keresz­tül elég nehezen jutottak a barna táskával a vámhivata­lig, ahol gyorsan megadták a beviteli engedélyt. Folows- tól és Stephenstől a négy felfegyverzett rendőr vette át a trófeát s azonnal az ott várakozó páncélozott autóban helyezték el. — A gépkocsi fegyveresek fedezete mellett haladt a repülőtérről a vá­rosba. * Nagyban folynak az elő­készületek az európai idő szerint szombaton 21 órakor kezdődő sorsolási ceremó­niára. Guillermo Canedo üd­vözli majd a vendégeket. Sir Stanley Rous, azt követően a FIFA elnöke tart rövid be­szédet. Ezután Helmut Kae- ser, a FIFA főtitkára ismer­teti a sorsolás szabályait. A serlegből a curacaói Mordy Maduro húzza majd ki a csapatok neveit. Maduronab már gyakorlata van: a chilei és az angliai vb döntőjét ií ő sorsolta. — Minden csapatnak sze­rencsét szeretnék hozni — mondotta Maduro. — Első­sorban a dél-amerikaiaknak szurkolok, örülnék, ha a ki­sebb csapatok jó lehetőséget kapnának. A találgatás változatlan hevességgel folyik a csoport- beosztásról és a sorsolás módjáról. Angol újságírók értesülése szerint Mexikó, Anglia, az NSZK és Brazília lesz a kiemelt együttes a csoportok élén. Ismét megnyílt a jégpálya Újmecsekalján Ojmecsekalján a 39-as dandár úti általános Iskola udvarán lé­tesített jégpálya ismét megnyílt. A jégpálya minden nap délután 16 órától áll a korcsolyázni vá­gyók rendelkezésére. Dunantmi naaio Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megye) Tanács lapja Főszerkesztő: Bocz Józset Szerkesztőség: Pécs. Hunyadi út 11. Tel.: 15-32. 15-33. 21-60, 50-00, 60-11 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Braun Károly Kiadóhivatal: Pécs. Hunyadi út 11. Tel.: 15-32.15-33.21-60. 50-00.60-11 Telex sz 2320 PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály utca 10 sz — Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 __ forint Indexszám: 25 054 Sz ínház Nemzeti Színház: Oidipus és Ly- sistraté (este 7 órakor) Mozi Park: Egy őrült éjszaka (4, *, 8) Petőfi: My fair Lady (4, Í8) Kossuth: Egy őrült éjszaka (10, 12), A titokzatos szerzetes (Í3, f5) My fair Lady (f7) Gyárváros: Imposztorok (4, 6), 16 éven felülieknek! Mecsekal- Ja: Tanár úrnak szeretettel (5, 7), Pécsszabolcs: A nagy korall­zátony (5, 7) Vasas II.: Egy fiatal pár (6), Harkány: A ha­lál 50 órája (7), Dupla helyári Mohács: A varázsló (», 18), Sellye: Vigyázat, hekus! (7), Siklós: Mint a bagoly nappal (7), Szigetvár: Isten hozta, őr­nagy úr! (8) Rádió KOSSUTH RADIO 4.30: Hírek. Időjárás. 4.33: Haj­naltól reggelig. Közben: Kb. 6.15 és 6.40: Rádióreklám. Kb. 7.45: Orvosok a mikrofon előtt. Kb. 7.50: Múzeumok és kiállítá­sok programja. 8.00: Hírek. Idő­járás. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Az Ómega-együttes műsorából. 9.00: Üj lemezeinkből. 9.34: A .csudálatos Mary. XIII. (befeje­ző) rész. 10.00: Hírek. Időjárás. 10.05: Mirella Freni operafelvé­teleiből. 10.38: Rádiószínház. A szorítóban. Rádiódráma. 12.00: Déli krónika. 12.20: Zenei anya- nyelvünk. Népzene — magyar népzene. 12.30: Melódiakoktél. | 13.50: Ha megkoplalom is . . . I Várkonyi Endre Írása. 14.00: | Részletek Behár György Éjféli randevú és Anyámasszony ka­tonája c. operettjéből. 14.20: Kis magyar néprajz. 14.25: Üj Zenei Üjság. 15.00: Hírek. 15.05: Hét­végi külpolitikai figyelő. 15.20: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczeneműsora. 16.05: Kortársaink. Csanádi Imre. 16.35: Szombat délután. Közben: 17.00 —17.05: Hírek. Időjárás. 17.59: Leonard Bernstein vezényel. Közben. 18.58: Hallgatóink fi­gyelmébe! 19.00—19.25: Esti kró­nika. 20.06: Közvetítés a Katona József Színházból: A kegyelmes asszony portréja. Vígjáték. 21.21: Nótacsokor. 22.00: Hírek. Idő­járás. Kb. 22.15: Sporthíradó. 22.25: Afrika 1970-ben. 22.35: Táncoljunk! 24.00: Hírek. Idő­járás. 0.10—1.56: Melódiakoktél. Közben: 0.55—1.00: Hírek. Idő­járás. PETŐFI RADIO 6.20: Torna. 6.30—8.05: Azonos a Kossuth-műsorral. 8.05: Rosa Pinselle és Jan Kiepura éne­kel. 8.45: Külpolitikai figyelő (ism.). 9.00: Verbunkosok, nép­dalok. 9.45: Válaszolunk hall­gatóinknak! 10.00: A zene hul­lámhosszán. A Petőfi rádió dél­előtti műsora. Közben: 11.00— 11.03: Hírek. 11.50: Czine Mihály könyvszemléje. 12.00: Kamara­zene. 13.00: Hírek. Időjárás. 13.05: Az új értelmiség felfe­dezése. 13.30: Tűzön-vízen. Rész­letek Cowl- operettjéből. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Schubert: H-dúr szonáta. 14.25: Orvosok a mikrofon előtt (ism.). 14.30* Cigánydalok. 14.45: Régi magyar sci-fi-k. 15.00: Köz­ben volt egy háború ... X. rész. Moszkva (ism.). 16.00: Hírek. Időjárás. 16.05—17.27: A hét mű­sorából... 17.27: Népszerű fú­vósátiratok. 17.43: A kórusiro­dalom remekműveiből. 18.00: Hírek. Időjárás. 18.10: Egy ma­gyar nábob. Rádiójáték. II. rész (ism.). 19.10: Az MRT népi ze­nekara játszik. 19.47* Üj köny­vek. 19.50: Jó estét, gyerekek! 20.00: Esti krónika. II. 20.25: A Berlini rádió szimfonikus ze­nekarának és énekkarának hang­versenye Berlinből. Közben: 21.10—21.25: Külföldi kulturális híradó. 22.04: A hanglemezbolt könnyűzenei újdonságai. 22.24: Két Mozart hegedű-zongora-szo- náta. 23.00* Hírek. Időjárás. 23.10: Orosz operákból. 24.00— 0.10: Hírek. Időjárás. URH-RADIÓ 16.00: Hírek. Időjárás. 16.05: Egy tánc meghódítja a vilá­got. Zenés történet a keringő- ről. 17.11: öt órai tea. 18.00: Hírek. Időjárás. 18.10: Jazzle- mezparádé. 19.00: Magyar zene­szerzők. 19.38: Beszéljünk az operáról! 20.28: Hírek. 20.31: Schubert: C-dúr vonósötös. 21.24: A jazz kedvelőinek. Clark Terry és Kurt Edelhagen nagy­zenekara játszik. 21.50: Az MRT énekkara Kodály-kórusokat éne­kel. 22.15: Debussy-művek. 23.00 —23.15: Hírek. Időjárás. PÉCSI RÁDIÓ 17.30: Magyar nyelvű műsor. — Hallgatóink kérésére. — Zenés műsor. — Közben: Medveczky László jegyzete 18.15: A mikrofon előtt dr. Bemáth János alezredes 18.20: így is tetszik, úgy is tet­szik ... — Könnyűzene 18.45: Déldunántúli híradó 19.00: Szerb-horvát nyelvű mű­sor. — Városi dalok. — Hírek, tudósítások. — Három vidám dal. — Irodalmi évfordulók. — Cigánydalok 19.30: Német nyelvű műsor. —■ A hét krónikája ... — Mikro­fonnal útközben. — Vidám fú­vós muzsikát közvetítünk 20.00: Műsorzárás Magyar Tv. 9.00: Műsorismertetés 9.01: Szünidei matiné: 1. A va­don csodái. Természetfilmsoro­zat. 2. Pápaszem úr az őserdő­ben. Lengyel bábfilm. 3. Eltán­colt cipő. Csehszlovák rajzfilm. 4. Barátaink, az állatok. Fran­cia filmsorozat. 5. Bors. Tévé­játék. 5. rész (ism.) 11.00: A kockázat. 14. Bekerítve (ism.) 11.55—12.15: Ebédszünet. Balogh Mária riportja (ism.) 17.08: Műsorismertetés. Hírek 17.15: Nézőink kedvére! Lavina. Tévéfilm (ism.) 18.10: Reklámműsor 18.20: Ismerkedés a szobrászat­tal 18.40: A tv jelenti. Aktuális ri­portműsor 19.25: Cicavízió .. . 19.35: „Emelem poharam . ..” Húsz perc Poór Péterrel 19.55: Szünet 20.00: Tv-híradó 20.20: Köztünk maradjon! Tabi László öt perce 20 25: Gyilkosság a papiakban. Bűnügyi komédia két részben 23.10: Tv-híradó — 2. kiadás. Jugoszláv Tv 15.00: Síversenyek. 17.50: Fel­vétel a pristinai népzenei fesz­tiválról. 18.35: Jimmy Macfea- ters utazása. 19.20: Időgép. 20.35: Brigitte Bardot show-ja. 21.40: Játékfilm. I r j

Next

/
Thumbnails
Contents