Délmagyarország, 2009. január (99. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-02 / 1. szám

IjT^S*. Az Országgyöfísi Könyvtár r j Alapítva 1910-ben | Péntek, 2009. töflíW Ft (előfizetve: 75 Ft) | www.delmagyar.hu y DELMAGYARORSZAG Alapítva 1910-ben | Péntek, 2009. janlrtif Könyvtár Ft (előfizetve: 75 Ft) | www.delmagyar.hu ** Szlovák euró Az új év új pénzt is hozott Szlovákiában: a korona he­lyett euróval fizetnek. 2. oldal 2008 világkrónikája A gazdasági válság kezdeteként vonul be a kró­nikákba a 2008-as év, amely történelmi fordu­latokat is hozott - derül ki összeállításunkból. 8-9. oldal Mit mutatnak a kártyák? . Indulatos, harcos év vár az országra, a végén titkokra is fény derül - legalábbis Sybilia, a szegedi jósnő 2009-es előrejelzése szerint. KÁVÉZÓBAN, DISZKÓBAN ÉS A SZÉCHENYI TÉREN BÚCSÚZTATTUK 2008-AT Tüzes-fagyos újévköszöntő Éjfélre megtelt a szegedi Széchenyi tér, a nagy hideg ellenére is sokan voltak kíva'ncsiak a va'rosi tűzijátékra. A szórakozóhelyeken is rengetegen voltak. Pezsgővel, tánccal, dudákkal és tűzijátékkal köszöntöttük 2009-et. MUNKATÁRSUNKTÓL A szivárvány minden színében pom­pázó parókákkal, álarcokkal és du­dákkal felfegyverkezett szegediek lep­ték el december 31-én éjszaka a belvá­rost. Az óévet búcsúztatók már este hat után kimerészkedtek az utcára - a nagy hideg ellenére. Többen házibuli­ba igyekeztek, vagy valamelyik szóra­kozóhelyre, hogy méltóképpen bú­csúztassák el 2008-at. Este tízkor még kevesen sétáltak a Széchenyi téren. Akik kijöttek, azok közül sokan ekkor szerezték be az ut­cai árusoktól a szilveszteri kellékeket: színes parókák, kalapok és álarcok kerültek a bulizok fejére, a trombitá­lás pedig egyre erősödött. A mínusz fokok elől a Casablanc? Kávézóba me­nekültünk. Itt igazi házibuli-hangulat *árí: régi és új slágerekkel, rengeteg lufival és színes lampionokkal. - Minden évben valamelyik szóra­kozóhelyen búcsúztatjuk az óévet. A barátnőimmel jöttem, és nagyon jól érezzük magunkat! Remélem, jövőre több ilyen buliban lesz részünk! - ter­vezgette az új esztendőt a kávézó bár­pultja mellett az egyetemista Kalmár Anita. Éjfél előtt egy órával a JATE-klub előtt kisebb sor állt. A plafonról szer­pentinek lógtak, a folyosón egyre na­gyobb tömeg gyűlt össze. Többnyire középiskolások és egyetemisták vár­tak itt az új évre. A tánctól kimelege­dett fiatalok nagy része ekkor már lát­hatóan nem volt szomjas. A nagyte­remben egyre kevesebb hely maradt az újonnan érkezőknek, és egyre töb­ben kívántak boldog új évet minden­kinek. A 11. osztályos, ének tagozatos Luca egy óévbúcsúztató sípszólót adott elő a barátainak, akik jót mulat­tak a rögtönzött előadáson. Folytatás az 5. oldalon VÍGH ANIKÓ ÉS ANTAL NORBERT CSÓKKAL KÖSZÖNTÖTTE 2009-ET A SZÉCHENYI TÉREN Fotó: Segesvári Csaba Drágábban közlekedünk, fűtünk, szemetelünk Bérek, árak, adók, szociális támoga­tások - melyek a legfontosabb vál­tozások? Mennyivel lesz drágább az élet az új évben? A tegnap életbe lé­pett változásokat, áremelési arányo­kat, számokat - bár már megírtuk ­megismételjük. MUNKATÁRSUNKTÓI Januártól 2,9 százalékkal emelkedik a lakossági áram ára, ez egy átlagos ma­gyar háztartás számára havi 180 forint többletkiadást jelent. Átlagosan öt fo­rinttal emelkedik a postai szolgáltatá­sok díja. Nem változik azonban a gáz ára és az autópályadíjak mértéke sem. Mintegy 2,2 millió háztartás kap­hat az ideivel megegyező mértékű gáz-, illetve távhőtámogatást. 353 gyógyszer ára csökken, átlago­san 3,76 százalékkal, a legnagyobb mértékben, 36 százalékkal egy onko­lógiai készítményé. 69 ezer forintról 71 ezer 500 forintra nő a minimálbér, és 87 ezer forintra emelkedik a legalább középfokú ké­pesítést igénylő munkakörben dolgo­zók garantált bérminimuma. A cégek­nél megszűnik a béren kívüli juttatá­sok - például az étkezési utalvány ­adómentességének eddigi 400 ezer fo­rintos felső korlátja. Folytatás a 3. oldalon Húszezerbe kerülhet a cigizés MUNKATÁRSUNKTÓI Ha a képviselő-testület elfogadja a fi­deszes Gyimesi László indítványát, ak­kor Szegeden is tilos lesz a dohányzás a közintézményekben és a közterüle­tek egy részén. A füstölgőket 20 ezer forintig terjedő bírsággal sújtaná a po­litikus. Az MSZP és az SZDSZ elvben egyetért a javaslattal, de a betartatás­sal kapcsolatban kétségeik vannak. Részletek az 5. oldalon Leonidasz az év első MUNKATÁRSUNKTÓL KOSZTOPULOSZ LEONIDASZ ÉDESANYJA MAGYAR, ÉDESAPJA GÖRÖG Fotó: Karnok Csaba Fiúk születtek elsőként 2009-ben. Bar­tek Milán az év első babája, ő Kapos­váron 0 óra 1 perckor jött világra. A Csongrád megyei első 39 perccel ké­sőbb született Szentesen, őt Kókai Ist­ván Tamásnak hívják. A szegedi első kisbaba neve Kosztopulosz Leonidasz, édesapja görög nemzetiségű. A baba 4 óra 20 perckor érkezett, szülei máso­dik gyermeke, ötéves bátyját Iliász­nak hívják. Bővebben a A. oldalon Húsz év után bezárt a szegedi Vízmű klub. Ezentúl csak a társaság dolgozói hasz­nálhatják majd szabadidőközpontként. Csiszár János tulajdonos - ő látható Se­gesvári Csaba fotóján - mindezt azzal indokolta: elfogytak a vendégek, mások a szórakozási szokások. Egy korábbi törzsvendég azt mond'a: a hely a sportbarátok Mekkája volt. írásunk a 7. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents