Délmagyarország, 2004. február (94. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-02 / 27. szám

MA: A DELMAGYARORSZAG HÉTFŐ, 2004. FEBRUÁR 2., 94/27. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT) TÉMÁINKBÓL VEZET A FIDESZ A biztos voksolók többsége a ideszre szavazna. Az ellenzéki párt alaposan maga mögött hagyta a szocialistákat a legújabb közvélemény-kutatások szerint. A szocialista Újhelyi István úgy látja, nem tudták politikai tőkére váltani a szociális intézkedéseket. A fideszes Dobó László szermt viszont a választók rájöttek, visszaéltek bizalmukkal. 3. oldal PEDOFILBOTRÁNY SZEGEDEN Évek óta tartott fenn beteges kapcsolatot gyermekkorú fiúkkal egy szegedi fiatalember. Repertoárjába a közös pornófilmnézéstől a fajtalankodásig minden belefért. A tizenhárom éves szomszédját késsel kényszerített bűnös hajlama kiélésére. 5. oldal »1: -RMÓ88 in mw^rrmm i z eierun része Tel.: 62/444-088 SMS: 30/30-30-188 .radio88.hu m9s4^mms NÉGYSZÁZEZER KÖNYV Ennyit nyomtattak tíz év alatt a Bába Kiadó nyomdájában. Egy öreg nyomda megvásárlásával indult a vállalkozás, amely a szegedi parkolójegyeket is készíti. Könyvkiadásra a nyomda hasznából futotta, így ofyan köteteket is kiadhattak, amelytől nem reméltek üzleti sikert. 9. oldal www.delmagyar.hu Állami cég vásárolja fel az AKA Rt. részvényeit - A szerződés elkészült, az aláírás m ég hátravan Megállapodtak az M5-ősről A szombati megállapodással oszlani látszanak a felhők az M5-ös autópálya továbbépítése és matricássá tétele felett Fotó: Kantok Csaba Szombaton megszületett az a szerződés, mely lehetőséget ad a kormánynak arra, hogy megvásárolja az AKA Rt. részvényeit. Hogy melyik állami cégen, intézmé­nyen keresztül és mennyiért, még nem lehet pontosan tudni. Az Állami Autópá­lya Kezelő azonban minden bizonnyal közreműködő lesz a kivásárlásban. A szerződés aláírásához kormánydöntésre van szükség. MUNKATARSAINKTOL - Elkészült az a szerződés, amely lehetősé­get biztosít a kormány számára, hogy az általa kijelölt állami intézmény megvásá­rolja az M5-ös autópálya tulajdonosa, az AKA Rt. részvényeit - jelentette ki szom­baton Gaál Gyula, a Gazdasági és Közle­kedési Minisztérium (GKM) politikai ál­lamtitkára a távirati irodának. Medgyessy Péter miniszterelnök az év elején adott ultimátumot Csillag István gazdasági miniszternek, hogy a hónap vé­géig kössön megállapodást az M5-ös autó­pálya megvásárlásáról. A kormányfő egyúttal azt is bejelentette, hogy Európa legdrágább autópályája március 12-től be­kapcsolódik a matricás remdszerbe. A szabad demokrata politikus nyilatko­zata erre nem tért ki, azt az államtitkár azonban még hozzátette: „A szerződést pa­rafálták szombaton, az aláírásához azon­ban még kormánydöntésre van szükség." Információink szerint az e heti kormány­ülésen dönt arról a kabinet, hogy kinek, pontosabban melyik állami intézménynek a neve kerüljön be vevőként a szerződésbe. Gaál Gyula ezzel kapcsolatban azt is el­mondta, hogy a GKM és a Pénzügyminisz­térium arra tesz javaslatot a kormánynak, hogy a kivásárlásban közreműködő áUami intézmény az Állami Autópálya Kezelő (AAK) Rt. legyen. Az ügylet tervezett lebo­nyolításával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az AAK egy kereskedelmi bankokból összeállt konzorciumtól venne fel hitelt az AKA Rt. kivásárlásához. Egyébként van egy olyan konstrukciós javaslat is, amely sze­rint az M5-ös autópályát anélkül lehetne a matricás rendszerbe bekapcsolni, és a Sze­ged-Kiskunfélegyháza szakaszt megépíte­ni, hogy a kormány teljesen kivásárolná a jelenlegi tulajdonost. Szerinte pénzügyileg, gazdaságilag és politikailag is kedvezőbb lenne, ha a kormány az AKA Rt.-vei együtt­működve alakítaná ki a matricás rendszer lehetőségét és építené meg a hiányzó sza­kaszokat, amire az AKA tulajdonosai kész­séget mutatnak. Az államtitkár a szerződé­si feltételekről, például az ügylet értékéről ­tekintettel arra, hogy a szerződést még nem írták alá - nem kívánt részleteket kö­zölni. Az AKA egyébként megerősítette az ál­lamtitkár kijelentéseit, miszerint megálla­podás született az AKA Rt. részvényeinek megvásárlásáról. Garai Valéria, a társaság szóvivője elmondta: - A héten lezárult tár­gyalások nagy előrelépést jelentettek az AKA Rt. részvényeinek magyar állam által történő megvásárlása tekintetében. A szó­vivő hozzátette: hétfőn folytatódnak a részleteket lezáró megbeszélések. - A szegedieknek, a Csongrád megyei­eknek, de személy szerint nekem is kö­zömbös, hogy a kormány melyik állami vállalatot jelöli ki az M5-ös autópálya részvényeinek megvásárlására. Mindany­nyiunk számára az a fontos, hogy március 12-től bekerül a matricás rendszerbe az autópálya, utána rövid időn belül megkez­dődik a továbbépítése - kommentálta Bot­ka László szegedi polgármester a gazdasá­gi tárca szombati bejelentését. Háttér a 8. oldalon Elszállították a veszélyes palackot a laborból Mérges gáz szivárgott A szegedi egyetem egyik Dóm téri laboratóriumában tegnap délben klórgázszivárgást észleltek. A klór nagy dózisban halált is okozhat, az intézetben azonban senki sem volt veszélyben. A szervetlen kémiai tanszék munkatársa értesítette a tűzoltókat, akik a vízmű segítségé­vel víztartályba helyezték a meghibásodott gázpalackot, és elszállítot­ták. Valószínűleg már ma átfejtik a tartalmát. A katasztrófavédelem munkatársai a helyszínen méréseket végeztek, de egészségre ártal­mas vegyi anyag nyomát nem találták. Bővebben a 4. oldalon Lehet Szegeden hamis pénzzel fizetni, hiszen azt a legtöbb helyen elfogadják. Munkatársunk tett próbát egy hamis ezressel. Az üzletekben tudják, hogy vigyázni kell a hamis pénzzel, de a mindenna­pi forgalomban nem tudnak rá odafigyelni. Az egyik újságosnál azonban kollégánk lebukott. Részle­tek a 3. oldalon Fotó: Schmidt Andrea / , • / Márciusra hel az árvízi emlékművet Megkezdődött a szegedi Ti­sza-parti árvízi emlékmű reno­válása, amit márciusban, a nagy árvíz 125. évfordulóján adnak át. Kijavítják a sérült ré­szeket és két örökmécsest he­lyeznek el. A terület átadásával megkezdő­dött a szegedi árvízi emlékmű helyreállítása. Segesdy György Tisza-parton álló alkotását az 1879-es árvíz centenáriumán avatták fel, de a rongálások és az idő okozta károk miatt szüksé­gessé vált a felújítása. A munkálatok során eltávolít­ják az emlékműre fújt graffiti­ket, kijavítják a sérült márvány­lapokat, egyúttal helyreállítják az alkotás környékét is. A mint­egy hetven négyzetméteres terü­leten megigazítják a megsüly­lyedt mészkőlapokat, a törötte­ket pedig újakra cserélik. Fel­újítják az emlékmű mellett ta­lálható padot, a karbantartás után pedig két örökmécsest he­lyeznek el. A beruházáshoz szükséges ti­zenötmillió forintot az önkor­mányzat biztosítja. Az emlékmű helyreállítása várhatóan március 10-ig befejeződik, az ünnepség­gel egybekötött átadást március 12-én, az árvíz 125. évfordulóján tartják. S. Z. A télies idő ellenére a munkások megkezdték az emlékmű felújí­tási munkálatait Fotó: Gyenes Kálmán

Next

/
Thumbnails
Contents