Délmagyarország, 2010. június (100. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-01 / 125. szám

KÉT LÓVAL FUT CSONGRÁD MEGYE Csongrád megyéből két település, Szeged és Bordány is indít lovat a hétvégi Nem­zeti Vágtán, a budapesti Hősök terén. 7. oldal SZAVAZTAK JÚNIUS 4-ÉRŐL A nemzeti összetartozás napjává nyilvá­nította az országgyűlés június 4-ét, a tria­noni békeszerződés aláírásának napját. 2. oldal 4. oldal A MEGHIÚSULT RENDEZVÉNYCSARNOK 800 MILLIÓJÁBÓL MÁS BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATNAK Uniós pénz: nem vész el, csak átalakul AzOrszSMfc^' Alapítva 1910-ben | Kedd, 2010. június 1., fMfsTÁra: 100 Ft (előfizetve: 83 Ft) | www.delmagyar.hu ^ DELMAGYARORSZAG Szabad az út a rókusi csomópontban SZEGED. Használhatják a bu­szok és az autósok az új nagy­körforgalmat a Kossuth Lajos sugárút és a Rókusi körút talál­kozásánál. Tegnap az autósok már bemerészkedtek a körpá­lyára; minden irányból végig járható volt - néhány ottfelej­tett terelőjelzést és pár mun­kást kellett csak kerülgetni, a lámpák sárgán villogtak. A ki­vitelező kilenc hónapos lezárás után végzi most a finomhango­lást az új, többsávos, jelzőlám­pás nagykörforgalmon. A lám­pákat a napokban kapcsolják be, az átmenő forgalmat várha­tóan június közepén terelik vissza. Az új típusú körforga­lomnak Szegeden, sőt az egész Dél-Alföldön nincs párja. Győr után másodikként nálunk épült ilyen, de ez a szakembe­rek szerint annál korszerűbb. Abban pedig egyedülálló az or­szágban, hogy ezen villamos is átmegy. Bővebben az 5. oldalon 2000 forint felett lesz egy kiló méz ára 50 éve nem volt olyan rossz tavaszuk a méhészeknek, mint az idei. A hideg, csapadékos április és május miatt a korábbi akác- és hársmézmennyiség legfeljebb 15-20 százalékát „termelik" meg a szorgos méh­családok. A virágmézre még jö­hetnek jobb idők. CSONGRÁD MEGYE FEKETE KLÁRA A multiknál már 2000 forint felett van a méz kilójának ára, a félkilós üvegesért 1100 fo­rintot is elkérnek. Kevés ugyanis a méz, a szakemberek szerint 50 éve nem volt ilyen rossz termés, mint idén. Maróti József szegedi mé­hészt - aki mindig fix helyen árul a Mars téren - a tegnapi esőben a szlovák határ közé­lében, Salgótarján mellett ér­tük el abban a sátortáborban, ahová erre az időszakra a méhcsaládokkal együtt költö­zött. Azt mondta, az északi akác virágzásából még 3 nap van hátra, reménykedik, hát­ha lesz egy kis napsütés, és dolgoznak majd a méhecskék. Folytatás a 4. oldalon Az elnyert, de fel nem használt uniós forrás nem vész el, csak át­alakul - itt, Magyarországon. A pályázati pénzt ugyanis nem kell visszafizetni Brüsszelnek. A meghiúsult szegedi rendezvénycsar­nok 800 milliójából más magyar beruházásokat támogatnak. SZEGED SZABÓ C. SZILÁRD A „szegedi Syma-csarnokként" elhíresült projektről és annak helyszínéről sokat vitáztak a helyi politikusok az elmúlt esz­tendőkben. Tavaly év végén megírtuk: nem épül meg a Mó­ravárosi körút és a Kálvária su­gárút sarkán az EU által 800 millió forinttal támogatott, öt­ezer főt befogadó szegedi ren­dezvénycsarnok és konferen­ciaközpont, mert a Szeviép nem írta alá az uniós forrás lehívásá­hoz szükséges támogatási szer­ződést. A választási kampány­ban egy másik Szeviép-projekt, a Genomikai Innovációs Köz­pont (GIK) is a politikusok ke­reszttüzébe került. A Móraváro­si körúton megvalósuló beru­házás alapkövét tavaly márci­usban tették le, de azóta sem kezdődött el az építkezés, amelyre 1 milliárd forintos uni­ós támogatást nyert a projektre alakult cég. A GIK 2005 Kft.-ben tavaly év elején 85 százalékos tulajdonrészt szerzett a Szevi­ép, amely vállalta a beruházás 1 milliárdos önerejét. Folytatás és jegyzet a 3. oldalon EGY ÉV ALATT 7 SZÁZALÉKKAL NŐTT A SZÉTSZAKÍTOTT CSALÁDOK SZÁMA CSONGRÁD MEGYÉBEN A szegedi mézes boltban még van a tavalyi akácmézből. FOTÓ: VERÉB SIMON KEKSZKIÁRUSÍTÁS A TISZA VOLÁNNÁL Hónapok óta tartozik a bérleti díjjal a Tisza Vo­lán székházában lévő büfé korábbi üzemelte­tője. A cég megelégelte, és árverést hirdetett. Egyre több gyerek kerül állami gondozásba Állami gondozott gyerekek. Sokszor a szülők gyengesége miatt bűnhődnek. FOTÓ: FRANK YVETTE Az ezredforduló óta soha nem került állami gondozásba annyi gyerek, mint tavaly. Csongrád megyében egy év alatt 7 százalék­kal nőtt a szétszakított családok száma. Az okok között első he­lyen szerepel a deviáns viselkedés - vagyis a gyerekek a szülők gyengesége miatt bűnhődnek. CSONGRÁD MEGYE TÍMÁR KRISZTA A szegénység mutatójaként leggyakrabban a bedőlt hite­lek és a végrehajtásra kiadott tartozások egyre növekvő szá­mát emlegetik. Pedig a folya­matosan romló életkörülmé­.nyeknek egy ennél talán még elszomorítóbb jele is van. Év­ről évre egyre több kicsi kerül gyermekvédelmi intézmé­nyekbe. S bár törvény szabá­lyozza, hogy csupán anyagi okok miatt nem lehet senkit kiszakítani családjából, az esetek nagy részében az derül ki, hogy a mélyszegénység és a többgenerációs munkanél­küliség az, amely olyan devi­áns viselkedést hoz elő a szü­lőkből, ami miatt a gyermek veszélyeztetetté válik. A szakellátásba bekerülő gyermekek száma az elmúlt 3 évben országos viszonylatban folyamatosan emelkedett: 2007-ben 333 fővel, 2008-ban 175 fővel, 2009-ben pedig 25 fővel az előző évihez képest. A tavalyi év kiemelkedő: az ez­redforduló óta soha nem sza­kadt ki annyi gyermek a csa­ládjából, mint 2009-ben. Folytatás a 3. oldalon Válaszd a T-Home energiaszolgáltatását! A részletekért látogass el a T-Pontokba vagy hívd a 1412-t! A kedvezményes szolgáltatást meglévő vagy új T-Home lakossági ügyfeleink vehetik igénybe Budapest XVIII. kerületében, valamint Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen és'ezen városok vonzáskörzetében. Az energiaszolgál­tatásra vonatkozó ajánlatunk 2010. május 17-től visszavonásig érvényes. Együtt. Veled T • -Home1 Maximális kedvezmény: áram 5%, földgáz 8% 3 különböző T Home lakossági alapszolgáltatás, az energia felhasználás helyén történő igénybevétele esetén az egyetemes árhoz igazodva.

Next

/
Thumbnails
Contents