Délmagyarország, 2004. július (94. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

Azf [*zM[5ll törölve JVIASAN DELMAGYARORSZAG CSÜTÖRTÖK, 2004. JÚLIUS 1., 94/152. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT) TÉMÁINKBÓL SULINET-BOVÜLES Bővül a Sulinet Expresszre jogosultak köre. Mától már nem csupán az oktatásban érintettek vehetik igénybe a 60. ezer forintos adókedvezményt. Szegeden ezen a héten szinte karácsonyi mérvű forgalmat bonyolítottak le a számítástechnikai szaküzletek. 3. oldal SZÍVESEN ADTUK A szegedi szívsebészeti klinika 2,8 millió forint értékben vett gépeket, műszereket. Az Együtt az Egészségünkért Alapítványtól kapott összeget Szeged környéki vállalkozók, gyógyszergyárak egészítették ki. Lapunk is támogatta adományával a szó szoros értelmében életfontosságú beruházást. 4. oldal AJÁNDÉKKLÍMA Kertész József négy klímaberendezést ajándékozna a szegedi okmányirodának. Állományát azonban a polgármesteri hivatal nem fogadja osztatlan örömmel ­mondja. Holott ilyenkor, nyáron elképesztő hőség uralkodik az irodán, igénybevéve ügyintézőt, ügyfelet egyaránt. 5. oldal A miniszterelnök ígérete szerint azM5-ös autópálya nap múlva ér Szegedre! www.delmagyar.hu Eltűnt a dorozsmai öreg ház és az öreg kisasszony, lett gaztenger Kádár János a dzsungelben Kádár Jánosnak húsz év után végképp elege lett, nem hajlandó tovább tűrni a gaztengert szomszédságában Fotó: Miskolczi Róbert Húsz éve kénytelen egy elhanyagolt gaz­tenger mellett élni a 82 esztendős kis­kundorozsmai nyugdíjas. Kádár János már azzal is megelégedne, ha szomszédja permetezne és felhúzna egy kerítést. Kádár János húsz éve nézi a dzsungelt kis­kundorozsmai házának udvarából, de a látvánnyal egyáltalán nem elégedett. A 82 esztendős nyugdíjas végső elkeseredésé­ben - elmondása szerint húszévnyi hiába­való küzdelem után - fordult lapunkhoz. A Széchenyi utca 37. alatti ház lakójának szomszédságában ugyanis évtizedek óta hever parlagon a telek. A rajta lévő ház a mai napig nem készült el. Pedig amikor Kádár János 1947-ben odaköltözött, min­den rendben volt. —Egy öreg ház állt itt, benne egy öreg kisasszony lakott. A két te­lek között páfránysor díszlett, meg rózsák. Nagyon szép volt - mesélte. Húsz évvel ezelőtt minden megváltozott. Folytatás az 5. oldalon Júliusban sem nyílik // r •• i // a gozlurdo Ismét egy hónap haladékot kért a szegedi gőzfürdő rekonstrukciójának fővállalko­zója. Bár a műszaki átadás június 10-én megkezdődött, a cég ígéreteivel szemben július elsején mégsem fogadhat vendége­ket a létesítmény. Az idegenforgalmi fő­szezonban már valószínűleg nem nyit ki a fürdő, a várost emiatt jelentős kár éri. A nagyközönség legkorábban augusztus 20-án veheti birtokba a gőzfürdőt. Bár a végsőkig kitartott amellett, hogy júli­us elsején nyithat a szegedi Tisza Lajos kör­úti gőzfürdő, sorrendben a negyedik átadá­si határidőt sem tartotta be az 1 milliárd 500 millió forintos rekonstrukció fővállal­kozója. A Zalaegerszegi Általános Építő Vállalat (ZÁÉV) Rt. az eredeti megállapo­dás szerint 2003 novemberében fejezte vol­na be a munkát. A szerződést többször mó­dosították, de sem 2004. március 15-én, sem pedig május 21-én nem adták át a für­dőt. A legutolsó egyezség értelmében júni­us 10-én valóban megkezdődött a létesít­mény műszaki átadása. Közben azonban a fürdőben még gőzerővel dolgoztak. A mun­kával ugyanis még nem végeztek. Bár a ZÁ­ÉV Rt. képviselői kitartottak azon állás­pontjuk mellett, hogy a 20 napos átadási procedúrát követően július elsején már ­ha még csak próbaüzembe is - fogadhat vendégeket a fürdő, röviddel a határidő le­járta előtt ismét haladékot kértek. Az újabb egy hónapos csúszás jelentős károkat okozhat a Szegedi Fürdők Kft.-nek, illetve az önkormányzatnak, hiszen az ide­genforgalmi főszezonban gyakorlatilag már nem nyit ki a nagyközönségelőtt a fürdő. Folytatás az 5. oldalon Sorsoljuk a Szín 5-öst Soha nem látott népszerűséggel pereg a Szín 5-ös játékunk. Már na­pokkal ezelőtt átléptük az ezres álomhatárt, de még tegnap is büsz­ke szülők, nagyszülők keresték fel szerkesztőségünket gyemekük, unokájuk kitűnő bizonyítványával. Ma eldől, a legjobb diákok kö­zül kik a legszerencsésebbek. A fődíjas elutazhat családjával a Pá­rizs melletti Eurodisneybe, ketten mehetnek szintén családjukkal Debrecenbe az Aquaticum élményfürdőbe, míg hárman lapunk fél­éves előfizetésével lesznek gazdagabbak. Valamennyi, a játékba be­nevezett diák fotóját folyamatosan közöljük. Kiadónk 1,3 millió forinttal segíti az idegen nyelvű képzést Támogatjuk az egyetemet Az egyetem egészségügyi dolgozói jobb munkafeltételeket akarnak Sztrájkbizottság alakult az új klinikán Sztrájkbizottság alakult a szege­di új klinikán, sztrájkfelhívásu­kat, amelyet a Szegedi Tudo­mányegyetem (SZTE) több más intézményébe is eljuttattak, már nyolcvanan alá is írták. Az egész­ségügyiek azt követelik, javítsa­nak munkakörülményeiken, mert a jelenlegiek a biztonságos betegellátást veszélyeztetik. Pető Zoltán és Ágoston Zsuzsanna Fotó: Gyenes Kálmán ügy helyzete az elmúlt években annyit romlott, hogy a betegellá­tás már nem biztonságos. Alap­vető eszközök hiányoznak, és az elégségesnél is kevesebb, a végső­kig kihasznált személyzettel el­látott osztályokon várják el tőlük az európai szintű munkát. Mint mondta, az orvostudományi kar vezetőit az eltelt évek alatt több­ször, írásban tájékoztatták a ki­alakult helyzetről, de lényegi vá­laszt sohasem kaptak. Más meg­oldást már nem láttak a problé­mára, mint a sztrájkfelhívást. Az új klinikán a megépülése óta, azaz 15 éve nem történt lé­nyegi beruházás. Ágoston Zsu­zsanna egyetemi tanársegéd el­mondta, már karbantartásra, ja­vításra sincs pénz, hiányosak a műtéti szettek is. Folytatás a 3. oldalon A Délmagyarország és a Délvilág 1,3 millió forinttal segíti a Szegedi Tudományegyetem Campus Hungary programjának beindítását. A megállapodást Pap Klára kiadóigazgató és Szabó Gábor rektor (középen) írták alá. A kép bal oldalán Szetey András főszerkesztő, jobbról Szabó Gyula programkoor­dinátor (Tudósításunk a 3. oldalon) Fotó: Gyenes Kálmán Nyolcvan dolgozó már aláírta azt a sztrájkfelhívást, amelyet az új­klinikáról indítottak el néhány nappal ezelőtt, és azóta az SZTE több intézményéhez is eljuttat­ták. A megalakult sztrájkbizott­ság azt szeretné elérni, hogy az évek óta esedékes, ám mindeddig elmaradt beruházások megvaló­suljanak, elinduljanak a forrásbe­vonások, a betegek gyógyításának a feltételei pedig javuljanak. Kö­veteléseiket eljuttatták Lonovics János centrumelnöknek, Szabó Gábornak, a Szegedi Tudomány­egyetem rektorának, Kökény Mi­hály egészségügyi miniszternek, Cser Ágnesnek, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szak­szervezete elnökének, Eger Ist­vánnak, a Magyar Orvosi Kamara elnökének, valamint Benedek Györgynek, az Általános Orvos­tudományi Kar dékánjának. Pető Zoltán egyetemi tanárse­géd, a sztrájkbizottság tagja úgy fogalmazott: a magyar egészség-

Next

/
Thumbnails
Contents