Délmagyarország, 2006. április (96. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-01 / 77. szám

Az Ország DELMAG ORSZÁG SZOMBAT, 2006. ÁPRILIS 1., 96/77. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 89 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT) „Vízoltók", mentők A tűzoltók ma már többször vonulnak ki műszaki mentéshez, mint tűzhöz. 7. OLDAL BONCZ GÉZA EMLEKE A Lombard Rt. székházának falán avatták fel a népszerű humorista, Boncz Géza emléktábláját. 4. OLDAL EVO-val a Ringen Egy 280 lóerős, összkerekes utcai sportautót tesztelhettek munkatársaink a Hungaroringen. 14. OLDAL, SZIESZTA Első választók mondják: Több pártnál jobban érvényesül a demokrácia A Zöldekért is szorítanak A diákok többsége élni kíván választási jogával Fotó: Karnok Csaba Az először szavazó fiatalok többségét ér­dekli a politika - ez derült ki, amikor a közelgő országgyűlési választásokról fag­gattuk tegnap történelemórájukon a sze­gedi Széchenyi gimnázium érettségire ké­szülő tanulóit. A szegedi Széchenyi István gimnázium 4. V osztályának idén először választásra jogosult huszonnyolc diákja közül a „Ki az, aki bizto­san elmegy szavazni?" kérdésre tizenkilenc kéz emelkedett a magasba. Közülük tizen­öten legalább hatpárti parlamentet szeretné­nek, szerintük az csak jó, ha sokszínű az or­szággyűlés, hiszen ha több nézőpont csap össze, jobban érvényesül a demokrácia. Or­bán Viktor jó pasi, ezért a Fideszre szavaz ­jelentette ki Magyar Anita, bár a nagyobbik ellenzéki párt programjáról vajmi keveset tu­dott. Ha csak ezen az osztályon múlna, az MDF biztos parlamenti bejutó lenne: tizen­hármán szeretnék látni a pártot továbbra is az országgyűlésben. Tíz diák szerint az SZDSZ-nek sincs félnivalója: bejut. Kilencen a Zöldek sikeréért is szorítanak. Az ópuszta­szeri Héjjas Péter csak akkor megy el szavaz­ni, ha a választás napján rossz idő lesz. Ha süt a nap, inkább a kerti munkát választja. írásunk az 5., jegyzetünk a 3. oldalon Többpártrendszerért 8 évet kapott Nyolc év börtönre ítélték 1958-ban a vásár­helyi Erdei Istvánt, mert öt napig a többpárt­rendszer megteremtéséért dolgozott. A bíró­sági iratok közül előkerült egykori kollégánk feljegyzése, melyet a rendőrség felszólítására írt - most együtt olvastuk el vele. A most már kutadiató 1957-58-as bírósági ira­tok tanúsága szerint a megyei nemzeti bizott­ság elnöke, Erdei István nem önként jelentke­zett forradalmat vezetni. A többpártrendszert szerette volna megteremteni, a népbíróság azonban 8 évet mért rá: „szembekerül a népi demokratikus állam hatalmával az, aki a törté­nelem szekerét haladásában meg akarja állíta­ni, s azt holtvágányra akarja vinni". Erdei túlél­te a börtönt, de a rendszerváltást már nem. Az 1956. október 31-én megtartott mérleg­gyári munkásgyűlésről - ahol Erdei beszédet mondott - az akkori megyei napilap, a Viharsa­rok pártrovatának újságírója tudósított. A rendőrség 1957-ben felszólította Kaczur Ist­vánt, szedje elő akkori jegyzeteit, és írjon le részletesen mindent. Leírta, alá is írta. Most, negyvenkilenc év után együtt olvastuk vele. Riportjaink a Sziesztában Együtt árad a két folyó A Duna és a Tisza vízügyi igazga­tóságai nem tudják egymást ki­segíteni, mert egyszerre árad a két folyó. Erre legutóbb negyven­egy éwe volt példa. Az Alsó-Ti­sza árhulláma tovább erősödik, ahogyan halad lefelé a folyó fel­sőbb szakaszairól a pluszmeny­nyiségű víz. Szegednél és Mind­szentnél a vízszint eléri a 700 centit, a másodfokú készültséget 750-nél rendelik majd el. További információk a 3. oldalon www.delmagyar.hu Megnyílt az utazáskiállítás a Hangáiban Kitépték egy autóbusz „szívét" Zorán Kurtes Újvidékről érkezik Szerb vezetőedző a Pick Szeged élén légnap aláírta a Pick Szeged kézilabda­csapatához két évre szóló edzői szerző­dését a szerb bajnok, Vojvodina jelenlegi szakmai irányítója Zoran Kurtes (ké­pünkön). Egy héttel ezelőtt je­lentette be Kovács Pé­ter, a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának jelenlegi edzője, hogy nem bízza szerződte­tését (a vezetés azt mondta: akkor ma­rad, ha bajnok lesz a csapat) a véletlenre, ezért elfogadta a Du­naferr női csapatának ajánlatát. A Ti­sza-parti klubveze­tést nem érhette vá­ratlanul a világválo­gatott kispadján is rendszeresen helyet foglaló tréner dönté­se, hiszen egy héten belül megegyezett a volt szövetségi kapi­tánnyal és a bajnoki cím védőjének, az új­vidéki Vojvodinának a jelenlegi mesteré­vel, Zorán Kurtessel. A negyvenéves szak­ember július elsejétől áll munkába, amely­nek lejárta, egyelőre, 2008. június 30. Szá­mára nem ismeretlen a Pick Szeged, hiszen számtalan edzőmecs­cset játszott csapatai­val, továbbá a szerb válogatottban és csa­patokban a Pick szin­te minden egyes ide­genlégiósa megfor­dult a keze alatt. írásunk a 22. oldalon Guszti megtalálja Augusztó, alias Guszti ránézés­re semmiben sem különbözik egy hétköznapi német juhász­kutyától, pedig nem hétközna­pi: a vásárhelyi rendőrkapitány­ság nyomkövetője. „Parancsno­ka" Kotormán Ferenc szerint a gyerekszerető kutyus számos bevetésen vett már részt: meg­talált eltűnt gyermekeket, de rablók nyomára is vezette már a rendőröket, s szökött rabok fel­kutatása is szerepel a praxisá­ban. A kétévenkénti alkalmas­sági vizsgáján külterületen 2 ki­lométerig, belterületen pedig 1 kilométerig kell felkutatnia a keresett tárgyat. A főtörzsőr­mester naponta két órán át gya­korolja vele a nyomkövetést, az őrző-védő-, valamint a fegyel­mezőfelada tokát. írásunk a 7. oldalon A Hangár Expó- és Konferencia-központ­ban tegnap megnyílt szegedi utazáskiál­lításra érkezett az az autóbusz, amit fel­törtek, majd elvitték a GPS-rendszerét. Feltörték egy veszprémvarsányi kft. ultramo­dern Neoplan autóbuszát Újszegeden. A szé­kesfehérvári Andromeda Travel ezzel érke­zett a Hangár Expó- és Konferencia-központ­ban megnyílt XIII. Szegedi Utazás Kiállítás­ra. Az újszegedi kisstadion mellett parkoló jármű vezetője tegnap reggel vette észre, hogy a sofőr melletti ablakot betörték, felfe­szítették a műszerfalat, és kitépték a jármű szívét, a GPS navigációs rendszert. Becslések szerint a kár legkevesebb tízmillió forint. Az iroda görög tulajdonosa, Giantsios Ioannis szerint hazájában még az autót sem szokás lezárni, nem kell tolvajoktól tartani. Az uta­záskiállításra mintegy 80 résztvevő hozta el belföldre és külföldre szóló turisztikai kíná­latát. Először szerepel önálló standdal Kuba. A busz tulajdonosa Giantsios Ioannis Fotó: Gyenes Kálmán Részletek a 3. oldalon arasna sniddy NVA JLJLI Nyílt? Nem! Családi? Nem! Hanem EXCLUSIVE HÉTVÉGE a Ford Hoványnál! Minden autóra óriási kedvezmények! Április 1-jén akkora kezdőbefizetéssel viheti el álmai autóját, amennyivel csak akarja. Az ajánlatunk előtte és utána is csak 1 napig érvényes. .Autót, de nem mindenáron, hanem minőséget a legjobb áron." < Minden autóhoz további ajándékok! A piacon jelenleg legjobb biztosítási feltételekkel és tárt ajtókkal várjuk reggel 8-tól este 8-ig. Tehát találkozzunk március 31. és április 2. között! attMb&ünuútfi ••V Wßm 111 } í' Hovóny Szeged Kft. 6721 Szeged, Berlini krt. 4/9. . Szalon: 62/556-300 www.fordhovany.hu . Szerviz: 62/556-200 HOIMHM

Next

/
Thumbnails
Contents