Délmagyarország, 2001. augusztus (91. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-01 / 178. szám

Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve M V- TlSZ A-PA RT Y SZERDA, 2001. AUGUSZTUS 1„ 91/178. ALAPÍTVA: 1910-BEN ÁRA: 49 FT (ELŐFIZETVE: 41 FT) Cura után Jósé Carreras? Világsztár szerződtetését tervezi a jövő évi nyári fesz­tiválra is a Szegedi Szabad­téri Játékok vezetése. A há­rom tenor egyikét, a spanyol Jósé Cairerast szeretnék Szegedre csábítani. A teno­rista menedzserével már el­kezdődtek a tárgyalások, ám megállapodás még nem szü­letett. 5. oldal Közepes terméssel számolnak a megyében Melegben köt a paprika Képviselővel a politikárél Dobó László szegedi önkormányzati képviselő, aki számos tisztséget visel a Fideszben és a közéletben, nyilatkozik arról, hogyan került a politika közelébe. S. oldal Wekker internet az Ún szépe szerint! íejyei sieptesber 10-ij Wekker íitefiiHiolgiltotéít, McConplefe BKRft kop i Wekker, a havidíj nélküli A fűszerpaprika somiunkái. (Fotó: Schmidt Andrea) 0 1178 A magyar paprika világ­hírű volt. A szegedi, a kalo­csai táj piros aranya, ahogy a nép nevezte, vesztett egye­duralkodó pozíciójából, de még mindig az élmezőnyben foglal helyet az eladott minőséget és mennyiséget il­letően. A nagy állami papri­kafeldolgozók, a téeszek, ál­lami gazdaságok átalakulá­sával a magyar paprikapiac is jelentős változáson ment keresztül. A Fűszerpaprika Terméktanács adatai szerint tavaly hatezer tonna körüli paprikát exportáltunk. Me­gyénkben javarészt a sok ki­csi mellett szegedi Paprika Részvénytársaság, a szőregi Rubin, a röszkei Molnár és Társa, a pusztaszeri Onion Line Kft. malmai őrölték a piacra való fűszerpaprikát. Ezekhez a Gorzsai Me­zőgazdasági Részvénytársa­ság, a Hódmezővásárhelyi Hódcsillag és a Pusztaszeri Hétvezér szövetkezeten kí­vül a makói, röszkei, szent­mihályi, forráskúti, zsombói paprikatermesztők parcellái teremték a piros aranynak valót, kétezer hektáron. (írásunk a 3. oldalon.) Nem lesz kényszer a közhasznú társaságokká alakulás Változhat a klinikák működése Munkatársunktól Szervezeti változtatásokat tervez Mikola István egész­ségügyi miniszter az egyete­mi klinikák működésében is. Mikola ősszel akarja a parla­ment elé terjeszteni azt javas­latát is, miszerint az egyete­mek orvoskarainak klinikái közhasznú társaságokká ala­kulhatnak. A hírrel kapcsolatban kér­deztük a Szegedi Tudomá­nyegyetem rektorhelyettesét, a Szent-Györgyi Albert Or­vos- és Gyógyszerésztudo­mányi Centrum elnökét, Do­bozy Attila professzort, aki elöljáróban hangsúlyozta: a készülő törvénytervezet még az előkészítés szakaszában van, ennek okán még korai véleményezni. Az előkészítés alatt álló tervezetet egyébként már megismerhették az egyete­mek vezetői, akik elmondták javaslataikat, észrevételeiket. Dobozy professzor úgy látja, nem lesz kötelező az egyete­mek számára a gazdasági tár­sasággá alakulás, az universi­tások maguk dönthetnek ar­ról hogy a gyógyító-megelő­ző tevékenységet végző kli­nikáikat gazdasági társaság formájában vagy a hagyomá­nyos módon kívánják mű­ködtetni. A professzor hang­súlyozta: a tervezett átalakí­tás nem érinti a klinikákon folyó oktatást és kutatást. Az egészségügyi tárca ve­zetőjének ígérete szerint au­gusztus végére készül el az a szövegtervezet, amit az egye­temek vezetői elé tárnak vé­leményezésre. Addig a tárca­közi egyeztetések zajlanak. Arról, hogy a szegedi egye­tem vezetői miként gondol­kodnak egy esetleges másfaj­ta működési formáról, Do­bozy Attila még korainak tar­totta nyilatkozni, mint mon­dotta: a végleges törvényter­vezet elkészülte után lehet ér­demben tárgyalni a gyógyí­tást végző klinikák számára előnyös működési formáról. NONSTOP HIRDETÉS­FELVÉTEL TELEFONON 5000 Ft értékhatárig 18 órától reggel 8 óráig üzenetrögzítő 62/567-835 Utazás a könyv körül Munkatársunktól Utazás a könyv körül címmel internetes vetélkedőt hirdet az Olvasás Eve Prog­ramiroda. A szellemi meg­mérettetésen a csapatoknak Jules Verne A dunai hajós című regényével kapcsolatos kérdésekre kell választ adni­uk. Az Oktatási Minisztéri­um és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott vetélkedőre négy általános vagy középiskolás diákból és egy felnőtt (18 éven felüli) kísérőből álló csapatok jelentkezését vár­ják augusztus 6-ig a www.olvasaseve.hu webla­pon található regisztrációs lap kitöltésével. A feladatok előre meghatározott időpon­tokban, augusztus 6. és 20. között kerülnek fel a honlap­ra, megoldásukhoz bármi­lyen segédeszköz igénybe vehető. Az értékeléskor azt is figyelembe veszik, hogy a helyes válaszok milyen gyorsan érkeznek. Major nem, Séra talán Munkatársunktál Hiába kitűnő kajakedző, hiába nyertek számtalan aranyérmet tanítványai világ­és Európa-bajnokságokon, Séra Miklósnak ennek ellen­ére megköszönték munkáját a Bp. Honvédban. Hogy ez miért érdekes Szegeden? A kiváló szakember neveltjei közül ketten, Fehérvári Vin­ce és Hegedűs Róbert a Dé­mász-Szeged VE-ben lapátol. Nem kizárt, menesztése után a Tisza-parti városban dolgo­zik tovább a híres mester. Ajánlatokban mindenesetre nem szenved hiányt; többek között a csongrádi megye­székhelyről is megkeresték. Séra tehát elképzelhető, hogy jön, az viszont már biz­tos, hogy a Szegeden élő, az előző szezonban a Csongrádi FC NB I/B-s csapatában fut­ballozó Major László a 2001/2002-es idényben nem a Tisza-parti stadionban, ha­nem Hódmezővásárhelyen folytatja pályafutását. (Részletek a 14. és a 15. oldalon.) Egy évig is eltarthat Markovics Ágnes teljes felépülése Újabb műtét vár a táncosnőre A fából faragott királyfi című Bartók-balett múlt pénteki premierjén térdsé­rülést szenvedett Markovics Ágnest hétfőn műtötték meg az új klinika traumato­lógiai osztályán. Kiderült, hogy a baj nagyobb, mint remélték, ezért a táncosnő­re hat hét múlva újabb mű­tét vár, a tökéletes felépü­léshez pedig hosszú hóna­pokra lesz szüksége. A Szegedi Kortárs Balett tagját, aki 2000 májusában a közönség szavazatai alap­ján elnyerte a legjobb tán­cosnak járó Dömörtör-díjat, előtte pedig a Junior Phi­liph Morris Magyar Balett­díjjal ismerték el művésze­tét, tegnap meglátogattuk az új klinikán. Nem a be­tegágyban találtuk, hanem egy tolókocsiban, az épület bejáratánál, ahová férje, Tóth Attila, a Volvox együt­tes tagja és kolléganője, Kolozsi Viktória kísérték le egy kis levegőzésre. A kez­deti elkeseredés után Ági már bizakodóbbnak tűnt, férjével azt is elárulták, hogy a sorsszerű kényszerei pihenőt megpróbálják oko­san kihasználni, szüleik úgy is régen szeretnének már egy unokát... Ági áll­apotáról a kiváló traumato­lógust, dr. Varga Endre ad­junktust, a balettegyüttes állandó orvosát kérdeztük, aki elmondta, hogy a hétfői műtét során elülső kereszt­szalag- és belső oldalsza­lag-szakadást, valamint egy külső meniscus (porcbetét)­szakadást állapított meg. A szakma szabályai szerint elvégezték az arthroszkópi­át és előkészítették Ági tér­dét a keresztszalag-plaszti­kára, amit hat hét múlva csinálhatnak meg, amikor már az oldalszalagok rend­be jönnek. Sok sportolónak, táncos­nak volt már ehhez hasonló beavatkozásra szüksége, körülbelül egy évig tarthat a teljes rehabilitáció. A kortárs balett nem csupán tánc, hanem szinte már ak­robatika, ezért sok munká­ra, tornára lesz szüksége Áginak a tökéletes gyógyu­láshoz és a színpadra való visszatéréshez. Kezelőor­vosa jó ötletnek tartja, ma­ximálisan támogatja tervét a kényszerpihenő kihaszná­lására. H. Zs. Markovics Ági férjével, Tóth Attilával az új klinika bejáratánál. (Fotó: Miskolczi Róbert) Délmaqyarorszáq"13 előfizetéssel csak nyerhet! Az akcióról bővebben lapunk 6. oldalán olvashat. tieitek

Next

/
Thumbnails
Contents