Délmagyarország, 2010. augusztus (100. évfolyam, 178-202. szám)

2010-08-02 / 178. szám

5. oldal 14. oldal /i N tó ÍÉ ' » ' j Az Orszőggyfllésl Könyvtár állományából törölva ^ Alapítva 1910-ben | Hétfő, 2010. augusztus 2., 100/178. | Ára: 100 Ft (előfizetve: 83 Ft) | www.delmagyar.hu y DELMAGYARORSZAG SUSÁNYI BRONZÉRMES Harmadik lett a szegedi Susányi Zsófia a palicsi, 10 ezer dolláros összdíjazású teniszversenyen. ROVARÖLŐ AZ UBORKÁBAN A megengedettnél 17-szer több rovarölő szert találtak egy szegedi cég kígyóuborkájában. SZŐREGI CSATAJELENETEK Népes közönség előtt kétszáz (hagyományőrző elevenítette fel tegnap az 1849-ben vívott szőregi csatát. A ZÁSZLÓS ÁLLÍTJA, NEM BÁNTOTTA A ROMA FÉRFIT Verésért rúgták ki a szentesi rendőrt Elbocsátották a szentesi rend­őrkapitányság egyik körzeti megbízottját, miután egy roma férfi feljelentette őt testi sérté­sért. A rendőrzászlós azt állít­ja, nem bántotta a roma férfit. A sértett, Faur István lapunk­nak azt mondta, szilánkosra törte az orrát a rendőrzászlós. SZENTES BÍRÓ DÁNIEL Balogh-Szabó Imre szentesi rendőrkapitány július 28-án felmentette szolgálati viszo­nyából azt a rendőrzászlóst, aki a gyanú szerint június 26-ára virradóra többször megütött egy roma származá­sú mindszenti fiatalembert Szentesen, egy Mátyás király utcai szórakozóhelyen. A kör­zeti megbízottal szemben méltatlansági eljárás indult. A vizsgálatot végző bizottság úgy határozott, hogy a zász­lós nem méltó a rendőri hiva­tás ellátására. Az üggyel kap­csolatban Lokár Gábor - akit a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete bí­zott meg a zászlós képvisele­tével - lapunknak azt mond­ta, nem lett volna szabad azonnal elküldeni a testület­től védencét. Ügyfele zárás után ott ma­radt a kocsmában, és az alkal­mazottakkal beszélgetett, amikor visszament a helyre egy pénztárcáját kereső roma fiatal. Miután a tárca nem lett meg, és a roma fiatal elkez­dett szitkozódni, a zászlós megkérte, menjen el, és vala­mivel később, a takarítás után térjen vissza. - Ekkor a fiatal­ember megtámadta Árpádot, aki kitért az ütés elől. Erre a roma megrántotta a rendőr pólóját, úgy, hogy az elsza­kadt, s a mozdulat következ­tében mind a ketten a földre estek - tette hozzá Lokár Gá­bor. A roma fiatal ezután el­ment a rendőrkapitányságra, ahol feljelentést tett testi sér­tés miatt ismeretlen tettes el­len. A jogi képviselő szerint a ' bíróságnak kellene döntenie ebben az ügyben, mert a sérü­léssel kapcsolatban két verzi­ót is elmondott a fiatalember, de az sem világos, hogy ha va­lóban többször megütötte őt Árpád, akkor ennek miért nincs nyoma. Védence egy pohár sört ivott az eset előtt, civilben volt, nem szolgálat­ban, azt pedig külön hangsú­lyozta, hogy 12 éve rendőr, és soha nem volt ilyen ügye. A rendőr elleni eljárást egyéb­ként a nyomozó ügyészség folytatja le: amennyiben a zászlós nem ért egyet a dön­téssel, panasszal élhet ellene. Ezt a körzeti megbízott jogi képviselője - mint közölte ­meg is tette. Folytatás a 3. oldalon Nagytőke a Batyus­galopp győztese A Csongrád megyei Nagytőke akkora létszámmal, olyan fel­készülten érkezett Ivádra, és olyan mértékben vesztegette meg a zsűrit, hogy megkapta a Batyusgalopp vándorserlegét, az Ivádi Szent Grált. IVÁD GONDA ZSUZSANNA A véletlennek köszönhető, de nevezhetjük újságírói megér­zésnek is, hogy lapunk jelen volt a Csongrád megyei Nagy­tőke győzelménél Ivádon. A 300 lelkes Heves megyei falu, ami hírnevét például annak kö­szönheti, hogy a lakosság állí­tólag 70 százalékának Ivádi vagy Ivády a vezetékneve, má­sodik alkalommal rendezte meg szombaton a Nemzeti Vág­ta őrült változatát, a Batyusga­loppot. A futamon - ahol a cél­tól kellett a rajtig eljutni, mert a fotósoknak a nap miatt úgy volt praktikusabb - bármivel lehetett indulni, ami nem köz­lekedési eszköz. A Magyar Tele­vízió csapata repülőszőnyeg­gel, az ivádiak ökumenikus multikulturális pacsival - sor­falat állva pacsiztak össze a csapattagok -, Sajókeresztúr vesszőfutással, Ecséd csatto­gós lepkével, Nagytőke tőkés talicskával tette meg a távot. Folytatás a 4. oldalon Varga Reginát szavazták meg a legszebbnek MÓRÁHALOM. A 21 éves szegedi joghallgató, Varga Regina (képünkön) lett a tegnap befe­jeződött Szépek szépe online valóságshow győztese. A cí­mért nyolc lány küzdött egy héten át a Szent Erzsébet Mó­rahalmi Gyógyfürdőben, ahol különböző feladatokat kellett megoldaniuk, például szu­móztak, autót mostak, rode­óztak - sorsukról a nézők és olvasók szavazatai döntöttek. A delmagyar.hu versenyének nyertese egy hetet tölthet má­sodmagával a horvátországi Orebicsen. írásunk a 7. oldalon Kübekházi operettkavalkád A multikulturalitás jegyében zajlott szombaton a Kübekházi Operettfalu: Kerényi Miklós Gábor ren­dezésében kétszer 90 perces műsort adtak a Budapesti Operettszínház művészei, akik képzeletbeli uta­zásra invitálták a nézőket - Bécsbe, Budapestre, Párizsba és a titokzatos Keletre. Magyarország legna­gyobb ingyenes operettgálájára idén is több mint 10 ezren voltak kíváncsiak. Sokan együtt énekelték az ismert dallamokat a művészekkel, akik hatalmas tapsot kaptak az előadás végén. FOTÓ: VERÉB SIMON

Next

/
Thumbnails
Contents