Délmagyarország, 2010. december (100. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-01 / 279. szám

Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve y Alapítva 1910-ben | Szerda, 2010. december 1., 100/279.1 Ara: 150 Ft (előfizetve: 83 Ft) www.delmagyar.hu f DELMAG ARORSZAG DRÁGUL A KÖZLEKEDÉS januártól 5 százalékkal emelkedhet­nek a bérletárak és a parkolási díjak Szegeden - ha rábólint a közgyűlés. 5. oldal MÁTÉ BENCE DÍSZPOLGÁR LETT Pusztaszer díszpolgárává avatták Máté Bencét, a világhírű természetfotóst. Ő a legfiatalabb, aki megkapta ezt a címet. A TARTALOMBOL Receptek, fotók Sztárkonyha Etteremkritika Szezonális ajánló \®Wa/ az ország legszebb kislánya Átkelés a Tiszán - csak saját Inkubátorházat álmodnak a sportpálya helyére Fordulatot hozott Szeged életébe, a hazai biológiai kutatások tör­ténetébe a Magyar Tudományos Akadémia ide telepített kutatóin­tézete. A jövőre 40 éves Szegedi Biológiai Kutatóközpontban jár­tunk. •••••• gedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) - Straub F. Brúnó aka­démikus hathatós közreműkö­désével született. Az SZBK fő feladata, hogy a modern mole­kuláris biológiában meghono­sítsa a modern irányzatokat. SZEGED ÚJSZÁSZI ILONA 40 éve lesz jövőre, hogy Sze­gedre települt a Magyar Tudo­mányos Akadémia (MTA) Sze­Az SZBK részlegei - a Biofizi­kai, Biokémiai, Genetikai, Nö­vénybiológiai Intézet - ered­ményes működését, a 8 akadé­mikus által is ösztönzött kuta­tások színvonalát az Európai Molekuláris Biológiai Szerve­zet (EMBO) is elismerte, és az EU az Európai Unió Kiválósági Központja címmel jutalmazta. Folytatás a 7. oldalon Két hete tábla figyelmeztet a csongrádi fahídon, hogy csak saját felelősségre érdemes átkelni rajta. Az üzemeltető szerint nem rossz a szerkezet, ha az előírásokat betartják a közlekedők. CSONGRÁD BÍRÓ DÁNIEL „Az üzem területén az átkelés saját felelősségre történik! Kártérítési igényt nem áll mó­dunkban teljesíteni." Két hete ez a két mondat fogadja a csongrádi fahídra hajtókat. Az elmúlt évtizedekben nem volt hasonlóra példa a csongrádi révnél, meg egyáltalán, nem szokás közúti forgalomban használt átkelőhelyre ilyen táblát kiakasztani, olvasóink ezért is hívták föl figyelmün­ket a szokatlan feliratra. Teg­nap több autóst is megállítot­tunk, hogy látták-e a hídfők­nél a figyelmeztető táblákat, és tudják-e, mire utalnak, de a legtöbben - főleg az alkalmi jelleggel arra utazók - észre sem vették. Folytatás a 4. oldalon Szegedi a harmadik bankrabló BUDAPEST, SZEGED. Egy 56 éves szegedi férfi a kispesti bankrab­lás vasárnap elfogott, harmadik gyanúsítottja - tudtuk meg. Ahogy arról napok óta folyama­tosan beszámolnak a híradá­sok, múlt pénteken egy kispesti fiókot rabolt ki egy háromtagú banda. Egyiküket a rendőrök le­lőtték, társát elfogták, a harma­dik elkövető ellen pedig hajtó­vadászatot indítottak. Most ki­derült: január óta körözték azt a szegedi férfit, akit harmadik­ként vasárnap fogtak el a fővá­rosban. Megtalálták nála az el­rabolt 2,8 millió forint még hi­ányzó, jelentős részét - a bank­jegyeket a biztonsági festékpat­ron már megfestette. Folytatás a 3. oldalon SZEGED. A négyéves szegedi Müller Olívia a múlt héten győ­zött egy országos szépségverse­nyen. Miután beválogatták a döntőbe, egy fotós jött el Sze­gedre képeket készíteni róla - a budapesti versenyen ezek a fel­vételek ugyanúgy számítottak, mint az a benyomás, amelyet a pár perces beszélgetés alatt a zsűriben keltett. A 2-5 éves kor­osztályban közel háromszázan neveztek. A kissé „fiúsított" szegedi kislány valószínűleg talpraesettségével vett le min­denkit a lábáról. Bővebben a 7. oldalon Müller Olívia elbűvölte a zsűrit. FOTÓ: FRANK YVETTE Ha az előírásoknak megfelelően közlekednek rajta, nem veszélyes a szerkezet. A SZERZŐ FELVÉTELE

Next

/
Thumbnails
Contents