Délmagyarország, 2006. július (96. évfolyam, 152-177. szám)

2006-07-01 / 152. szám

/ / • DELMAGYARORSZAG SZOMBAT, 2006. JÚLIUS I., 96/152. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 89 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT) Ilii A szabadtéri évadjai A 75 éves szegedi szabadtéri magyar MJHI produkciókkal, igazi csemegékkel várja egy J^INfrfS hét múlva a nézőket. Ilf |p 9. OLDAL, SZIESZTA VÁNYAI ÉVA IS INDUL Ványai Éva az MDF és az Együtt Szegedért Egyesület közös polgármesterjelöltjeként lesz Botka László és Oláh lános versenytársa. 3. OLDAL Ingyen jár a Tatra Mostantól az új Tatra villamosok járnak a felújított 4-es vonalon. Ma egész nap ingyen. 5. OLDAL A szegedi városi televíziónál nőtt a főállásban dolgozó munkatársak száma Fotó: Segesvári Csaba Vége a „számlás" külsősök korszaká­nak a szegedi tévéstúdiókban is. A vállalkozóként dolgozókkal vagy szer­ződést bontottak, vagy - a városi té­vénél - egy részüket munkaviszonyban alkalmazzák tovább Hatvan külsős foglalkoztatását szűntet­ték meg a szegedi körzeti tévénél. Ennek oka, hogy a Magyar Televízió megvált valamennyi ilyen státusú munkatársá­tól. A szegedi stúdió működési engedé­lyét harminc éve adták ki. Azóta több mint kétszáz belsős és ezernél is több külsős készített itt műsort. Az MTV az utóbbi években viszont már kevés mű­soridőt biztosított a számukra. Egyelőre nem lehet tudni, hány em­bernek kínálnak föl új szerződést és mi­lyen formában. A stúdió vezetője, lurko­vics János megkeresésünkre annyit kö­zölt, hogy csak elnöki engedéllyel nyilat­kozhat, és az MTV budapesti sajtóme­nedzsere, Csorba Mária sem válaszolt kérdéseinkre. A szegedi Városi Televízió Kht. is meg­szüntette a „számlás" foglalkoztatást. A legtöbb munkatárs eddig megbízási szerződéssel dolgozott, az önkormány­zat által fönntartott cég most tizenkilen­cet vett állományba. írásunk a 3. oldalon Autók, tanulók, órák és árak A legtöbb diák a nyári szünet­ben szeretné megszerezni jo­gosítványát. A szegedi autósis­kolák különféle kedvezmények­kel csalogatják tanulóikat, s a díjak is jelentősen eltérnek egy­mástól. Szegeden akad olyan autósisko­la, melyben klímás teremben ta­nulnak a leendő vezetők, ingyen kapnak tollat, füzetet és kávét. Egy másikból pedig hazavihetik a tan- és tesztkönyveket, s az is­kolába bármikor bemehet gya­korolni. A tanfolyam végét máshol egy budapesti autóút zárja, más pe­dig olyan lehetőséget biztosít a jelentkezőknek, hogy Szegeden kívül akár Makón, Hódmezővá­sárhelyen, és Szentesen is tarta­nak elméleti, valamint gyakorla­ti órákat. Bővebben a 4. oldalon www.delmagyar.hu Adományokból gyűlt össze az őssejtkezeléshez szükséges összeg Norbi Moszkvába repül Holnap repül Moszkvába az a szegedi fiú, aki másfél évvel ezelőtti autóbalesete miatt kere­kes székbe kényszerült. Péntek Norbi számá­ra egy alapítvány hárommillió forintot gyűj­tött össze, s ebből egy orosz magánklinikán őssejtkezelést hajthatnak rajta végre. Ez az összeg azonban csak az első kezelésre elegen­dő, a remélt teljes gyógyuláshoz egy teljes so­rozatra van szüksége. Ezért az alapítvány to­vább folytatja az adománygyűjtést. Riportunk a 7. oldalon A Tömörkény üdülőtelep jelentős részét még min­dig víz és sártenger borít­ja, de itt-ott már neki­kezdtek az idei második árvíz nyomainak eltünte­téséhez. Vannak, akik nyáron még egy árvíztől tartanak, mások szerint három évig nyugalom lesz. Az Öreg Kőrössy há­romhavi szünet és a má­sodik renoválás után hol­naptól várja a vendégeket. Két méter magas homok­buckákon és pallókon ke­resztül sikerült tegnap délben megközelíteni a Tömörkény üdülőtelepet, kocsink - kis túlzással ­tengeralattjáróvá alakult volna, ha azzal próbálunk behajtani. A Sárgát eddig szokatlan módon idén ta­vasszal-nyáron kétszer is magas árvíz borította el. Folytatás az 5. oldalon A mélyebben fekvő részeken még magasan áll a víz az üdülőtelepen Fotó: Karnok Csaba Drámai csatában, tizenegyespárbajban nyert a Nationalelf Lehmann kapus lett Németország hőse A nemzeti hős, Lehmann kapus az örömmámorban úszó szurkolók előtt, a kivetítőn Fotó: MTI/AP A németországi labdarúgó-vi­lágbajnokságon tegnap már ne­gyeddöntőket rendeztek, első­ként a házigazda válogatott ju­tott a legjobb négy közé. MUNKATÁRSUNKTÓL A németországi - a sorban im­már a 18. - labdarúgó-világbaj­nokságon a célegyenesbe érkez­tek a csapatok: már a negyeddön­tő küzdelmei zajlanak. Eddig az igazán nagy meglepetés, a nagy „durranás" elmaradt, a nyolc kö­zé hat korábbi vb-aranyérmes (Brazília - a címvédő, Németor­szág, Argentína, Olaszország, Anglia, Franciaország), a leg­utóbbi Európa-bajnokság ezüst­érmese (Portugália), és talán egyedüli „kakukktojásként" Uk­rajna jutott be. Tegnap két negyeddöntőt ren­deztek, és elsőként a házigazdák csaptak össze az argentinokkal. A rendes játékidőben, majd a kétszer 15 perces hosszabbítás­ban sem bírtak egymással a csa­patok (l-l), a büntetőpárbajt 4-2-re Németország nyerte. Jens Lehmann Ayala és Cambiasso ti­zenegyesét is kivédte. Összessé­gében tehát a Nationalelf 5-3-mal lépett tovább. Ma újabb két, szintén cseme­gének ígérkező találkozót izgul­hatnak végig a sportág szerelme­sei, Anglia Portugáliával (Gel­senkirchen, 17 óra), Brazília pe­dig Franciaországgal (Frankfurt, 21 óra) mérkőzik meg az elődön­tőbe jutásért. Munkatársunk Németországban járt, tapaszta­latai szerint a vében nem csak az előadás, a körítés is fenséges. Helyszíni élménybeszámolónk a Sziesztában, beharangozó írásaink a 17., tudósításaink a 16. oldalon Hatvan embert küldött el az MTV Szegeden Színlelt szerződések vége Demonstrálnak a szakszervezetek Ár- és adóemelések, elbocsátások ellen Jövő szombatra tüntetést hívnak össze Budapestre a legnagyobb hazai szak­szervezetek. A Csongrád megyei tag­csoportok is támogatják a tiltakozást. Az országos érdekegyeztető tanácsban részt vevő szakszervezetek úgy döntöt­tek, hogy jövő szombaton a Parlament­nél demonstrálnak a kormány munka­vállalókat sújtó megszorításai ellen. Tegnap délután a hat legnagyobb érdek­védelmi szervezet - az autonóm szak­szervezetek, a liga, az értelmiségi szer­vezetek, a szakszervezetek országos szö­vetsége, a munkástanácsok, a szakszer­vezetek együttműködési szövetsége ­közös nyilatkozatban hívta meg a tilta­kozásra minden szimpatizánsát. A Csongrád megyei tagszervezetek tá­mogatják az országos vezetőség dönté­sét, bár a részvétel formájáról még nem mind határoztak. Autonómok megyei tagcsoportjai közül a vendéglátósok és az idegenforgalmi dolgozók csak lélek­ben lesznek a tüntetőkkel, a szezon mi­att nem tudnak elmenni. Folytatás és jegyzetünk a 3. oldalon Háromhavi kényszerszünet után mától nyit az Öreg Kőrössy Takarítás és szitkozódás a sárban-vízben álló Sárgán

Next

/
Thumbnails
Contents