Diakonia - Evangélikus Szemle, 1991

1991 / 1. szám

A taizéi imádságókat Eisenberth Kriszta fordította. A Taizéi Közösségről megjelent könyvek: J. L. Gonzáles—Balado: Taizé — Roger Testvér. A közösség keresése (Ecclesia Kiadó, 1987). Kathryn Spink: Roger testvér Taizé alapítója (Az Apostoli Szentszék kiadója, 1989). A cikkek bevezető sorait Muntag Ildikó szerkesztőbizottsági tag írta. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Aklanné Balogh Éva lelkész Albert Zsuzsa, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője Benczúr László lelkész Bozóky Éva újságíró Dr. Cserháti Sándor teológiai tanár Dr. Fabiny Tibor teológiai tanár Fittler Katalin, zenetörténész, kritikus Dr. Fried István egyetemi tanár Dr. Hafenscher Károly lelkész, szerkesztő Jánosy István József Attila-díjas író Keresztury Dezső akadémikus Kovács Bálint lelkész Muntag Ildikó könyvtáros Dr. Reuss András teológiai tanár Dr. Ritoókné dr. Szalay Ágnes könyvtáros, tudományos főmunkatárs Scholz László lelkész Sümeghy József lelkész Dr. Szigeti Jenő. a H. N. Adventista Egyház elnöke Takácsné Kovácsházi Zelma lelkész Tarjáni Gyula lelkész Thurnay Béla okleveles vegyész Vankó Péter fizikatanár Veöreös Imre lelkész 56 Bozóky Éva In memóriám Két magyar származású diakonissza Auschwitzban CO Veöreös Imre ^u Az Üj szövetség színgazdagsága Az apostolok cselekedetei Thurnay Béla A bizalom zarándoklata "J'l Hafenscher Károly ' Pápalátogatás Magyarországon r7'7 Muntag Ildikó ' ' A Taizéi Közösségről Kiengesztelődés a demarkációs vonalak mentén JO Kulturális figyelő: Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet (Reuss András) — ' ° Karner Károly: Apokalipszis (Cserháti Sándor) — Carl Witte—Szabó József: Jer, örvendjünk keresztyének! (Scholz László) — Terray László: Nem tehetett mást (Fahiny Tibor) — Veöreös Imre: A harmadik egy­házi út. 1948—1950. (Tarjáni Gyula) — Takáts Gyula: Szonettek a Styxen túlra (Jánosy István) — Bottá István: Dévai Mátyás, a magyar Luther (Ritoókné Szalay Ágnes) — A magyar gyermekkultúra alma­nachja (Veöreös Imre) — Karl Barth: Ember és embertárs (Benczúr László) — A mai egyházi sajtó ikis tükre (Szigeti Jenő) Summary, Aus dem Inhalt

Next

/
Thumbnails
Contents