Dunántúli Napló, 1962. február (19. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-11 / 35. szám

to NAPHÖ 19«2. FEBRUÁR 1L 1 Ma a Dunántúli Napló Kupa döntőié! AZ ELÚMÉRKÖZÉSEN A PVSK—BTC RANGADÓ — KUPADÖNTŐ .PÉCSI DÓZSA—KOMLÓI BÁNYÁSZ — A DÖNTŐ TALÁLKOZÓ „KEZDŐ CENTERE”: MEGGYESI MÁRIA* Az idei Dunántúli Napló Labda­rúgó-Kupa mai döntő mérkőzései ígérkeznek ez év első igazi t'ut- ball-csemegéj enek. A múlt vasár­napi mérkőzések alapján az örök riválisok kerülnek szembe egy­mással ma délután: s két NB III-as; a PBTC és a PVSK és a két NB I-es: a Pécsi Dózsa és a komlói tizenegy. A délutáni küz­delmek visszavágóknak is tekint­hetők, hiszen az őszi fordulóban a Dózsa és a PVSK is 1:0 arányú vereséget szenvedett ellenfelétől. A Kupa megszerzésén, illetve a helyezések eldöntésén kívül te­hát lényeges szerepet játszik majd a tekintély visszaszerzése, illetve megtartása is. Hogy ki nyeri, a Kupát, vagy ki szerzi meg a har­madik helyet, erre tippelni ne­héz. ugyanis a korábbi évektől el­térően idén mindkét, mérkőzésen egyenlő képességű csapatok ját­szanak. tehát a küzdelem teljesen nyílt. Már hagyomány, hogy a Kupa­döntő mérkőzéseken mindig a Pécsi Nemzeti Színház .egyik nép­szerű művésznőié végzi el a kez­dőrúgást. - Idén Meggyes! Mária indítja el 80 perces útjára a bőr­labdát. Ez alkalomból felkerestük a művésznőt, hogy egy szabályos­nak éppen nem mondható interjú keretében mondja el találkozásait a (SpprtíaL művészi pályafutása eí ; alatt. ledobott a ló’ Egyre azért büszke vagyok: a Hintón járó szerelemben zsokét meghazudtoló ügyességgel hajtottam a hatos fogatot! A Dú- vad felvételeinél esvébkérv velem egy kellemetlen eset. Tehe­net kellett fejnem és ez nekem szokatlan volt. Fejni jobb oldalról kell, én pedig hogyan, hogy nem, balról akartam. Ez viszont a te­hénnek volt szokatlan és akko­rát rúgott belém, hogy leestem a fejőszékről. Hát kérem, ekkorát szeretnék én is belerúgni abba a labdába. Ennyi az interjú. Végezetül, re­méljük, hogy mind a csapatok játéka, mind a művésznő kezdőrű gá&a NB I-es lesz! (Erb.) m déieióu és déiuiait siverseay a Mecseken? A kedvező időjárás a mai napon is még kedvezett a s is portot ked­velőknek. Délelőtt 30 órai kezdet tel rendezik meg a középiskolás sí- futó-bajnokságot a. dömötrkapui in­dítással, A cél ugyanitt. Délután ! fél 2 órai kezdettel bonyolítják ic I a városi sílesi kló-bajnokságot. A gyülekező a Menedékháznál. a ver j senyfc a kantavári sílesikló-pályán tartják! j Mai sportműsor Labdarúgás: Dunántúli Napló Kupa döntője: Tüzér utcai pálya* Pécsi Dózsa—Komlói Bányász 14.15* PVSK—’"TC 12.15. Barátságos mér­kőzés: PEAC—Dombóvári Sparta­cus, PVSK edzőpálya 14. Sakk: Maróti Kupa-mérkőzések: Pécsi Kinizsi—Dunaújvárosi Ko­hász. Sörgyár kultúrterme 9. Kézilabda: Esti Pécsi Napló Ku­pa-mérkőzések: PVSK-tornacsar- nok: Janus II.—Kesztyűgyár, ">ői 3, Bányász II.—Építőipari, nő' ‘ 25. Kővágószöllőe—500. ITSK. fér*! 8.50, Szentlőrinci KSK—Magyar­boly, női 9.25, Szabolcs TI.—Ma- gyarbóly. női 9.50, Janus—Moh <1 V. L., női 10.25. Kesztyűgyár—Mo­hácsi Farost, férfi 10.50, Szent lő­rinci Technikum—Építők, női 11.2.5, Szentlőrinci Technikum—B Ily, férfi 11.50, Mec eknádasd—Meteor, férfi 12.25, Ped. Főiskola -Dóz<a, női 13, Bányaipari—Pedagógiai Fő­iskola. férfi 13.25, Poreelángy?’- — Sellye, férfi 14, Meteor II.—Sellve, női 14.35, Marok—Siklós, férfi 5, Marok—Bányász II., női 15.35. — PEAC—Urán. férfi 18, Dózsa—Un' o. férfi 17.10. Bányász—Építők női 17.55. Építőipari.—Mohácsi • Ginvi., férfi 18.30. Leőwey—tv: .ács női 19.05, PEAC II.—Gépipari, í■ Ti 10.30. Röplabda: Tél' Kups-mévkű •*.- sek: Egyetemi Tornacsa-rn -r: PEAC II.—Gér ipari, férfi 3.30. Va­sas—PEAC, férfi 9.25 Pénzüöv — Bányaipari, férfi 10.20. Pedagógiai Főiskola—Keszü. férfi 11.15, Ke- szü—506. ITSK. férfi 12.10. Teke: Komló—PVSK. Komló 3 óra, P. Bányász—Közlekedés, Pécs- bánya, 7.30. TeremkézHabda-mérkőzések az Esti Pécsi Napló Kupáért Tegnap délután és e&te Pécsett, a PVSK tornacsarnokban folyta­tódtak a teremkézilabda-mérkőzé­sek az Esti Pécsi Napló Kupáért;. Az ötödik fordulóban a férfi bá­nyászrangadót a Pécsi Bányász csapata nyerte. A komlói férfi együttes könnyein győzte le az Urán SC csapatát, míg a nőknél a pécsszabolcsiak diadalmaskodtak a PEAC ellem. A többi találkozón nem született meglepetés. Eredmények.. Férfiak.: Pécsi Bá­nyász—Pécsszabolcsi Bányász 15:10 (5:5). A rangadón már az első percekben 4:0-ás vezetésre tett szert a „pécsi” csapat, de a szabol­csiak a félidő végéig kiegyenlítet­tek. A második félidőben a válo­gatott Sudár vezetésével megérde­melt győzelmet aratott a Pécsi Bá­nyász. Góllövők: Sudár S, Bara­nyai 5, dr. Dombi 2, Wéber és Wágner, illetve Árvái 3, Brunner Balogh, Mosbachel 2—2, és KitU. Komlói Bányász-^-Urán SC 20:7 (9:4). A listavezető komlói egytit­A magyar sportújságírók szoká­sos szavazásán „Az év legjobbja” címet 1961-re elnyert sportolók, Curies György, Veres Győző, Par­ti János, Papp Jenöné, Veress Istvánná és Kontsek Jolán, a ma­gyar vízilabda-válogatott, az öttu­sa válogatott, s az Európa-bajnok kajak négyes február 18-án, vasár­nap délután az Újságíró Klubban veszik át baráti ünnepség kere­tében a díjakat. Az első helyezetteknek járó ezüst serlegek közül a nők vándor­tesnek nem jelentett komoly aka­dályt a gyengén védekező Urán SC legyőzése. Góldobók: Csíkos il, Ko­vács 3, Balázs, Schwarcz 2—2, Ap- peűLMioffler és Weininger, illetve Homolai 3, Szabó B. Rédei, Bosko- vics és Szabó Gy. Komlói Bányász II.—Pécsi Dózsa II. 10:6 (4:2). Pécsi Dózsa III.—.Pécsi Bányász II. 10:7 (5:3), Nagy Bajos Gimnázium—Bo- gád 34:8 (19:4). Nők. Pécsszabolcsi. Bányász—PE­AC 11 fi (6:3). A találkozó unalmas játékot hozott. A jobb lövőerővel rendelkező pécsszabolcsi lányok megérdemelten nyertek. Góllövők: Hetényi 5, Trapp 2, Somogyi, An­tal, Regényi és Bocz, illetve dr. Bombiné 2, Flavic®, Frölich, Bor­kő, Király és Kovács. Porcelán- gyár—Pécsszabolcsi Bányász II. 5:1 (1:0). Bogád—Építőipari Tech­nikum 7:5 (4:3). Ma délelőtt és délután folytatódnak a küzdelmek az Esti Pécsi Napló Kupáért*. (bl) díja ez alkalommal végleg Papp Jenőmé birtokába kerül, mivel egymásután háromszor nyerte el. A nők tehát ez évben már új ván­dorserlegért vetélkednek. Uj színfoltja lesz a. díjátadásnak, hogy a helyezettek az idén már ál Landó jelleggel megtervezett, mű­vészi kivitelű plaketteket kapnak. A MUOSZ, valamint a Magyar Sportújságírók Országos Szerveze­te oklevéllel is tanúsítja a leg­jobb sportolók szavazásban elért helyezését. — Ha jól emlékszem —. mondja Meggy esi művésznő — most talál­kozom másodszor a futballal. Elő­ször csak messziről láttam a pá­lyát. A második találkozóról még nincsenek elképzelések. Majd azt csinálom, amit. mondanak. Á lab­dajátékok közül csak röplabdát játszottam, de azt is még az isko­lában. Jobban kedvelem az úszást, vívást, nagyon szeretem a talaj - tornát és a szertornát. — Mindig nagy izgalomban va­gyok, ha a szerepeim során sport­tal találkozom. Erre van is okom! A Tűzijátékban trapézon lengve kellett énekelnem és amikor le­szálltam, leszakadt a trapéz ... A Dúvadban lovagolni tanultam és Kitűnőn sikerült az éiménybeszámo ó LánycsóHon Február 9-en este 6 órakor zsú­folásig megtelt a lánycsóki mozi- helyiség falusi hallgatókkal, hogy tanúi legyenek az eddig falun rit­kán megtartott élménybeszámoló­nak. Elsőnek Kállai Lipót, a Pécsi Dózsa edzője szólt a nagyszámú hallgatósághoz. Ismertette általá­nosságban & magyar labdarúgás helyzetét, majd rátért a Pécsi Dó­zsa felkészülésére és a várható eredményeire. Utána Kocsis Ernő. a Pécsi Dózsa egvik legnépszerűbb labdarúgója beszélt a sportszerű életmódról és ennek következté­ben a jó játékról. A lányosok! sportkedvelők viharos tapssal kö­szönték ‘meg a Pécsi Dózsa kiváló­ságainak felejthetetlen beszámo­lóit. Utána filmvetítés következett, ami szintén újdonságnak számí­tott Lánycsókon. Kaposvári Osz­kár a JTST elnöke az elmúlt hó­napokban kevés falu kivételével minden sportkörnél megjelent, ahol sport akadémiát tartott film­vetítéssel egybekötve. Ezek az elő­adások nagy tetszést arattak.-------------...........................■■■— M etrju!a!m*ztáfc n év legfőbb sportolóit Élvezet nézni erőtől duzzadó játékát, nagyszerű technikáját, melvet minden mérkőzésen meg­csillogtat. Mérkőzésről mérkőzésre tartja jó formáját és remek ko­sarai élményszámba mennek. Nem véletlen tehát, hogy a magyar kosárlabda-válogatott állandó tag­ja. Fiatal. 23 éves, már sokszoros válogatott A pécsi NB I-es kosár­labda-csapat tagja és ezen felül az országos vasutas válogatott at­létája is. Vajon hogy kezdte sportpályafutását, milyen áron ju­tott él addig a szintig, ahol most van? Kezdetben a kosárlabdáról még jóformán nem is tudott, ő is fo­cizott. mint a többi korabeli leg­több kisdiák. A Pécsi Dózsa úttö­rő-csapatában rúgta a labdát és az egyik vidéki mérkőzésükön vélet­lenül úgy eltalálták a bokáját, hogy megdagadt mint egy cipó. Akkor fogadta meg magában, nem többé ilyen „durva*1 játé* kot. Cziglányi Imre csalogatta ko­sarazni és a kezdeti huzavona után kötélnek állt és a PEAC-ba ment. ö sem volt kezdetben tehet­ségesebb, mint a többi hasonlóko­rú kosaras, de szívós, kitartó mun­kával .mindig sikerült egy lépcső­fokot felfelé haladni. Pár év múl­va átment a Postáshoz kosarazni, mert hát ugye, a „haverok”. Az összes barátai ebben az egyesü­letben játszottak, így érthető volt, hogy átigazoltatta magát. Mindjobban belelendült a játék­ba és ekkor már a szakemberek i» kezdtek felfigyelni rá. Ügyesen mozgott, roppant veszélyes volt a kosárra és a védekezésben is nagyon megfelelt. A PVSK csapata 1955- ben került be az NB 1-be. 1956- ban megkérdezték, nincs-e kedve a PVSK-hoz menni? Szíve­sen ment a „nagy csapathoz”, ahol megállapodott. Itt kezdett igazán fejlődni a fiatal fiú. A kö­vetkező évben már ifjúsági vá­logatott lett, majd még ugyaneb­ben az eszte'ndőben beválogatták az országos vasutas válogatottba is. A legnagyobb öröm is abban az évben érte. Beérett az eddigi jó munka gyümölcse, meghívták a nagyválogatottba, amely egyenesen Moszkvában a VIT sportjátékain szerepelt. A mérkőzések nagy ré­szén játszott is, sőt, a döntő ta­lálkozón a Csehszlovák csapat el­len ö dobta a legtöbb kosarat. A tornán a magyar csapat győzött. 1959 nyaráig állandó tagja volt. a válogatottnak. Ekkor sajnos megbetegedett és az olimpiára való előkészületekben nem tudott résztvenni. A következő évben is­mét visszakerült és azóta szilárd tagja a magyar együttesnek. Az utóbbi időben a kezdő ötösnek lett tagja, ami különösen vidéki sportolóra nézve nagy megtisztel- tetésa Kevés, de különösen vidéki spor­toló nem nagyon dicsekedhet az- zai, amivel Banna Valér. íme egy kis statisztika: 1957: Szovjetunió, Jugoszlávia, Franciaország, 1958: Olaszország, 1959: Németország, Kína, Korea, Lengyelország, 1961: JugoszláviaAlbánia. A különbö­ző országokba való portya a vá­logatottal, mind megannyi gyöngy­szem a fiatal sportoló életében, ki munkája után megérdemelte, hogy tagja legyen a magyar kosár­labdázók legjobbjainak. Sokai beszélgettünk a külföldi túrákról., amelyek felejthetetlen élményt je­lentettek számára. A legérdeke­sebbek, Párizs—Niza—Monte Car­lo, a leg egzotikusabb Kína és a játék szempontjából legizgalma­sabb a jugoszláviai Európa-bajnok- ság. Banna Valér kiváló kosárlabdá­zó, de ezerikívül ami nagyon rit­ka, kiváló atléta. Nem kell többet mondani, mint csak annyit, hogy 183 cm az egyéni csúcsa és a magyar vasutas válogatott tagja. Sokoldalú, képzett sportoló, aki a sportpályán és a munkahelyen is megállja a helyét. A Banna-család „legtöbbje** sportoló, hiszen a fe­lesége is a PVSK női kosárlabda­csapatának tagja és a tavaly szü­letett legkisebb „Bánná” is való­színűleg a kerek labda művésze lesz. Legalábbis a papa és a ma­ma így szeretné! A kiváló spor­toló legnagyobb vágya, hogy a vá­logatottban jól szerepeljen, a másik pedig, hogy 1962-ben végre egy kis családi fészket kapjon. A városnak olyan sportolója Banna Valér, aki mindent megtesz klubjának jó sze­repléséért és a város sportjának emeléséért. Jó volna, ha még soká­ig Pécs színeit vihetne sikerre a nagy kosárlabdamérkőzések forró légkörében. FERTŐI Többszörös maevar válogatott: Hanna Valér Mi újság a járásokban? MOHÁCSI JÁRÁS A Labdarúgó Szövetség egy hete tartotta meg ünnepélyes keretek között a .járási tanács tanácster­mében évi szokásos közgyűlését. A beszámolót Molnár Endre, a szövetség elnöke tartotta. A be­számolóból kitűnt, hogy a járási bajnokság ebben az évben nagy színvonal emelkedésen ment ke- resztül. Ha a bajnokságban pécsi csapatok is szerepelnének, ez a színvonal emelkedés még foko­zódhatna. Az idényben egyetlen bajnoki mérkőzés sem maradt • ed és a sportkörök vezetői jó irányí­tásról tettek tanúbizonyságot. Az 1962-es évben szeretnék megoldani a társadalmi labda rúgó-edző-k kér­dését. Megállapodtak a vezetők abban is, hogy ebben az évben ismét ‘megrendezik a hagyományos és nagy népszerűségnek örvendő Völgyesi-K apa-mérkőzéseket. A közgyűlés foglalkozott a Ki­lián Testnevelési Mozgalom kérdé­sével is. A bólyi sportkört állí­totta példaképül, ahol már szép számmal vesznek részt a mozga­lomban. Abai Ferenc testnevelő ta­nár irányításával a fiatalok. Cé­lunk az, mondotta Molnár Endre, hogy olyan résztvevőket vonjunk be rendszeres testgyakorlásba, akik a múltban nem sportoltak a. közgyűlés záróakkordjaként Ka­posvári Oszkár a JTST elnöke több mint húsz snorköri vezetőt jutalomban részesített. . ■<* A mohácsi játékvezetők taná­csában nincs téli pihenő. Minden pénteken szabálymagyarázó elő­adásokat tartanak a játé’.cyez részére, ahol a résztvevők minden alkalommai szép számmal jelen­nek meg. Az előadások után a hallottakat megbeszelik, megvitat­ják. Ezenkívül új játékvezetői tan­folyamot is indítottak, melyen 11 fő vesz részt. Az elmúlt évben 20 játékvezető tett sikeres vizsgát, ami országos viszonylatban is ki­magasló. A fejlett játékvezetők el­határozták. hogy a járás külön­böző községeiben is esténként elő­adásokat tartanak. Így Várhegyi Bálint. Orbán Sándor. Kassai Ti­bor és Hordós! Emil fáradságot nem kímélve járják a falukat, ahol örömmel oktatják és tanítják nemcsak a versenyzőket, hanem a szurkolókat is. SIKLÓSI JÁRÁS. A közelmúltban 3 csapat küzdő-‘ a járás legjobb lövészcsapata cí­mért. A hat fordulós bajnokság során a versenyek nagy izgalom­mal kezdődtek. Ezeken a találko­zókon mérsékelt eredmények szü­lettek. különösen az utolsó for­dulókban. mert a versenyt zavarta a felélénkülő szél. A ló vész versei nyen az alábbi eredmények szü­lettek: Az összetett csapatverseny­ben: 1. Diósviszló MHS csapata, 2. Beremend MHS csapata, 3. Nagy harsány MHS csapata, 4. Villány MHS csapata. A 6. forduló ered­ménye: 1. Diósviszló, 2. Beremend. 3. Nagyharsány. A 6. forduló egyéni eredményei: férfiak: 1- Ke­serű Imre 112, 2 Kozma György 98. 3. Ollós Ferenc 92. Nők: í. Kozma Györgyné, 2. Schobloher Mária. SZIGETVÁRI JÁRÁS. A JTST a közelmúltban értekez­letet tartott, ahol megjelentek a járás sportköreinek elnökei és gazdasági felelősei is. A beszá­molóban a sportkörök 1961. évi munkáját értékelték. A tanácsko­zás főcélja a sportkörök ez évi feladatainak megtárgyalása volt. Az idei feladatokon belül foglal­kozott az értekezlet a téli sport­köri esték megszervezésével, a sportkörök közgyűlésének megtar­tásával. a körzeti versenyek be­indításával a ..téli sportágakban” (asztalitenisz, sakk). Az 1962-es évben a labdarugó- bajnokságon kíyül járási bajnok­ságot indítanak asztalitenisz, sakk. röplabda és a. teke sportágakban és az uszodák közötti pontverseny­ben vesznek részt. Az atlétikai szakosztályok a szparíakiád-ver- senyein kívül pályák közötti ver­senyeken, majd a járások kö Béke Kupa-versenyeken indulnak. A kézilabda-bajnokság megszerve­zésére csak az ősz folyamán- lesz lehetőség. Az atlétika fejlesztés^ tervezték, erre az évre, de ehhez * 11 * 11 az szükséges, hogy az atlétikai pályákat rendbehozzák. Az ülésen még a sportkörök jóváhagyó-t versenynaptárának és, költségveté­sének végrehajtásáról esett szó. A tanácskozás eredményesnek bizo­nyult de még eredményesebb lett volna akkor, ha a mozsgói. pata- poklosi. hoboli és a szulimánl sportkörök elnökei is megjelentek volna. HÉTFŐ: VASÁRNAP: A PÉCSI RÁDIÓ 1962. február 11-i, vasárnapi műsora a 233,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor 17.30: Német nyelvű műsor 18.00: Különös hangverseny. Zenés novella. — Irta: Borsos József. 18.30: Zenés utazás Itáliában. —* Utinapló. (Ismétlés). 19.10: Mindenből egy keveset. 19.55: Sporthírek. S0.00: Műsorzárás. SZÍ xN HÁZ: Nemzeti Színház: Cirkuszherceg­nő. (délután 3 és este 7 órakor). — Kamaraszínház: Nem angyal a fe­leségem (délután fél 4 és este fél 8 órakor). — Tájszínház: Kislány hallod a muzsikát (délután 5 óra­kor Károlyrnajorban). Kislány hal­lod a muzsikát (este íéi 8 órakor Magyarbólyban). mozi: Park: A csúzli és a sárkány (délelőtt 10 órakor). Afrikai képes­könyv (fél 5, fél 7, fél 9 órakor). Petőfi: Hüvelyk Matyi (délelőtt 9 órakor). Az énekesnő hazatér (fél 5, háromnegyed 7, 9 órakor). 11 órakor a Filmművészeti Kör előadása. Kossuth: Négyen az árban (dél­előtt 10 óraikor). tJj barázdát szánt az eke I. (fél 5, fél 7, fél 9 órakor). Fél 3 órakor a Filmművészeti Kör előadása. Gárdonyi Géza kultúrotthon (Is­tenkut): Felismerés (5 órakor). Ifjúsági filmszínház (Leőwey Gimn.): Ludas Matyi (6 órakor). Fekete Gyémánt (Gyárváros): Csengő-bongó fácska (délelőtt 10 órakor). Éva alucfeii akar (5, 7 órakor). Építők kultúrotthona: Cimborák (délelőtt 10 órakor). Rocco és fi­vérei (5 óraikor, arak 18 éven fe­lülieknek!) Jószerencsét (Pécsszabölcs): Dar- vak dala (délelőtt 10 órakor). Kü­lönös házasság (8, 5, 7 órakor). Bőrgyári Művelődési Otthon: Kobra akció (fél 3, fél 5 órakor). Rákóczi (Mecsekalja): Kocsubej (délelőtt 10 órakari Soha többé (Mein Kampf) (5 és 7 órakor). Május 1 (Vasas II.): Kisfiúk (dél­előtt 10 órakor). Üjra reggel van (3. 5, 7 órakor, szélesvásznú). Kossuth (Mohács): Matrózok da­la (délelőtt 10 órakor). Megszállot­tak (4, 6, 8 órakor). Zrínyi (Szigetvár): Főnyeremény (délelőtt 10 órakor). Puskák és ga­lambok (fél 4, fél e, 3 órakor). Táncsics (Siklós): Botocskám üss! (délelőtt w órakor). Két élet Ha (6, 8 órakor). A PÉCSI RÁDIÓ 1962. február 12-i, hétfői műsora a. 223,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—-horvát nyelvű műsor* 17.30: Német nyelvű műsor. 18.00: Kommentár. 18.10: Ábra hám Pál műveiből. 18.15: Versek. — Elmondja: Fülöp Zsigmond. 18.20: Romantikus kórusmuzsxka. 18.30: Virágzó mezőgazdaságért. 28.50: Dörömböző Géza népi zene­kara játszik. 19.05: Dél-dunántúli híradó. 19.30: A jó munkáért... — Zenés ajánc él-műsor a KÖJÁLL dolgo­zóinak. 20.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ: Szünnap. ZENE: Nemzeti Színház: Farsangi lel­tár (délután fél 6, é$ este három­negyed 9 órakor). MOZI: Park: A vidéki lány (fél 5, fél 7, fél 9 órakor). Petőfi: Afrikai képeskönyv (fél 5, lél 7, fél 9 órakor). Kossuth: 420-aa urak I., n. (fél 5, 8 órakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó, A néger, Pávatánc. Nyu­szi és a puska, Minden jegy el­kelt, Kicsi a bors, de erős. (Elő­adások 11 órától 3 óráig folytatóla­gosan). Ság vári Endre kultúrotthon (Üj- Mecsekalja): Hetedik kereszt ffél 6, fél 8 órakor). Fekete Gyémánt (Gyárváros): Esterina (5, 7 órakor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): Meg­szállottak (5, 7 órakor). A Moziüzemi Vállalat értesíti a/ közönséget, hogy a Park filmszín­házban a hirdetett műsortól “ké­rőén technikai okok miatt A vi­déki lány című amerikai film ke­rül bemutatásra 12., is. és 14-én. DDNANTÜLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megye] tanács lapja. Felelős szerkesztő: Vasvári Fereno Kiadja a Dunántúl] Kapiá Lapkiadóvállalat Felelte kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiad Ji..-,tál! Pécs, József Attila ti. IS Telefon- 15-32 15-S3 PÉCSI SZIKRA NVOMna Pécs. Munkácsy Mihi*. tr ^ Tenesztl a Magyar P ista Előfizethető a helyi posta hivatalok- nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 11,-« Ft A PVSK NB I-es férfi kosarasai is megkezdték edzéseiket. Eb­ben az esztendőben az őszi szerepléshez hason’óan szeretnének játszani és a bajnokság végeztével a harmadik helyet mégszezrezüti.

Next

/
Thumbnails
Contents