Délmagyarország, 2010. április (100. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

, víöv* lödévf^iiíctte ­N BELFÖLD-KÜLFÖLD 2010. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK ITTHON PDSZ: pedagógusbér­emelésre van szűkség Középtávon 25 százalékos peda­gógusbér-emelést szorgalmazott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szer­dai sajtótájékoztatóján. Kerpen Gábor, a szakszervezet elnöke azt mondta, hogy középtávon át­lagosan legalább 25 százalékos béremelésre lenne szükség, s ezenfelül a minőségi oktatás elis­meréseként még egyszer ekkora bővülést szeretnének. A PDSZ elnöke az új kormánytól azt vár­ja, hogy növekedjen a GDP-ből a közoktatásra fordított összeg. Mint kifejtette: míg 2003-ban a GDP 4,1 százalékát fordította Ma­gyarország a közoktatásra, addig 2008-ban már csak 3,42 száza­lékot. Kerpen Gábor szerint leg­alább 4,2 százalékos ráfordításra lenne szükség. Autópálya-szakaszt avattak Átadták az M6/M60-as autó­pálya Szekszárd-Bóly-Pécs szakaszát szerdán, ezzel gyorsforgalmi összeköttetés létesült Budapest és Pécs kö­zött. Az autópálya-szakasz 81 kilométer hosszú, 266 milliárd forintba került. A magán- és közszféra együttműködésével, úgynevezett PPP-programban megvalósult beruházás kere­tében 7,5 millió tonna földet mozgattak meg és 1,5 millió négyzetméteren aszfaltoztak. A pályán 87 híd és négy alag­út is épült. Kétezer cég adószámát függesztették fel Az idén mintegy kétezer cég adószámának felfüggesztését rendelte el az adóhatóság azért, mert elmulasztották időben benyújtani mérlegüket - írta a Napi Gazdaság. A lap emlékeztet, hogy idén minden cégnek elektronikus úton kell beszámolót benyújtania, azok­nak pedig, akik ezt elmulaszt­ják, számolniuk kell azzal, hogy a hatóság felfüggeszthe­ti az adószámukat. A felfüg­gesztési procedúra félig-med­dig automatikus, vagyis nem szúrópróbaszerűen választ ki a hatóság egy-egy céget, ha­nem minden társasággal szemben köteles lesz eljárni. Tavaly összesen 794 esetben rendelte el az adóhatóság az adószám felfüggesztését, igaz, akkor még mintegy százezer cég papíralapon intézte ügyét, (mti) Vádolják a pápát WASHINGTON-VATIKÁN. Megvá dolta a pápát és a Vatikánt ked­den egy amerikai férfi, azt állít­ván, hogy a Szentszék segített egy papnak megőrizni hivatalát, mi­után a pap állítólag több alkalom­mal megerőszakolta őt. Konzer­vatív katolikus egyetemi diákok ugyanakkor védelmükbe vették XVI. Benedek pápát az őt ért tá­madásokkal szemben. Szerdán Rómában átadott levelükben a sajtót támadják, mert a papok ál­tal elkövetett szexuális bűncse­lekményeket szerintük ürügyül használja az egyház elleni táma­dásra. A mintegy négyezer diák az Opus Dei konzervatív katoli­kus csoporthoz tartozik, (mti) ELSŐ FOKON - AZ ITELET SZERINT NEM BOCSÁTHATÓ MÉG FELTÉTELESEN SEM SZABADLÁBRA Nyolc és fél év Zuschlagnak Zuschlag Jánost nyolc év hat hó­nap börtönbüntetésre ítélte első fokon a Bács-Kiskun Megyei Bí­róság szerdán Kecskeméten. Az ítélet rendelkező részének is­mertetésekor nem hangzott el, hogy a vádlottak bűnszervezet­ben követték volna el a bűncse­lekményeket, az indoklás során azonban a letöltendő börtönbün­tetésre ítélt vádlottak esetében egyértelműen bűnszervezetről beszélt a tanácsvezető bíró. bujtóként, továbbá magánok­irat-hámisítás vétségében bűn­segédként. A bíróság ezért hal­mazati büntetésül nyolc év hat Andrást (negyedrendű) - aki nem jelent meg az ítélethirdeté­sen - 4 év, Krausz Csabát (ötöd­rendű) 3 év, Marsovszky Balázst (hatodren­$9 A bíróság bizonyítottnak látta, hogy a vádban szereplő egyesületek nem működtek, kizárólag azért hoz­ták létre azokat, hogy pályázatok révén pénzhez jussanak. KECSKEMÉT MTI Zuschlag János az ítélet szerint bűnös folytatólagosan elköve­tett csalás bűntettében részben társtettesként, részben felbuj­tóként, csalás bűntettében bűnsegédként, az Európai Kö­zösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntettében, vala­mint bűnpártolás és magánok­irat-hamisítás vétségében fel­hónap börtönbüntetésre ítélte és tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A kiszabott börtönbüntetés időtartamába a bíróság beszá­mította a 2007. szeptember 19-től 2010. március 31-ig elő­zetes fogva tartásban töltött időt; az elsőrendű vádlott nem bocsátható feltételesen sza­badlábra - mondta ki a bíró. Lados Istvánt (másodrendű vádlott) 2 év, Katus Ferencet (harmadrendű) 5 év 6 hónap ,Őri dű) 2 év 4 hónap, Kul­lai Tamást (hetedren­dű) 3 év 4 hónap, Prá­cser Lászlót (kilenced­rendű) pedig 1 év 4 hónap bör­tönre ítélték. Velük szemben va­gyonelkobzást is elrendelt a bí­róság. A többi vádlott közül hár­man felfüggesztett börtönt, né­gyen pénzbüntetést kaptak, míg a tizenhatodrendű vádlottat fel­mentette a bíróság. A bíróság ítéletének indok­lásában kimondta: a vádban szereplő kilenc szervezet pá­lyázatokon elnyert pénzeit na­gyobbrészt a baloldali ifjúsági szervezet működtetésére fordí­tották. A bíróság bizonyított­nak látta, hogy a vádban sze­replő egyesületek nem működ­tek, kizárólag azért hozták lét­re azokat, hogy pályázatok ré­vén pénzhez jussanak. Az ítélet szerint Zuschlag Já­nos pénzfelhasználásról tett vallomása is bizonyította: a BIT, a pártalapszervezet és a választási kampány finanszí­rozására fordították a pályáza­ti pénzek legnagyobb részét. A vádhatóság bűnszervezet tagjaként, különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan elköve­tett csalás bűntette és más bűn­cselekmények elkövetése miatt nyújtott be vádiratot Zuschlag János egykori szocialista politi­kus és tizenöt társa ellen. A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség szerint a vádlottak civil szervezetek révén 75 millió fo­rint állami támogatás jogosu­latlan megszerzésében működ­tek közre. Nem méltó az MSZP támogatására. Zuschlag János nem méltó az MSZP támogatására, így a bírósági döntést követően automatikusan meg­kezdődik a pártból való kizárása - mondta a szocialista párt szóvivője szerdán. Budai Bernadett úgy fogalmazott: az MSZP kiáll azok mellett, akiket igaztalanul vádolnak, de nem védi meg azokat, akikről bebizonyo­sodik, hogy hibáztak, és Zuschlag Jánosról bebizonyosodott, hogy hibá­zott. A szóvivő hangsúlyozta, az MSZP-nek nem volt az ügyben érintett pénzmozgásokhoz semmi köze, de még tudomásuk sem volt a szóban forgó ügyről, és ami történt, nem a párt nevében és érdekében történt. „A Fidesz le fogja zárni az ilyen bűnszervezetek korszakát." Répássy Róbert, a Fidesz frakcióigazgatója szerdán annak kapcsán, hogy Zuschlag Jánost első fokon elítélte a bíróság, azt mondta, hogy megítélésük szerint, ha a szó jogi értelmében nem is, de hétköznapi értelmében „Zuschlag János és társai bűnszervezetet működtettek, amelynek élén az egykori ifjúsági és sportminisztérium vezetői álltak a bűncselekmény által felölelt időszakban". Közölte, pártja, ahogyan ed­dig is, úgy Zuschlag János és társai ügyében is tiszteletben tartja a független bíróság ítéletét. KÜLFÖLD Csecseitek vállalták MOSZKVA. Doku Umarov, a csecsen szélsőségesek és az úgynevezett Kaukázusi Emirá­tus vezére magára vállalta a hétfői moszkvai metrórobban­tásokat: a szélsőségesek ke­zelésében lévő Kavkazcentr honlapon közzétett videón azt mondta, hogy személyesen adott parancsot a támadás megkezdésére, s hogy az Oroszország elleni támadások folytatódni fognak. Nem sok­kal a videofelvétel megjelenése előtt az úgynevezett Kaukázusi Emirátus külföldi szóvivője, Sam­szuddin Batukajev úgy nyilatko­zott a Reuters hírügynökségnek, hogy „ők nem követtek el me­rényleteket Moszkvában, és nem tudják, ki tette". Bocsánatot kért a szerb parlament A szerb parlament szerda haj­nalban határozatban ítélte el a srebrenicai mészárlást. A szűk többséggel elfogadott határo­zatban a képviselők együttér­zésüket és bocsánatkérésüket tolmácsolták az áldozatok családjának. 1995 júliusában Srebrenicában boszniai szer­bek mintegy 8000 muzul­mánt mészároltak le. A volt Ju­goszlávia területén elkövetett háborús bűnök ügyében ítélke­ző hágai Nemzetközi Törvény­szék 2007-ben népirtásnak mi­nősítette a vérengzést, (mti) Visszatért a tél Nagy-Britanniába Halálos baleseteket és hatalmas fennakadásokat okozott szerdán a szélviharral és sűrű havazással visszatérő tél Észak-Írországban és Nagy-Britannia északi vidékein. A legnagyobb hó szerdán kora estig Észak-Írország­ban és Skóciában esett, de folyamatosan havazott Anglia északi térségeiben is. A skóciai Glasgow közelében egy iskolabusz folyóba zuhant egy behavazott közúti hídról; 45 utasa közül egy 17 éves diáklány meghalt, többen súlyosan megsérültek. Tizenkilenc sérültet szerda délután is még kórházban kezeltek. Az észak-íror­szági Londonderry mellett 120 jármű - köztük egy iskolabusz - akadt el a szél által helyenként félméteresre emelt hótorlaszokban; a rendőrség háromszáz utast mentett ki és vitt biztonságos helyekre. Sokan tíz órát töltöttek autójukban étlen-szorfijan, mire a mentőalakulatok a hóviharban eljutottak hozzájuk. Észak-írország­ban szerdára 48 ezer, Skóciában 24 ezer lakás maradt áram nélkül. A rSlTdkívüli hideg az első becslések sze­rint 14,5 milliárd font kárt okozott a brit gazdaságnak a kiesett termelés miatt. Az úthálózatot is súlyos károk érték. Vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint a fagy által kivájt több millió kátyú betömködése akár 15 évig is eltarthat, és az útjavítások költsége elérheti a 10 milliárd fontot, FOTÓ: MTI Civilek megtámadják a titoktörvényt BUDAPEST. Az Alkotmánybíró­ságon támadja meg az április elsején életbe lépő titoktör­vényt három civil szervezet, a beadványt a Transparency In­ternational Magyarország, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az Eötvös Károly Inté­zet közösen jegyzi majd. Úgy vélik: az új jogszabály visszalé­pést jelent, életbelépésével sokkal könnyebb lesz adatokat titkosítani, kevesebb feltétele lesz a minősítésnek, és ezzel többek között a tényfeltáró új­ságírók munkája is megnehe­zedik. Földes Ádám, a Transpa­rency International jogi ta­nácsadója közölte: azt terve­zik, hogy közösen fordulnak az Alkotmánybírósághoz. Akár heteken belül elkészülhet a be­advány, amely tartalmilag nagyjából megegyezik a Só­lyom László köztársasági el­nökhöz decemberben eljutta­tott nyílt levéllel - fűzte hozzá. A szakértő kiemelte: érde­mes a kérdést a strasbourgi emberi jogi bíróságig elvinni, ennek azonban feltétele, hogy kimerítsék a nemzeti jogorvos­lati lehetőségeket, (mti) A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a március 31-i kenőszámok: 13,17,19, 20, 24, 29,30, 31, 32, 34, 40, 44, 49, 53, 60, 61, 64, 68, 74, 78. UGYANAZ A CSOPORT ROBBANTOTT, MINT MOSZKVABAN? Kettős merénylet most Dagesztánban KIZLJAR. Kettős robbantásos me­rényletet követtek el szerdán a dagesztáni Kizljar városának rendőr-főkapitánysága ellen, a detonációkban legalább 12 em­ber, köztük kilenc rendőr halt meg - vált ismertté a hatóságok jelentéseiből. Egy helyi belügyi illetékes beszámolója szerint az első robbanás egy gépkocsit re­pített a levegőbe a főkapitány­ság épülete előtt. Az autóban ülő mindkét rendőr életét vesz­tette. Fél órával később ugyan­ott egy öngyilkos merénylő rob­bantotta fel magát, amikor már ott voltak a mentők és a helyszí­nelő rendőrök. A kamikaze me­rénylő maga is rendőregyenru­hát viselt. Ebben a második rob­bantásban halt meg a többi ál­dozat, köztük a város rendőrfő­kapitánya is. Vlagyimir Putyin orosz mi­niszterelnök úgy véli, hogy ugyanaz a csoport állhatott a moszkvai és a mostani dagesztá­ni merénylet mögött. Utasította Rasid Nurgalijev belügyminisz­tert, hogy növelje a rendőri je­lenlétet az Észak-Kaukázusban. Dmitrij Medvegyev államfő az újabb merényletre reagálva kije­lentette: Oroszország nem enge­di meg, hogy a terroristák páni­kot keltsenek az országban. A nyers erű nem hasznáL Csupán a nyers erő ezúttal sem fog hasz­nálni a Kaukázusban, ha Oroszország vissza akarja szorítani a szélső­séges erőket, nem erőfitogtatásra, hanem a kaukázusi viszályok gyö­kereinek kezelésére van szüksége - írta a szerdai The New York Times a moszkvai metrórobbantásokkal kapcsolatban. Vlagyimir Putyin mi­niszterelnök azzal kezdhetné, hogy hallgat pártfogoltja, Dmitrij Medve­gyev szavaira; az orosz elnök szerint a Kremlnek lépéseket kellene tennie annak a méltánytalan helyzetnek - szegénység, munkanélküli­ség, hivatali korrupció - a megszüntetésére a térségben, amely a fegy­veres ellenállást táplálja. Feloszlatják az uniót BRÜSSZEL. Feloszlatják a Nyu­gat-európai Uniót (NYEU) - je­lentette be szerdán Brüsszelben a szervezet állandó tanácsának elnöksége. A10 tagállam képvi­seletében közzétett közös nyi­latkozat szerint a NYEU betöl­tötte történelmi szerepét, az európai közös védelem ügyé­nek előmozdítását. A NYEU­ban tíz teljes jogú tagország fo­gott össze: Németország, Fran­ciaország, Nagy-Britannia, Olasz­ország, Spanyolország, Portugá­lia, Görögország, valamint a há­rom Benelux állam." (mti) A Délmagyarország Kiadó a Lapccm Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN. Központi főszerkesztő: NYERGES CSABA - Főszerkesztő-helyettes (Délmagyarország, Délvilág): SULYOK ERZSÉBET • Szerkesztőségvezető: SZÖGI ANDREA • Vezető szerkesztő: V. FEKETE SÁNDOR • Kiadványszerkesztő: ŐRFI FERENC • Mellékletszerkesztő: LÉVAY GIZELLA • Szerkesztők: GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ, KOVÁCS ANDRÁS. TOMBÁCZ RÓBERT • Képszerkesztő: JACOB GÁBOR • Rovatvezetők: R. TÓTH GÁBOR (információ, DM), SZABÓ C. SZILÁRD (információ, DV), SCHMIDT ANDREA (fotó), SÜLI RÓBERT (sport) • Kiadó és szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Levélcím: 6740 Szeged, Pf. 153. Telefon: 62/567-888. Titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881 Sportrovat: 62/567-808. Interneteim: www.delmagyar.hu • E-mail: szerkesztoseg@delmagyar.hu. 6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. 6900 Makó, Szegedi u. 9-13. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: TeL/fax. 62/213-198. 6600 Szentes. Kossuth u. 8. Tel.: 63/401-024. Tel./fax: 63/314-838. KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: KÓTI ZOLTÁN. Kiadói titkárság: 62/567-870. • Hirdetésfelvétel: 6720 Szeged, Gutenberg u. 5. Tel.: 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: BATA RÓBERT. Nyomás: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Telefon: 62/567-867. • Terjesztési vezető: OLÁH ÉVA. Terjesztés: 62/567-864. Előfizetés: 80/821-821 (ingyen hívható). Példányszámunkat a Matesz hitelesiti. Előfizetési díj egy hónapra 2095 Ft (Délmagyarország), 1995 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Lapker Zrt. és Délmagyarország Kiadó • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilág)

Next

/
Thumbnails
Contents